Aktualne cenniki dla rozwiązań z grupy Comarch ERP Optima

Firma - Zakupione w ramach tego cennika moduły umożliwiają obsługę jednej firmy (jeden NIP, jedna baza danych).

(nr 4/2020 - ważny od 15.05.2020 r.)

Comarch ERP Optima Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Kasa/Bank1,2 128,00 bezpłatnie3
Kasa/Bank Plus2 235,00 bezpłatnie
Faktury 128,00 18,002
Detal4,5 770,00 58,00
Handel 1030,00 81,003
Handel Plus 1870,00 81,00
e-Sklep Standard - sklep internetowy - 142,00
e-Sklep Enterprise - sklep internetowy6 - 362,00
e-Sklep B2B - sklep internetowy - 549,00
Księga Podatkowa 385,00 42,00
Księga Handlowa 1930,00 105,003
Księga Handlowa Plus 2340,00 105,00
Środki Trwałe 515,00 34,00
Płace i Kadry 1400,00 81,003
Płace i Kadry Plus 2340,00 81,00
CRM 515,00 34,003
CRM Plus 645,00 34,00
Analizy Business Intelligence 1400,007 93,00
Analizy Business Intelligence Plus 2340,00 -
Serwis 775,00 58,00
Obieg Dokumentów 645,00 46,00
Comarch ERP Optima - Opis analityczny8 2150,00 192,00
Comarch ERP Menadżer Kluczy9 1,00 -
Comarch IBARD Pakiet roczny
5GB 110,00
80GB 440,00
Comarch DMS10 Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
5 000,00
3 000,00
250,00
150,00
Comarch DMS Premium38 6 000,00
4 000,00
-
Comarch OCR
Pakiety startowe11,12,13
Cena miesięczna
Demo14(do 50 stron) 0,00
Mikro(do 250 stron) 100,00
Start(do 500 stron) 150,00
Start Plus(do 1 000 stron) 300,00
Standard(do 2 500 stron) 550,00
Premium(do 5 000 stron) 850,00
Enterprise(do 10 000 stron) 1 650,00
Indywidualny(powyżej 10 000 stron) Cena indywidualnie ustalana
Comarch OCR
Pakiety roczne14,22,39
Cena roczna
Pakiet OCR 2000 stron 850,00
Pakiet OCR 6000 stron 1 800,00
Pakiet OCR 10 000 stron 3 000,00
Comarch HRM20 Stacjonarnie
(opłata jednorazowa za pakiet)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
820,00 64,00
BI Point15 Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
3 000,0016,17,18 -
BI Point Menadżer - 99,0019
Comarch TNA21 Opłata jednorazowa Cena miesięczna
Comarch TNA START- pakiet startowy dla 20 użytkowników - 99,00
Comarch TNA-rozszerzenie usługi o dodatkowych 20 pracowników - 19,00
Comarch TNA- rozszerzenie usługi o dodatkowych 100 pracowników
- 49,00
Comarch TNA Gateway 299,00 -
Comarch TNA Gateway Plus (zawiera pakiet 20 kart zbliżeniowych RFID) 399,00 -
Dodatkowy pakiet 20 kart do urządzeniaComarch TNA Gateway Plus 100,00 -
Comarch
e-Sprawozdania22,23
Stacjonarnie
(opłata jednorazowa za pakiet)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
650,00 40,00
Comarch PPK11,25,26 Stacjonarnie
(opłata jednorazowa za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Mikro (do 10 pracowników) 225,00 15,00
Standard (do 50 pracowników) 825,00 55,00
Standard Plus (do 100 pracowników) 1 125,00 80,00
Premium (do 250 pracowników) 1 800,00 125,00
Enterprise 500 (do 500 pracowników) 4 000,00 270,00
Enterprise 1000 (do 500 pracowników) 5 500,00 390,00
Enterprise No Limit (bez limitu pracowników) 7 000,00 490,00
Comarch MyPoint27 Cena miesięczna Cena roczna
25,00 250,00
Dodatkowe opcje programu
Comarch ERP Optima
Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Comarch Mobile Zarządzanie
(moduł na użytkownika)
1250,00 79,00
Comarch Mobile Sprzedaż28
(moduł na urządzenie)
1050,00 76,00
Comarch Mobile Monitorowanie28,29,30
(moduł na urządzenie, dostęp roczny)
525,00 43,00
Sprzedaż i promocja na portalu Wszystko.pl bezpłatnie bezpłatnie
Moduł do obsługi drukarek fiskalnych przez terminal31 645,00 bezpłatnie
Comarch ERP Optima (opcja współpracy z kasami fiskalnymi)32 645,00 bezpłatnie
Comarch ERP Optima (opcja eksportu w formacie ECOD/EDI) 645,00 bezpłatnie
Comarch ERP Optima
PAKIETY DLA FIRM33
Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
START Mikrofirma (Faktury, Kasa/Bank, Comarch ERP Menadżer Kluczy34) 180,00 -
START Mała Firma (Faktury, Kasa/Bank, Księga Podatkowa, Comarch ERP Menadżer Kluczy34) 350,00 42,00
START Firma (Handel, Kasa/Bank, CRM, Wszystko.pl, Comarch ERP Menadżer Kluczy34)
1200,00 101,00
Upgrade Podstawowy
Comarch ERP Optima
Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Dostęp do bezpłatnych uaktualnień
i nowych wersji oprogramowania. Wsparcie
mailowe specjalistów Comarch (poprzez
dedykowany System Obsługi Zgłoszeń).

Dostęp do indywidualnych stron
internetowych.
20% wartości
oprogramowania 35
(opłata roczna)
Obowiązuje cały okres
trwania umowy w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej, w tym także konsultacje telefoniczne. 36
Upgrade Premium
Comarch ERP Optima 37
Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Konsultacje telefoniczne
Szkolenia elektroniczne
- bezpłatny dostęp do wybranych e-szkoleń
1 750,00
(rocznie)
nie dotyczy
Konsultacje telefoniczne
Szkolenia elektroniczne
- bezpłatny dostęp do wybranych e-szkoleń
175,00
(miesięcznie)
nie dotyczy

1 Wymagany do modułów: Detal, Faktury, Handel, Handel Plus, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus.
2 Wymaga co najmniej jednego modułu oprócz Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus.
3 W chmurze Comarch ERP Optima moduły dostępne są w wersjach Plus.
4 Każdy moduł wymaga zakupu modułu Kasa/Bank.
5 Wymaga minimum jednego modułu Handel.
6 Każdy kolejny e-Sklep Enterprise w cenie - 50%.
7 Opłata za równoczesny dostęp dla dwóch użytkowników. Większa liczba użytkowników - patrz analizy Business Intelligence Plus.
8 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
9 Możliwe jest zabezpieczenie alternatywne w postaci fizycznego Klucza Zabezpieczającego MemoHASP USB w cenie 169,00 zł/szt.
10 Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko - 500,00 zł stacjonarnie i 30,00 zł ASP.
11 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
12 Usługa jest dostępna do zakupu w internetowym Sklepie Comarch - https://sklep.comarch.pl Użytkownik dokonuje zakupu na okres miesiąca (dzień do dnia), z automatycznym, comiesięcznym fakturowaniem do czasu rezygnacji z usługi.
13 Niewykorzystany limit stron przechodzi na kolejny miesiąc. Użytkownik może również wykupić rozszerzenie o dodatkowe 250 stron w cenie 100 zł.
14 Miesięczny okres testowy, można z niego skorzystać tylko raz.
15 Wymaga modułu Analizy BI.
16 Opłata za pierwszy zakup dla 5 użytkowników, uwzględnia rabat 50% na pierwszy zakup, każdy kolejny zakup cena standardowa 6000 PLN. Każdy kolejny użytkownik - 1200 zł stacjonarnie i 50 zł abonamentowo. W ramach tej opłaty użytkownicy otrzymują również prawo używania subskrypcji w zakresie odbioru i wysyłki dowolnej ilości raportów na adresy mailowe każdego z tych 5 użytkowników.
17 Możliwe jest dokupienie pakietu subskrypcji dla 20 użytkowników (tzw. subskrybentów), którzy otrzymują prawo używania subskrypcji, tylko w zakresie odbioru dowolnej ilości raportów na adresy mailowe, nie mają dostępu do Comarch BI Point. Koszt rozszerzenia to 2500 zł stacjonarnie i 200 zł abonamentowo.
18 Możliwe jest opłacanie modułu w miesięcznym trybie abonamentowym w cenie 125 zł. W ramach opłaty Klient nabywa prawo do korzystania z oprogramowania na okres 1 miesiąca. Po upływie pierwszego i każdego kolejnego miesięcznego okresu prawo do korzystania z tego oprogramowania ulega automatycznemu przedłużeniu.
19 Cena obowiązuje przy posiadaniu modułu Analizy BI. Bez modułu Analizy BI cena wynosi 139,00 zł netto za użytkownika. Dostęp dla 5 użytkowników, opłata za każdą bazę powyżej pięciu wynosi 19,00 zł netto na miesiąc.
20 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 160,00 zł, w modelu usługowym 14,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry.
21 Podane ceny dotyczą obsługi jednej działalności gospodarczej.
22 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
23 Dla Klientów posiadających moduły Kasa / Bank oraz Księga Handlowa / Księga Handlowa Plus lub Księga Handlowa Klasyka na gwarancji.
24 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
25 Dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz osób posiadających umowy cywilnoprawne obowiązujące na dzień logowania do aplikacji.
26 Dla Klientów posiadających moduły Kasa / Bank oraz Płace i Kadry / Płace i Kadry Plus na gwarancji.
27 Narzędzie jest dostępne do zakupu w internetowym Sklepie Comarch - https://sklep.comarch.pl. Użytkownik dokonuje zakupu na okres miesięczny lub roczny, z automatycznym fakturowaniem i obowiązkiem zapłaty bezterminowo do czasu rezygnacji z usługi.
28 Wymaga co najmniej jednego modułu Kasa / Bank oraz Handel.
29 Zawiera aplikację mobilną oraz dostęp przez przeglądarkę internetową.
30 Wymagane posiadanie modułu Comarch Mobile Sprzedaż dla każdego modułu Comarch Mobile Monitorowanie. Do przeglądania tras, które są zarejestrowane przez moduł Comarch Mobile Monitorowanie, wymagane jest posiadanie modułu Comarch Mobile Zarządzanie.
31 Jeden moduł obsługuje jedną drukarkę fiskalną.
32 Opłata umożliwia współpracę z dowolną ilością kas fiskalnych.
33 Pakiet może być zakupiony tylko jako pierwszy zakup Comarch ERP Optima. Oferta specjalna, nie łączy się z innymi promocjami.
34 Możliwe jest zabezpieczenie alternatywne w postaci fizycznego Klucza Zabezpieczającego MemoHASP USB w cenie 169,00 zł/szt.
35 Dotyczy Comarch ERP Optima. Przedłużenie upgrade podstawowego na kolejne 12 miesięcy to koszt 20% wartości posiadanej instalacji Comarch ERP Optima zgodnie z cennikiem obowiązującym w momencie przedłużenia Upgrade. Oferta dostępna dla Klientów Comarch ERP Optima, którzy w momencie przedłużenia Upgrade w wersji podstawowej posiadają jej aktualną wersję.
36 W przypadku instalacji mieszanych (stacjonarna i w chmurze jednocześnie) do uzyskania konsultacji telefonicznych wymagany zakup Upgrade Premium.
37 Stała cena, niezależnie od ilości posiadanych stanowisk. Oferta dostępna dla Klientów Comarch ERP Optima,którzy w momencie zakupu Upgrade w wersji premium posiadają aktualny Upgrade podstawowy.
38Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko - 600,00 zł stacjonarnie.
39Usługa jest dostępna do zakupu przez platformę iZam oraz internetowym Sklepie Comarch - http://sklep.comarch.pl Użytkownik dokonuje zakupu na okres miesiąca (dzień do dnia), z automatycznym, comiesięcznym fakturowaniem do czasu rezygnacji z usługi.

Podane ceny netto (w PLN) nie zawierają podatku VAT.

Publikowane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.

Biura Rachunkowe - Zakupione w ramach tego cennika moduły umożliwiają obsługę biura rachunkowego oraz klientów biura (wiele baz danych).

(nr 4/2020 - ważny od 15.05.2020 r.)

Comarch ERP Optima
WERSJA DLA BIUR RACHUNKOWYCH
Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Biuro Rachunkowe 490,00 42,00
Kasa/Bank1,2 128,00 bezpłatnie3
Kasa/Bank Plus2 235,00 bezpłatnie
Faktury-BR 295,00 37,002
Handel-BR 1 995,00 159,003
Handel Plus-BR 2 995,00 159,00
Księga Podatkowa-BR 490,00 54,00
Księga Handlowa-BR 2 170,00 171,003
Księga Handlowa Plus-BR 2 530,00 171,00
Środki Trwałe-BR 645,00 42,00
Płace i Kadry-BR 1 640,00 136,003
Płace i Kadry Plus-BR 2 530,00 136,00
CRM 515,00 34,003
CRM Plus 645,00 34,00
Analizy Business Intelligence-BR 2 340,004 117,00
Obieg dokumentów 645,00 46,00
Comarch ERP Optima Opis Analityczny5 2 150,00 192,00
Comarch ERP Menadżer Kluczy6 1,00 -
Comarch ERP Optima
OBSŁUGA BAZ DANYCH
W chmurze
(miesieczna opłata abonamentowa)
Opłata za kazda baze powyzej drugiej 9,00
Comarch IBARD Pakiet roczny
5GB 110,00
80GB 440,00
Comarch DMS7 Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
5 000,00
3 000,00
250,00
150,00
Comarch DMS Premium8 6 000,00
4 000,00
-
Comarch OCR
Pakiety startowe9,10,11
Cena miesięczna
Demo12(do 50 stron) 0,00
Mikro(do 250 stron) 100,00
Start(do 500 stron) 150,00
Start Plus(do 1 000 stron) 300,00
Standard(do 2 500 stron) 550,00
Premium(do 5 000 stron) 850,00
Enterprise(do 10 000 stron) 1 650,00
Indywidualny(powyżej 10 000 stron) Cena indywidualnie ustalana
Comarch OCR
Pakiety roczne13,14,15
Cena roczna
Pakiet OCR 2000 stron 850,00
Pakiet OCR 6000 stron 1 800,00
Pakiet OCR 10 000 stron 3 000,00
BI Point16 Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
3 900,0017,18,19 -
BI Point Menadżer - 99,0020
Comarch HRM21 Stacjonarnie
(opłata jednorazowa za pakiet)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
820,00 64,00
Comarch TNA22 Opłata jednorazowa Cena miesięczna
Comarch TNA START- pakiet startowy dla 20 użytkowników - 99,00
Comarch TNA-rozszerzenie usługi o dodatkowych 20 pracowników - 19,00
Comarch TNA- rozszerzenie usługi o dodatkowych 100 pracowników
- 49,00
Comarch TNA Gateway 299,00 -
Comarch TNA Gateway Plus (zawiera pakiet 20 kart zbliżeniowych RFID) 399,00 -
Dodatkowy pakiet 20 kart do urządzeniaComarch TNA Gateway Plus 100,00 -
Comarch
e-Sprawozdania23,24
Stacjonarnie
(opłata jednorazowa za pakiet)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
950,00 60,00
Comarch MyPoint25 Cena miesięczna Cena roczna
25,00 250,00
Comarch PPK26,27,28,29 Stacjonarnie
(opłata jednorazowa za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Mikro (do 10 pracowników) 315,00 25,00
Standard (do 50 pracowników) 1 155,00 75,00
Standard Plus (do 100 pracowników) 1 575,00 115,00
Premium (do 250 pracowników) 2 520,00 165,00
Enterprise 500 (do 500 pracowników) 5 600,00 370,00
Enterprise 1000 (do 500 pracowników) 6 500,00 460,00
Enterprise No Limit (bez limitu pracowników) 8 000,00 570,00
Comarch ERP Optima
PAKIETY DLA BIUR RACHUNKOWYCH30
Stacjonarnie
(opłata jednorazowa za pakiet)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Doradca Podatkowy START
(Księga Podatkowa-BR, Faktury-BR, Kasa/Bank, Biuro Rachunkowe, Comarch ERP Menadzer Kluczy31)
820,00 65,00
Doradca Podatkowy
(Księga Handlowa-BR, Księga Podatkowa-BR, Faktury-BR, Kasa/Bank, Biuro Rachunkowe, Comarch ERP Menadzer Kluczy31)
2 340,00 218,00
Doradca Podatkowy PLUS
(Księga Handlowa-BR, Księga Podatkowa-BR, Płace i Kadry-BR, Faktury-BR, Kasa/Bank, Biuro Rachunkowe, Środki Trwałe-BR, Comarch ERP Menadzer Kluczy31, Pakiet Premium iKsiegowosc2432)
3 740,00 360,00
Upgrade Podstawowy
Comarch ERP Optima
Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Dostęp do bezpłatnych uaktualnień
i nowych wersji oprogramowania. Wsparcie
mailowe specjalistów Comarch (poprzez
dedykowany System Obsługi Zgłoszeń).

Dostęp do indywidualnych stron
internetowych.
20% wartości
oprogramowania 33
(opłata roczna)
Obowiązuje cały okres
trwania umowy w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej, w tym także konsultacje telefoniczne. 34
Upgrade Premium
Comarch ERP Optima 35
Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Konsultacje telefoniczne
Szkolenia elektroniczne
- bezpłatny dostęp do wybranych e-szkoleń
2 100,00
(rocznie)
nie dotyczy
Konsultacje telefoniczne
Szkolenia elektroniczne
- bezpłatny dostęp do wybranych e-szkoleń
210,00
(miesięcznie)
nie dotyczy
Promocja biur rachunkowych w internecie
iKsięgowość24
Cena za rok
Pakiet Podstawowy (promocja na portalu, dostęp do bazy ofert, Internetowa Wymiana Dokumentów) bezpłatnie
Pakiet Premium (promocja na portalu, dostęp do bazy ofert, Internetowa Wymiana Dokumentów, promocja w programie Comarch ERP XT, nielimitowana liczba kont dla nowych użytkowników Comarch ERP XT (Faktury) na 12 miesięcy, IBARD - 80 GB) 529,00

1 Wymagany do modułów: Detal, Faktury, Handel, Handel Plus, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus. Wymienione moduły w wersji BR również wymagają modułu Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus.
2 Wymaga co najmniej jednego modułu oprócz Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus.
3 W chmurze Comarch ERP Optima moduły dostępne są w wersjach Plus.
4 Daje możliwość pracy dla nieograniczonej liczby użytkowników i baz.
5 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
6 Możliwe jest zabezpieczenie alternatywne w postaci fizycznego Klucza Zabezpieczającego MemoHASP USB w cenie 169,00 zł/szt.
7 Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko - 500,00 zł stacjonarnie i 30,00 zł ASP.
8 Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko - 600,00 zł stacjonarnie.
9 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
10 Usługa jest dostępna do zakupu w internetowym Sklepie Comarch - https://sklep.comarch.pl Użytkownik dokonuje zakupu na okres miesiąca (dzień do dnia), z automatycznym, comiesięcznym fakturowaniem do czasu rezygnacji z usługi.
11 Użytkownik może wykupić rozszerzenie o dodatkowe 250 stron w cenie 100 zł.
12 Miesięczny okres testowy, można z niego skorzystać tylko raz.
13 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
14Usługa jest dostępna do zakupu przez platformę iZam oraz internetowym Sklepie Comarch - http://sklep.comarch.pl Użytkownik dokonuje zakupu na okres miesiąca (dzień do dnia), z automatycznym, comiesięcznym fakturowaniem do czasu rezygnacji z usługi.
15 Niewykorzystany limit stron przechodzi na kolejny rok.
16 Wymaga modułu Analizy BI.
17 Opłata za pierwszy zakup dla 5 użytkowników, uwzględnia rabat 50% na pierwszy zakup, każdy kolejny zakup cena standardowa 7800 PLN. Każdy kolejny użytkownik - 1560 zł stacjonarnie i 65 zł abonamentowo. W ramach tej opłaty użytkownicy otrzymują również prawo używania subskrypcji w zakresie odbioru i wysyłki dowolnej ilości raportów na adresy mailowe każdego z tych 5 użytkowników.
18 Możliwe jest dokupienie pakietu subskrypcji dla 20 użytkowników (tzw. subskrybentów), którzy otrzymują prawo używania subskrypcji, tylko w zakresie odbioru dowolnej ilości raportów na adresy mailowe, nie maja dostępu do Comarch BI Point. Koszt rozszerzenia to 3250 zł stacjonarnie i 260 zł abonamentowo.
19 Możliwe jest opłacanie modułu w miesięcznym trybie abonamentowym w cenie 162 zł. W ramach opłaty Klient nabywa prawo do korzystania z oprogramowania na okres 1 miesiąca. Po upływie pierwszego i każdego kolejnego miesięcznego okresu prawo do korzystania z tego oprogramowania ulega automatycznemu przedłużeniu.
20 Cena obowiązuje przy posiadaniu modułu Analizy BI. Bez modułu Analizy BI cena wynosi 139,00 zł netto za użytkownika. Dostęp dla 5 użytkowników, opłata za każdą bazę powyżej pięciu wynosi 19,00 zł netto na miesiąc.
21 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 160,00 zł, w modelu usługowym 14,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry.
22 Podane ceny dotyczą obsługi jednej działalności gospodarczej.
23 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
24 Dla Klientów posiadających moduły Kasa / Bank oraz Księga Handlowa / Księga Handlowa Plus lub Księga Handlowa Klasyka na gwarancji.
25 Narzędzie jest dostępne do zakupu w internetowym Sklepie Comarch - https://sklep.comarch.pl. Użytkownik dokonuje zakupu na okres miesięczny lub roczny, z automatycznym fakturowaniem i obowiązkiem zapłaty bezterminowo do czasu rezygnacji z usługi.
26 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
27 Dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz osób posiadających umowy cywilnoprawne obowiązujące na dzień logowania do aplikacji.
28 Dla Klientów posiadających moduły Kasa / Bank oraz Płace i Kadry / Płace i Kadry Plus na gwarancji.
29 Liczba pracowników w danym Pakiecie PPK jest liczona w największej obsługiwanej bazie, nie zaś jako suma pracowników we wszystkich bazach.
30 Pakiet może być zakupiony tylko jako pierwszy zakup Comarch ERP Optima. Oferta specjalna, nie łączy się z innymi promocjami.
31 Możliwe jest zabezpieczenie alternatywne w postaci fizycznego Klucza Zabezpieczającego MemoHASP USB w cenie 169,00 zł/szt.
32 Pakiet Premium iKsięgowość24 w pakiecie Doradca Podatkowy Plus dostępny jest dla nowych Klientów przez pierwszy rok użytkowania.
33 Dotyczy Comarch ERP Optima. Przedłużenie Upgrade Podstawowego na kolejne 12 miesięcy to koszt 20% wartości posiadanej instalacji Comarch ERP Optima zgodnie z cennikiem obowiązującym w momencie przedłużenia Upgrade. Oferta dostępna dla Klientów Comarch ERP Optima, którzy w momencie przedłużenia Upgrade w wersji podstawowej posiadają jej aktualną wersję.
34 W przypadku instalacji mieszanych (stacjonarna i w chmurze jednocześnie) do uzyskania konsultacji telefonicznych wymagany zakup Upgrade Premium.
35 Stała cena, niezależnie od ilości posiadanych stanowisk. Oferta dostępna dla Klientów Comarch ERP Optima, którzy w momencie zakupu Upgrade w wersji Premium posiadają aktualny Upgrade podstawowy.

Podane ceny netto (w PLN) nie zawierają podatku VAT.

Publikowane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.

Rozszerzenia - Zakupione w ramach tego cennika moduły pozwalają rozszerzyć funkcjonalności systemu Comarch ERP Optima o nowe możliwości niedostępne w standardowej ofercie Comarch ERP Optima.

(nr 2/2020 - ważny od 01.06.2020 r.)

Produkcja Cena
Produkcja by CTI(wersja stanowiskowa) 2 500,00
Panel Produkcyjny by CTI(wersja stanowiskowa) 2 500,00
Zarządzanie Zasobami by CTI(wersja stanowiskowa) 2 500,00
Ofertowanie by CTI(wersja stanowiskowa) 2 500,00
Kontrola Jakości by CTI(wersja stanowiskowa) 2 500,00
Mini Produkcja by CTI(wersja stanowiskowa) 500,00
Logistyka Cena
Zarządzanie magazynem MWS by CTI 7 500,00
Zarządzanie magazynem MWS Plus by CTI 15 000,00
Przyjmowanie kolektorami by CTI 1 500,00
Wydawanie kolektorami by CTI 1 500,00
Rozchód kolektorami by CTI 1 500,00
Kontrola wydań/przyjęć by CTI (wersja stacjonarna) 1 000,00
Kontrola wydań/przyjęć by CTI - MOBILNA (wymagana wersja stacjonarna) 1 000,00
Inwentaryzacja towarów (inwentaryzacja towarów za pomocą kolektorów) 2 000,00
Inwentaryzacja ST (inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia z wykorzystaniem kolektora danych) 2 500,00
Spedycja Cena
Kurier GLS by CTI 600,00
Kurier K-EX by CTI 600,00
Kurier DPD by CTI 600,00
Kurier UPS by CTI 600,00
Optymalizacja tras by CTI 1 500,00
Trasówka by CTI 6 000,00
Użytkowe Cena
Windykator by CTI(automatyczne powiadamianie klienta o płatnościach) 600,00
Listonosz by CTI(automatyczna wysyłka dokumentów do klienta) 600,00
Narzędziownia by CTI (ewidencja narzędzi wewnątrz firmy, np. wydawanie na budowę, zwrot z budowy) 1 000,00
Wypożyczalnia by CTI (ewidencja sprzętu wypożyczonego na podstawie umów wypożyczenia, dzierżawy lub użyczenia) 2 500,00
Przeceny by CTI(tworzenie dokumentów RW/PW przy np. spadku jakości towaru) 600,00
Budżetowanie by CTI(planowanie budżetu i automatyczne jego podliczanie z kont księgowych) 1 000,00
Rozliczenia NFZ by CTI 1 000,00
Urlopy by CTI 600,00
Zbiorcze korekty faktur by CTI(masowe tworzenie korekt ilościowych) 1 000,00
Zarządzanie rabatami by CTI(rozszerzone rabaty) 1 200,00
Biura rachunkowe i księgowość dla Comarch ERP Optima Cena
eSZOK Basic(wersja dla BR, wielostanowiskowa; w pakiecie: Kancelaria, OCR) 4 000,001
eSZOK Optymalny(wersja dla BR, wielostanowiskowa, w pakiecie: Kancelaria, OCR, Pulpit Klienta) 7 999,001
eSZOK Premium(wersja dla BR, wielostanowiskowa; w pakiecie: Kancelaria, OCR, Pulpit Klienta; asysta na 2 rok; instalacja i konfiguracja) 9 999,001
eSZOK - Pulpit Klienta BR(wersja dla Biur Rachunkowych, wielostanowiskowa) 3 999,00
eSZOK - Kancelaria BR(wersja dla Biur Rachunkowych, wielostanowiskowa) 3 999,00
OCR do Kancelarii(dla BR i dla firm) 3 999,002
1,00
WyDRA by CTI(wysyłanie dokumentów rozliczeniowych i archiwizacja) 1 200,00
Weryfikator VAT(automatyczny weryfikator statusu VAT) 500,00
Modyfikator kategorii(przypisywanie kategorii do kontrahentów na podstawie rejestrów VAT) 750,00
Przypisywanie pracownikom wartości atrybutów(ergonomiczne dodawanie wartości atrybutu na pracownikach) 500,00

1W pakiecie uwzględniono OCR w promocyjnej cenie 1 zł netto. Cena standardowa poza pakietem to 3999 zł netto.
2Cena poza pakietem, w pakietach 1 zł.

OCR dla Firm Cena
Kancelaria z OCR dla firm(wersja dla firm - wielostanowiskowa, w pakiecie: Kancelaria, OCR) 2 000,001
OCR dla Comarch DMS(w cenie domyślny proces: automatyczne rozpoznawanie treści na fakturach kosztowych) 3 999,002
OCR dla Comarch DMS(modelowanie dowolnego procesu z modyfikacją OCR) od 8 999,002

1W pakiecie uwzględniono OCR w promocyjnej cenie 1 zł netto. Cena standardowa poza pakietem to 3999 zł netto.
2Wymagany moduł Comarch DMS.

E-commerce Cena
Sklep on-line(dla posiadaczy Comarch ERP Optima) 2 999,00
Sklep on-line(dla nowych użytkowników) 4 499,00
Program Lojalnościowy by CTI 3 000,00
Panel B2B by CTI - Wersja Basic 3 000,00
Panel B2B by CTI - Wersja Standard 6 000,00
Panel B2B by CTI - Wersja Professional 9 000,00
Allegro Integrator by CTI 2 500,00
Shoper Integrator by CTI 2 000,00
Magento Integrator by CTI 2 000,00
Prestashop Integrator by CTI 2 000,00
Virtuemart Integrator by CTI 2 000,00
eSklep Integrator by CTI 2 000,00
Sklepicom Integrator by CTI 2 000,00
WooCommerce Integrator by CTI 2 000,00
SOTE Integrator by CTI 2 000,00
CS-Cart Integrator by CTI 2 000,00
RedCart Integrator by CTI 2 000,00
ShopGold Integrator by CTI 2 000,00
Drupal Integrator by CTI 2 000,00
Opcja PREMIUM dla Integrator by CTI(2 lata asysty, 3 godziny instalacji i konfiguracji) 1 000,00
Automatyzacja procesów dla Comarch ERP Optima Cena
Import RO z plików XML(automatyczne tworzenie dokumentów RO/FS na podstawie pliku XML) 1 000,00
Eksport cennika(eksport cennika z Comarch ERP Optima do pliku Excel na serwer FTP) 1 200,00
Import cennika(import cennika z Comarch ERP Optima do pliku Excel na serwer FTP) 1 200,00
Generowanie MM na brakujący towar(generowanie dokumentu MM na brakujące towary na podstawie RO) 1 000,00
Multipleksacja towarów(automatyczne tworzenie towaru w bazie "córce" po utworzeniu w bazie "matce" i odwrotnie) 1 000,00
Generowanie faktury zakupu na podstawie faktury sprzedaży 1 000,00
Przenoszenie stanów magazynowych(przenoszenie stanów z jednej bazy do atrybutu w drugiej lub generowanie WZ w jednej bazie i PZ w drugiej na podstawie ilości z RO) 1 000,00
Automatyczne rozliczanie płatności by CTI (Po kontrahencie i podpisie, FIFO, po pracowniku i kwocie) 200,00
Blokada tworzenia zapisu księgowego w oparciu o datę by CTI 350,00
KASK by CTI(Ergonomiczne dodawanie wartości atrybutu na pracownikach) 500,00
Powiadomienia SMS 1 200,00
Moduły konwersji (dla Biur Rachunkowych) dla Comarch ERP Optima Cena
Konwerter dla BR KamSoft - Optima (Apteka by CTI)(konwerter pliku z systemu KamSoft na plik do wczytania do Comarch ERP Optima) 500,00
Konwerter dla BR Optima - Symfonia(konwerter dokumentów z Comarch ERP Optima na plik do wczytania w Symfonii) 500,00
Konwerter dla BR Enova - Optima(konwerter pliku z systemu Enova na plik do wczytania do Comarch ERP Optima) 500,00
Import ewidencji dodatkowej z pliku XLS 300,00
Oprogramowanie w modelu usługowym Cena
Kalkulator Kalorii - 100 receptur(opłata za roczny abonament) 600,00
Asysta CTI

Warunki korzystania z oprogramowania i gwarancji na oprogramowanie CTI dedykowane do współpracy z Comarch ERP Optima dostępne są tutaj (kliknij, aby je zobaczyć).

Podane ceny netto (w PLN) nie zawierają podatku VAT.

Publikowane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.

Podmioty Powiązane - Zakupione w ramach tego cennika moduły umożliwiają obsługę firm wzajemnie powiązanych (do 5 NIPów w cenie, powyżej z dopłatą).

(nr 4/2020 - ważny od 15.05.2020 r.)

Comarch ERP Optima Stacjonarnie1,2
(opłata za stanowisko 2-5 baz)
Kasa/Bank3,4 186,00
Kasa/Bank Plus4 327,00
Faktury 186,00
Detal5,6 1 099,00
Handel 1 637,00
Handel Plus 2 690,00
e-Sklep Standard - sklep internetowy -
Księga Podatkowa 584,00
Księga Handlowa 2 573,00
Księga Handlowa Plus 2 924,00
Środki Trwałe 760,00
Płace i Kadry 1 918,00
Płace i Kadry Plus 2 924,00
CRM 736,00
CRM Plus 924,00
Analizy Business Intelligence Plus 2 499,007
Serwis 1 099,00
Obieg Dokumentów 924,00
Comarch ERP Optima Stacjonarnie1,2
(opłata za stanowisko 2-5 baz)
Comarch ERP Optima Opis analityczny8 2 150,00
Comarch ERP Menadżer Kluczy 1,00
Comarch IBARD Pakiet roczny
5GB 110,00
80GB 440,00
Comarch DMS9 Stacjonarnie
(opłata za dwa stanowiska)
5 000,00
3 000,00
Comarch DMS Premium10 6 000,00
4 000,00
Comarch OCR
Pakiety startowe11,12,13
Cena miesięczna
Demo14 (do 50 stron) 0,00
Mikro (do 250 stron) 100,00
Start (do 500 stron) 150,00
Start Plus (do 1 000 stron) 300,00
Standard (do 2 500 stron) 550,00
Premium (do 5 000 stron) 850,00
Enterprise (do 10 000 stron) 1 650,00
Indywidualny (powyżej 10 000 stron) Cena indywidualnie ustalana
Comarch OCR
Pakiety roczne15,16,17
Cena roczna
Pakiet OCR 2000 stron 850,00
Pakiet OCR 6000 stron 1 800,00
Pakiet OCR 10 000 stron 3 000,00
BI Point18 Stacjonarnie
3 900,0019,20,21
BI Point Menadżer -
Comarch HRM22 Stacjonarnie
820,00
Comarch TNA23 Opłata jednorazowa Cena miesięczna
Comarch TNA START- pakiet startowy dla 20 użytkowników - 99,00
Comarch TNA-rozszerzenie usługi o dodatkowych 20 pracowników - 19,00
Comarch TNA- rozszerzenie usługi o dodatkowych 100 pracowników
- 49,00
Comarch TNA Gateway 299,00 -
Comarch TNA Gateway Plus (zawiera pakiet 20 kart zbliżeniowych RFID) 399,00 -
Dodatkowy pakiet 20 kart do urządzeniaComarch TNA Gateway Plus 100,00 -
Comarch
e-Sprawozdania24,25
Stacjonarnie
(niezależnie od liczby stanowisk)
950,00
Comarch PPK26,27,28,29 Stacjonarnie
(niezależnie od liczby stanowisk)
Mikro (do 10 pracowników) 315,00
Standard (do 50 pracowników) 1 155,00
Standard Plus (do 100 pracowników) 1 575,00
Premium (do 250 pracowników) 2 520,00
Enterprise 500 (do 500 pracowników) 5 600,00
Enterprise 1000 (do 500 pracowników) 6 500,00
Enterprise No Limit (bez limitu pracowników) 8 000,00
Comarch MyPoint30 Cena miesięczna Cena roczna
25,00 250,00
DODATKOWE OPCJE PROGRAMU
COMARCH ERP OPTIMA
Stacjonarnie
Sprzedaż i promocja na portalu wszystko.pl bezpłatnie
Moduł do obsługi drukarek fiskalnych przez terminal31 924,00
Comarch ERP Optima opcja współpracy z kasami fiskalnymi32 924,00
Comarch ERP Optima opcja eksportu w formacie ECOD/EDI 924,00
Upgrade Podstawowy
Comarch ERP Optima
Stacjonarnie
Dostęp do bezpłatnych uaktualnień
i nowych wersji oprogramowania. Wsparcie
mailowe specjalistów Comarch (poprzez
dedykowany System Obsługi Zgłoszeń).

Dostęp do indywidualnych stron
internetowych.
20% wartości
oprogramowania
33
(opłata roczna)
Upgrade Premium
Comarch ERP Optima 34
Stacjonarnie
(niezależnie od liczby stanowisk)
Konsultacje telefoniczne
Szkolenia elektroniczne
- bezpłatny dostęp do wybranych e-szkoleń
2 100,00
(rocznie)
Konsultacje telefoniczne
Szkolenia elektroniczne
- bezpłatny dostęp do wybranych e-szkoleń
210,00
(miesięcznie)

1 Rozszerzenie instalacji o kolejne działalności gospodarcze wiąże się z dopłata 10% wartości całej instalacji za każda kolejna działalność powyżej piątej, która ma być uprawniona do Comarch ERP Optima.
2 Zgodnie z regulaminem oferty Comarch ERP Optima w modelu usługowym dla Podmiotów Powiązanych, Klientowi końcowemu przysługuje 20% rabatu na abonament każdego z powiązanych podmiotów, które spełnia warunki oferty.
3 Wymagany do modułów: Detal, Faktury, Handel, Handel Plus, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus.
4 Wymaga co najmniej jednego modułu oprócz Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus.
5 Każdy moduł wymaga zakupu modułu Kasa/Bank.
6 Wymaga minimum jednego modułu Handel.
7 Opłata za równoczesny dostęp dla nieograniczonej liczby użytkowników.
8 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
9 Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko - 500,00 zł stacjonarnie.
10 Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko - 600,00 zł stacjonarnie.
11 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
12 Usługa jest dostępna do zakupu w internetowym Sklepie Comarch - https://sklep.comarch.pl Użytkownik dokonuje zakupu na okres miesiąca (dzień do dnia), z automatycznym, comiesięcznym fakturowaniem do czasu rezygnacji z usługi.
13 Użytkownik może wykupić rozszerzenie o dodatkowe 250 stron w cenie 100 zł.
14 Miesięczny okres testowy, można z niego skorzystać tylko raz.
15 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
16Usługa jest dostępna do zakupu przez platformę iZam oraz internetowym Sklepie Comarch - http://sklep.comarch.pl Użytkownik dokonuje zakupu na okres miesiąca (dzień do dnia), z automatycznym, comiesięcznym fakturowaniem do czasu wypowiedzenia z umowy.
17 Niewykorzystany limit stron przechodzi na kolejny rok.
18 Wymaga modułu Analizy BI.
19 Opłata za pierwszy zakup dla 5 użytkowników, uwzględnia rabat 50% na pierwszy zakup, każdy kolejny zakup cena standardowa 7800 PLN. Każdy kolejny użytkownik - 1560 zł stacjonarnie i 65 zł abonamentowo. W ramach tej opłaty użytkownicy otrzymują również prawo używania subskrypcji w zakresie odbioru i wysyłki dowolnej ilości raportów na adresy mailowe każdego z tych 5 użytkowników.
20 Możliwe jest dokupienie pakietu subskrypcji dla 20 użytkowników (tzw. subskrybentów), którzy otrzymują prawo używania subskrypcji, tylko w zakresie odbioru dowolnej ilości raportów na adresy mailowe, nie maja dostępu do Comarch BI Point. Koszt rozszerzenia to 3250 zł stacjonarnie i 260 zł abonamentowo.
21 Możliwe jest opłacanie modułu w miesięcznym trybie abonamentowym w cenie 162 zł. W ramach opłaty Klient nabywa prawo do korzystania z oprogramowania na okres 1 miesiąca. Po upływie pierwszego i każdego kolejnego miesięcznego okresu prawo do korzystania z tego oprogramowania ulega automatycznemu przedłużeniu.
22 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 160,00 zł, w modelu usługowym 14,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry.
23 Podane ceny dotyczą obsługi jednej działalności gospodarczej.
24 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
25 Dla Klientów posiadających moduły Kasa/Bank oraz Księga Handlowa / Księga Handlowa Plus lub Księga Handlowa Klasyka na gwarancji.
26 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
27 Dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz osób posiadających umowy cywilnoprawne obowiązujące na dzień logowania do aplikacji.
28 Dla Klientów posiadających moduły Kasa / Bank oraz Płace i Kadry / Płace i Kadry Plus na gwarancji.
29 Liczba pracowników w danym Pakiecie PPK jest liczona w największej obsługiwanej bazie, nie zaś jako suma pracowników we wszystkich bazach.
30 Narzędzie jest dostępne do zakupu w internetowym Sklepie Comarch - https://sklep.comarch.pl. Użytkownik dokonuje zakupu na okres miesięczny lub roczny, z automatycznym fakturowaniem i obowiązkiem zapłaty bezterminowo do czasu rezygnacji z usługi.
31 Jeden moduł obsługuje jedna drukarkę fiskalna.
32 Opłata umożliwia współprace z dowolna ilością kas fiskalnych.
33 Dotyczy Comarch ERP Optima. Przedłużenie Upgrade Podstawowego na kolejne 12 miesięcy to koszt 20% wartości posiadanej instalacji Comarch ERP Optima zgodnie z cennikiem obowiązującym w momencie przedłużenia Upgrade. Oferta dostępna dla Klientów Comarch ERP Optima, którzy w momencie przedłużenia Upgrade w wersji podstawowej posiadają jej aktualną wersję.
34 Stała cena, niezależnie od ilości posiadanych stanowisk. Oferta dostępna dla Klientów Comarch ERP Optima, którzy w momencie zakupu Upgrade w wersji Premium posiadają aktualny Upgrade podstawowy.

Podane ceny netto (w PLN) nie zawierają podatku VAT.

Publikowane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.

CENNIK COMARCH
E-SPRAWOZDANIA*
STACJONARNIE W CHMURZE
(MIESIĘCZNA OPŁATA ABONAMENTOWA)
Comarch ERP Optima 650 zł 40 zł
Comarch ERP Optima BR 950 zł 60 zł
Comarch ERP Altum i XL 1500 zł 75 zł
Inne
systemy
ERP
Biura rachunkowe 1950 zł -
Pozostałe podmioty 1950 zł -
*ceny netto za licencję serwerową

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania
(nr 6/2019 - ważny od 01.07.2019 r.)

 

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ
Zygmunt Wilder
44-100 Gliwice ; ul. Jałowcowa 35 ; NIP: 631-190-72-77
Tel/Fax 32 279 02 84 ; biuro@cti.org.pl ; www.cti.org.pl

Design and programming (c) 2005