Aktualne cenniki dla rozwiązań z grupy Comarch ERP Optima

Firma

Zakupione w ramach tego cennika moduły umożliwiają obsługę jednej firmy (jeden NIP, jedna baza danych).

(nr 3/2022 - ważny od 01.02.2022 r.)

Comarch ERP Optima Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Robotyzacja (RPA)1 bezpłatnie bezpłatnie
Sztuczna Inteligencja (AI)1 bezpłatnie bezpłatnie
Kasa/Bank2,3 150,00 bezpłatnie4
Kasa/Bank Plus2 275,00 bezpłatnie
Faktury 150,00 25,003
Detal5,6 895,00 79,00
Handel 1 195,00 110,004
Handel Plus 2 170,00 110,00
e-Sale - 59,00
e-Sklep Standard - sklep internetowy - 142,00
e-Sklep Enterprise - sklep internetowy7 - 362,00
e-Sklep B2B - sklep internetowy - 549,00
Księga Handlowa 2 240,00 143,004
Księga Handlowa Plus 2 715,00 143,00
Księga Podatkowa 445,00 57,00
Środki Trwałe 595,00 46,00
Płace i Kadry 1 625,00 110,004
Płace i Kadry Plus 2 715,00 110,00
CRM 595,00 46,004
CRM Plus 750,00 46,00
Analizy Business Intelligence 1 625,008 126,00
Analizy Business Intelligence Plus 2 715,00 -
Serwis 900,00 79,00
Obieg Dokumentów 750,00 63,00
Comarch ERP Optima - Opis analityczny9 2 495,00 261,00
Comarch ERP Menadżer Kluczy10 1,00 -

1 Wybrane funkcjonalności wymagają wykorzystania innych modułów systemu Comarch ERP Optima.
2 Wymagany do modułów: Detal, Faktury, Handel, Handel Plus, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus.
3 Wymaga co najmniej jednego modułu oprócz Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus.
4 W chmurze Comarch ERP Optima moduły dostępne są w wersjach Plus.
5 Każdy moduł wymaga zakupu modułu Kasa/Bank.
6 Wymaga minimum jednego modułu Handel.
7 Każdy kolejny e-Sklep Enterprise w cenie - 50%.
8 Opłata za równoczesny dostęp dla dwóch użytkowników. Większa liczba użytkowników - patrz analizy Business Intelligence Plus.
9 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
10 Możliwe jest zabezpieczenie alternatywne w postaci fizycznego Klucza Zabezpieczającego MemoHASP USB w cenie 169,00 zł/szt.

Comarch IBARD Pakiet roczny
10GB 199,00
100GB 650,00
Comarch DMS11 Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
5 000,00
3 500,00
250,00
204,00
Comarch DMS Premium12 6 000,00
4 500,00
-

11 Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko - 600,00 zł stacjonarnie i 39,00 zł ASP.
12Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko - 700,00 zł stacjonarnie.

Comarch OCR
Pakiety startowe13,14,15
Cena miesięczna
Demo16(do 50 stron) 0,00
Mikro(do 250 stron) 110,00
Start(do 500 stron) 165,00
Start Plus(do 1 000 stron) 330,00
Standard(do 2 500 stron) 605,00
Premium(do 5 000 stron) 935,00
Enterprise(do 10 000 stron) 1 815,00
Indywidualny(powyżej 10 000 stron) Cena indywidualnie ustalana

13 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
14 Usługa jest dostępna do zakupu w internetowym Sklepie Comarch - https://sklep.comarch.pl Użytkownik dokonuje zakupu na okres miesiąca (dzień do dnia), z automatycznym, comiesięcznym fakturowaniem do czasu rezygnacji z usługi.
15 Niewykorzystany limit stron przechodzi na kolejny miesiąc. Użytkownik może również wykupić rozszerzenie o dodatkowe 250 stron w cenie 100 zł.
16 Miesięczny okres testowy, można z niego skorzystać tylko raz.

Comarch OCR
Pakiety roczne17,18,19
Cena roczna
Pakiet OCR 2000 stron 935,00
Pakiet OCR 6000 stron 1 980,00
Pakiet OCR 10 000 stron 3 300,00

17 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
18Usługa jest dostępna do zakupu przez platformę iZam oraz internetowym Sklepie Comarch - http://sklep.comarch.pl Użytkownik dokonuje zakupu na okres miesiąca (dzień do dnia), z automatycznym, comiesięcznym fakturowaniem do czasu rezygnacji z usługi.
19Niewykorzystany limit stron przechodzi na kolejny rok.

Comarch HRM Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Samoobsługa pracownicza - pakiet startowy20
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet)
950,00 74,00
Pakiet startowy + Zarządzanie czasem pracy21,24
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet) + (plan pracy, czas pracy, RCP, podzielnik)
1 050,00 81,00
Pakiet startowy + Rozwój pracownika22
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet ) + (ocena pracownika, rekrutacja, szkolenia, Intranet - kariera)
1 050,00 81,00
Pakiet startowy + Zarządzanie czasem pracy + Rozwój pracownika 23,24
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet) + (plan pracy, czas pracy, RCP, podzielnik) + (ocena pracownika, rekrutacja, szkolenia, Intranet - kariera)
1 150,00 88,00

20 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 185,00 zł, w modelu usługowym 16,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry.
21 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 210,00 zł, w modelu usługowym 19,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry.
22 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 210,00 zł, w modelu usługowym 19,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry.
23 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 235,00 zł, w modelu usługowym 22,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry.
24 Funkcja RCP dostępna jest w przypadku posiadania modułu Płace i Kadry Plus.

BI Point25 Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
3 500,0026,27,28 -
BI Point Menadżer - 99,0029

25 Dla Klientów Comarch ERP Optima.
26 Opłata za pierwszy zakup dla 5 użytkowników, uwzględnia rabat 50% na pierwszy zakup, każdy kolejny zakup cena standardowa 7 000 PLN. Każdy kolejny użytkownik - 1400 zł stacjonarnie i 60 zł abonamentowo. W ramach tej opłaty użytkownicy otrzymują również prawo używania subskrypcji w zakresie odbioru i wysyłki dowolnej ilości raportów na adresy mailowe każdego z tych 5 użytkowników.
27 Możliwe jest dokupienie pakietu subskrypcji dla 20 użytkowników (tzw. subskrybentów), którzy otrzymują prawo używania subskrypcji, tylko w zakresie odbioru dowolnej ilości raportów na adresy mailowe, nie mają dostępu do Comarch BI Point. Koszt rozszerzenia to 2900 zł stacjonarnie i 235 zł abonamentowo.
28 Możliwe jest opłacanie modułu w miesięcznym trybie abonamentowym w cenie 145 zł. W ramach opłaty Klient nabywa prawo do korzystania z oprogramowania na okres 1 miesiąca. Po upływie pierwszego i każdego kolejnego miesięcznego okresu prawo do korzystania z tego oprogramowania ulega automatycznemu przedłużeniu.
29 Cena obowiązuje przy posiadaniu modułu Analizy BI. Bez modułu Analizy BI cena wynosi 139,00 zł netto za użytkownika. Dostęp dla 5 użytkowników, opłata za każdą bazę powyżej pięciu wynosi 19,00 zł netto na miesiąc.

Comarch TNA30 Opłata jednorazowa Cena miesięczna
Comarch TNA START- pakiet startowy dla 20 użytkowników - 198,00
Comarch TNA-rozszerzenie usługi o dodatkowych 20 pracowników - 38,00
Comarch TNA- rozszerzenie usługi o dodatkowych 100 pracowników
- 98,00
Comarch TNA Gateway 299,00 -
Comarch TNA Gateway Plus (zawiera pakiet 20 kart zbliżeniowych RFID) 399,00 -
Dodatkowy pakiet 20 kart do urządzeniaComarch TNA Gateway Plus 100,00 -

30 Podane ceny dotyczą obsługi jednej działalności gospodarczej.

Comarch PPK31,32,33 Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Mikro (do 10 pracowników) 260,00 20,00
Start (do 20 pracowników) 495,00 41,00
Standard (do 50 pracowników) 960,00 74,00
Standard Plus (do 100 pracowników) 1 310,00 109,00
Premium (do 250 pracowników) 2 100,00 170,00
Enterprise 500 (do 500 pracowników) 4 650,00 367,00
Enterprise 1000 (do 1000 pracowników) 6 400,00 530,00
Enterprise No Limit (bez limitu pracowników) 8 200,00 666,00

31 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
32 Dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz osób posiadających umowy cywilnoprawne obowiązujące na dzień logowania do aplikacji.
33 Dla Klientów posiadających moduły Kasa / Bank oraz Płace i Kadry / Płace i Kadry Plus na gwarancji.

Comarch e-Sprawozdania34,35 Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
750,00 54,00

34 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
35 Dla Klientów posiadających moduły Kasa / Bank oraz Księga Handlowa / Księga Handlowa Plus lub Księga Handlowa Klasyka na gwarancji.

Dodatkowe opcje programu
Comarch ERP Optima
Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Comarch Mobile Zarządzanie
(moduł na użytkownika)
1 450,00 107,00
Comarch Mobile Sprzedaż36
(moduł na urządzenie)
1 220,00 103,00
Comarch Mobile Monitorowanie36,37,38
(moduł na urządzenie, dostęp roczny)
610,00 58,00
Sprzedaż i promocja na portalu wszystko.pl bezpłatnie bezpłatnie
Moduł do obsługi drukarek fiskalnych przez terminal39 750,00 bezpłatnie
Comarch ERP Optima (opcja współpracy z kasami fiskalnymi)40 750,00 bezpłatnie
Comarch ERP Optima (opcja eksportu w formacie ECOD/EDI) 750,00 bezpłatnie

36 Wymaga co najmniej jednego modułu Kasa / Bank oraz Handel.
37 Zawiera aplikację mobilną oraz dostęp przez przeglądarkę internetową.
38 Wymagane posiadanie modułu Comarch Mobile Sprzedaż dla każdego modułu Comarch Mobile Monitorowanie. Do przeglądania tras, które są zarejestrowane przez moduł Comarch Mobile Monitorowanie, wymagane jest posiadanie modułu Comarch Mobile Zarządzanie. .
39Jeden moduł obsługuje jedną drukarkę fiskalną.
40 Opłata umożliwia współpracę z dowolną ilością kas fiskalnych.

Comarch ERP Optima
PAKIETY DLA FIRM41
Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
START Mikrofirma (Faktury, Kasa/Bank, Comarch ERP Menadżer Kluczy42) 210,00 -
START Mała Firma (Faktury, Kasa/Bank, Księga Podatkowa, Comarch ERP Menadżer Kluczy42) 410,00 57,00
START Firma (Handel, Kasa/Bank, CRM, Wszystko.pl, Comarch ERP Menadżer Kluczy42)
1 395,00 137,00
e-Handel (Handel Plus, Kasa/Bank Plus, e-Sklep Standard, wszystko.pl)
- 207,00

41 Pakiet może być zakupiony tylko jako pierwszy zakup Comarch ERP Optima. Oferta specjalna, nie łączy się z innymi promocjami.
42 Możliwe jest zabezpieczenie alternatywne w postaci fizycznego Klucza Zabezpieczającego MemoHASP USB w cenie 169,00 zł/szt.

Upgrade Podstawowy
Comarch ERP Optima
Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Dostęp do bezpłatnych uaktualnień
i nowych wersji oprogramowania. Wsparcie
mailowe specjalistów Comarch (poprzez
dedykowany System Obsługi Zgłoszeń).

Dostęp do indywidualnych stron
internetowych.
20% wartości
oprogramowania
43
(opłata roczna)
Obowiązuje cały okres
trwania umowy w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej, w tym także konsultacje telefoniczne. 44

43 Dotyczy Comarch ERP Optima. Przedłużenie upgrade podstawowego na kolejne 12 miesięcy to koszt 20% wartości posiadanej instalacji Comarch ERP Optima zgodnie z cennikiem obowiązującym w momencie przedłużenia Upgrade. Oferta dostępna dla Klientów Comarch ERP Optima, którzy w momencie przedłużenia Upgrade w wersji podstawowej posiadają jej aktualną wersję.
44 W przypadku instalacji mieszanych (stacjonarna i w chmurze jednocześnie) do uzyskania konsultacji telefonicznych wymagany zakup Upgrade Premium.

Upgrade Premium
Comarch ERP Optima 45
Stacjonarnie
(niezależnie od liczby stanowisk)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Konsultacje telefoniczne
Szkolenia elektroniczne
- bezpłatny dostęp do wybranych e-szkoleń
1 750,00
(rocznie)
nie dotyczy
Konsultacje telefoniczne
Szkolenia elektroniczne
- bezpłatny dostęp do wybranych e-szkoleń
175,00
(miesięcznie)
nie dotyczy

45 Stała cena, niezależnie od ilości posiadanych stanowisk. Oferta dostępna dla Klientów Comarch ERP Optima,którzy w momencie zakupu Upgrade w wersji premium posiadają aktualny Upgrade podstawowy.

Podmioty Powiązane

Zakupione w ramach tego cennika moduły umożliwiają obsługę firm wzajemnie powiązanych (do 5 NIPów w cenie, powyżej z dopłatą).

(nr 2/2022 - ważny od 01.02.2022 r.)

Comarch ERP Optima Stacjonarnie1,2
(opłata za stanowisko 2-5 baz)
Robotyzacja (RPA)3 bezpłatnie
Sztuczna Inteligencja (AI)3 bezpłatnie
Kasa/Bank4,5 220,00
Kasa/Bank Plus5 380,00
Faktury 220,00
Detal6,7 1 275,00
Handel 1 900,00
Handel Plus 3 125,00
Księga Podatkowa 680,00
Księga Handlowa 2 985,00
Księga Handlowa Plus 3 395,00
Środki Trwałe 885,00
Płace i Kadry 2 225,00
Płace i Kadry Plus 3 395,00
CRM 855,00
CRM Plus 1 075,00
Analizy Business Intelligence Plus 2 900,008
Serwis 1 275,00
Obieg Dokumentów 1 075,00
Comarch ERP Optima Opis Analityczny9 2 495,00
Comarch ERP Menadżer Kluczy 1,00

1 Rozszerzenie instalacji o kolejne działalności gospodarcze wiąże się z dopłata 10% wartości całej instalacji za każda kolejna działalność powyżej piątej, która ma być uprawniona do Comarch ERP Optima.
2 Zgodnie z regulaminem oferty Comarch ERP Optima w modelu usługowym dla Podmiotów Powiązanych, Klientowi końcowemu przysługuje 20% rabatu na abonament każdego z powiązanych podmiotów, które spełnia warunki oferty.
3 Wybrane funkcjonalności wymagają wykorzystania innych modułów systemu Comarch ERP Optima
4 Wymagany do modułów: Detal, Faktury, Handel, Handel Plus, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus.
5 Wymaga co najmniej jednego modułu oprócz Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus.
6 Każdy moduł wymaga zakupu modułu Kasa/Bank.
7 Wymaga minimum jednego modułu Handel.
8 Opłata za równoczesny dostęp dla nieograniczonej liczby użytkowników.
9 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.

Comarch IBARD Pakiet roczny
10GB 199,00
100GB 650,00
Comarch DMS10 Stacjonarnie12
(opłata za dwa stanowiska)
6 000,00
3 500,00
Comarch DMS Premium11 7 000,00
4 500,00

10 Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko - 600,00 zł stacjonarnie.
11 Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko - 700,00 zł stacjonarnie.
12 Rozszerzenie instalacji o kolejne działalności gospodarcze wiąże się z dopłatą 10% wartości całej instalacji za każdą kolejną działalność powyżej piątej, która ma być uprawniona do Comarch DMS.

Comarch OCR
Pakiety startowe13,14,15
Cena miesięczna
Demo16 (do 50 stron) 0,00
Mikro (do 250 stron) 110,00
Start (do 500 stron) 165,00
Start Plus (do 1 000 stron) 330,00
Standard (do 2 500 stron) 605,00
Premium (do 5 000 stron) 935,00
Enterprise (do 10 000 stron) 1 815,00
Indywidualny (powyżej 10 000 stron) Cena indywidualnie ustalana

13 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
14 Usługa jest dostępna do zakupu w internetowym Sklepie Comarch - https://sklep.comarch.pl Użytkownik dokonuje zakupu na okres miesiąca (dzień do dnia), z automatycznym, comiesięcznym fakturowaniem do czasu rezygnacji z usługi.
15 Użytkownik może wykupić rozszerzenie o dodatkowe 250 stron w cenie 100 zł.
16 Miesięczny okres testowy, można z niego skorzystać tylko raz.

Comarch OCR
Pakiety roczne17,18,19
Cena roczna
Pakiet OCR 2000 stron 935,00
Pakiet OCR 6000 stron 1 980,00
Pakiet OCR 10 000 stron 3 300,00

17 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
18Usługa jest dostępna do zakupu przez platformę iZam oraz internetowym Sklepie Comarch - http://sklep.comarch.pl Użytkownik dokonuje zakupu na okres miesiąca (dzień do dnia), z automatycznym, comiesięcznym fakturowaniem do czasu wypowiedzenia z umowy.
19 Niewykorzystany limit stron przechodzi na kolejny rok.

BI Point20 Stacjonarnie21
4 500,0022,23,24
BI Point Menadżer -

20 Wymaga modułu Analizy BI.
21 Rozszerzenie instalacji o kolejne działalności gospodarcze wiąże się z dopłatą 10% wartości całej instalacji za każdą kolejną działalność powyżej piątej, która ma być uprawniona do Comarch BI Point.
22 Opłata za pierwszy zakup dla 5 użytkowników, uwzględnia rabat 50% na pierwszy zakup, każdy kolejny zakup cena standardowa 9 000 PLN. Każdy kolejny użytkownik - 1?810 zł stacjonarnie i 75 zł abonamentowo. W ramach tej opłaty użytkownicy otrzymują również prawo używania subskrypcji w zakresie odbioru i wysyłki dowolnej ilości raportów na adresy mailowe każdego z tych 5 użytkowników.
23 Możliwe jest dokupienie pakietu subskrypcji dla 20 użytkowników (tzw. subskrybentów), którzy otrzymują prawo używania subskrypcji, tylko w zakresie odbioru dowolnej ilości raportów na adresy mailowe, nie maja dostępu do Comarch BI Point. Koszt rozszerzenia to 3 770 zł stacjonarnie i 300 zł abonamentowo.
24 Możliwe jest opłacanie modułu w miesięcznym trybie abonamentowym w cenie 162 zł. W ramach opłaty Klient nabywa prawo do korzystania z oprogramowania na okres 1 miesiąca. Po upływie pierwszego i każdego kolejnego miesięcznego okresu prawo do korzystania z tego oprogramowania ulega automatycznemu przedłużeniu.

Comarch HRM Stacjonarnie25
(opłata za stanowisko)
Samoobsługa pracownicza - pakiet startowy 26
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet)
950,00
Pakiet startowy + Zarządzanie czasem pracy 27,30
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet) + (plan pracy, czas pracy, RCP, podzielnik)
1 050,00
Pakiet startowy + Rozwój pracownika 28
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet ) + (ocena pracownika, rekrutacja, szkolenia, Intranet - kariera)
1 050,00
Pakiet startowy + Zarządzanie czasem pracy + Rozwój pracownika 29,30
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet) + (plan pracy, czas pracy, RCP, podzielnik) + (ocena pracownika, rekrutacja, szkolenia, Intranet - kariera)
1 150,00

25 Rozszerzenie instalacji o kolejne działalności gospodarcze wiąże się z dopłatą 10% wartości całej instalacji za każdą kolejną działalność powyżej piątej, która ma być uprawniona do Comarch HRM.
26 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 185,00 zł. Wymaga modułu Płace i Kadry
27 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 210,00 zł. Wymaga modułu Płace i Kadry
28 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 210,00 zł. Wymaga modułu Płace i Kadry
29 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 235,00 zł. Wymaga modułu Płace i Kadry
30 Funkcja RCP dostępna jest w przypadku posiadania modułu Płace i Kadry Plus.

Comarch TNA31 Opłata jednorazowa Cena miesięczna
Comarch TNA START- pakiet startowy dla 20 użytkowników - 198,00
Comarch TNA-rozszerzenie usługi o dodatkowych 20 pracowników - 38,00
Comarch TNA- rozszerzenie usługi o dodatkowych 100 pracowników
- 98,00
Comarch TNA Gateway 299,00 -
Comarch TNA Gateway Plus (zawiera pakiet 20 kart zbliżeniowych RFID) 399,00 -
Dodatkowy pakiet 20 kart do urządzeniaComarch TNA Gateway Plus 100,00 -

31 Podane ceny dotyczą obsługi jednej działalności gospodarczej.
Comarch
e-Sprawozdania32,33
Stacjonarnie34
(niezależnie od liczby stanowisk)
1 105,00

32 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
33 Dla Klientów posiadających moduły Kasa/Bank oraz Księga Handlowa / Księga Handlowa Plus lub Księga Handlowa Klasyka na gwarancji.
34 Rozszerzenie instalacji o kolejne działalności gospodarcze wiąże się z dopłatą 10% wartości całej instalacji za każdą kolejną działalność powyżej piątej, która ma być uprawniona do Comarch e-Sprawozdania.

Comarch PPK35,36,37,38 Stacjonarnie39
(niezależnie od liczby stanowisk)
Mikro (do 10 pracowników) 365,00
Start (do 20 pracowników) 690,00
Standard (do 50 pracowników) 1 340,00
Standard Plus (do 100 pracowników) 1 830,00
Premium (do 250 pracowników) 2 925,00
Enterprise 500 (do 500 pracowników) 6 500,00
Enterprise 1000 (do 500 pracowników) 7 550,00
Enterprise No Limit (bez limitu pracowników) 9 300,00

35 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
36 Dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz osób posiadających umowy cywilnoprawne obowiązujące na dzień logowania do aplikacji.
37 Dla Klientów posiadających moduły Kasa / Bank oraz Płace i Kadry / Płace i Kadry Plus na gwarancji.
38 Liczba pracowników w danym Pakiecie PPK jest liczona w największej obsługiwanej bazie, nie zaś jako suma pracowników we wszystkich bazach.
39 Rozszerzenie instalacji o kolejne działalności gospodarcze wiąże się z dopłatą 10% wartości całej instalacji za każdą kolejną działalność powyżej piątej, która ma być uprawniona do Comarch PPK.

DODATKOWE OPCJE PROGRAMU
COMARCH ERP OPTIMA
Stacjonarnie
Sprzedaż i promocja na portalu wszystko.pl bezpłatnie
Moduł do obsługi drukarek fiskalnych przez terminal40 1 075,00
Comarch ERP Optima opcja współpracy z kasami fiskalnymi41 1 075,00
Comarch ERP Optima opcja eksportu w formacie ECOD/EDI 1 075,00

40 Jeden moduł obsługuje jedna drukarkę fiskalna.
41 Opłata umożliwia współprace z dowolna ilością kas fiskalnych.

Upgrade Podstawowy
Comarch ERP Optima
Stacjonarnie
Dostęp do bezpłatnych uaktualnień
i nowych wersji oprogramowania. Wsparcie
mailowe specjalistów Comarch (poprzez
dedykowany System Obsługi Zgłoszeń).

Dostęp do indywidualnych stron
internetowych.
20% wartości
oprogramowania
42
(opłata roczna)

42 Dotyczy Comarch ERP Optima. Przedłużenie Upgrade Podstawowego na kolejne 12 miesięcy to koszt 20% wartości posiadanej instalacji Comarch ERP Optima zgodnie z cennikiem obowiązującym w momencie przedłużenia Upgrade. Oferta dostępna dla Klientów Comarch ERP Optima, którzy w momencie przedłużenia Upgrade w wersji podstawowej posiadają jej aktualną wersję.

Upgrade Premium
Comarch ERP Optima 43
Stacjonarnie
(niezależnie od liczby stanowisk)
Konsultacje telefoniczne
Szkolenia elektroniczne
- bezpłatny dostęp do wybranych e-szkoleń
2 100,00
(rocznie)
Konsultacje telefoniczne
Szkolenia elektroniczne
- bezpłatny dostęp do wybranych e-szkoleń
210,00
(miesięcznie)

43 Stała cena, niezależnie od ilości posiadanych stanowisk. Oferta dostępna dla Klientów Comarch ERP Optima, którzy w momencie zakupu Upgrade w wersji Premium posiadają aktualny Upgrade podstawowy.

Podane ceny netto (w PLN) nie zawierają podatku VAT.

Publikowane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.

Biura Rachunkowe

Zakupione w ramach tego cennika moduły umożliwiają obsługę biura rachunkowego oraz klientów biura (wiele baz danych).

(nr 3/2022 - ważny od 01.02.2022 r.)

Comarch ERP Optima
WERSJA DLA BIUR RACHUNKOWYCH
Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Robotyzacja (RPA)1 bezpłatnie bezpłatnie
Sztuczna Inteligencja (AI)1 bezpłatnie bezpłatnie
Biuro Rachunkowe2 570,00 57,00
Kasa/Bank2,3 150,00 bezpłatnie4
Kasa/Bank Plus2 275,00 bezpłatnie
Faktury-BR 345,00 51,002
Handel-BR 2 315,00 216,004
Handel Plus-BR 3 475,00 216,00
Księga Podatkowa-BR 570,00 73,00
Księga Handlowa-BR 2 520,00 232,004
Księga Handlowa Plus-BR 2 935,00 232,00
Środki Trwałe-BR 750,00 57,00
Płace i Kadry-BR 1 905,00 184,004
Płace i Kadry Plus-BR 2 935,00 184,00
CRM 595,00 46,004
CRM Plus 750,00 46,00
Analizy Business Intelligence-BR 2 715,005 159,00
Obieg dokumentów 750,00 63,00
Comarch ERP Optima Opis Analityczny6 2 495,00 261,00
Comarch ERP Menadżer Kluczy7 1,00 -

1 Wybrane funkcjonalności wymagają wykorzystania innych modułów systemu Comarch ERP Optima
2 Wymaga co najmniej jednego modułu oprócz Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus.
3 Wymagany do modułów: Detal, Faktury, Handel, Handel Plus, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus. Wymienione moduły w wersji BR również wymagają modułu Kasa / Bank lub Kasa / Bank Plus.
4 W chmurze Comarch ERP Optima moduły dostępne są w wersjach Plus.
5 Daje możliwość pracy dla nieograniczonej liczby użytkowników i baz
6 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
7 Możliwe jest zabezpieczenie alternatywne w postaci fizycznego Klucza Zabezpieczającego MemoHASP USB w cenie 169,00 zł/szt.

Comarch ERP Optima
OBSŁUGA BAZ DANYCH
W chmurze
(miesieczna opłata abonamentowa)
Opłata za każdą bazę powyżej drugiej 9,00
Comarch IBARD Pakiet roczny
10GB 199,00
100GB 650,00
Comarch DMS8 Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
5 000,00
3 500,00
250,00
204,00
Comarch DMS Premium9 6 000,00
4 500,00
-

8 Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko - 500,00 zł stacjonarnie i 39,00 zł ASP.
9 Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko - 600,00 zł stacjonarnie.

Comarch OCR
Pakiety startowe10,11,12
Cena miesięczna
Demo13(do 50 stron) 0,00
Mikro(do 250 stron) 110,00
Start(do 500 stron) 165,00
Start Plus(do 1 000 stron) 330,00
Standard(do 2 500 stron) 605,00
Premium(do 5 000 stron) 935,00
Enterprise(do 10 000 stron) 1 815,00
Indywidualny(powyżej 10 000 stron) Cena indywidualnie ustalana

10 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
11 Usługa jest dostępna do zakupu w internetowym Sklepie Comarch - https://sklep.comarch.pl Użytkownik dokonuje zakupu na okres miesiąca (dzień do dnia), z automatycznym, comiesięcznym fakturowaniem do czasu rezygnacji z usługi.
12 Użytkownik może wykupić rozszerzenie o dodatkowe 250 stron w cenie 100 zł.
13 Miesięczny okres testowy, można z niego skorzystać tylko raz.

Comarch OCR
Pakiety roczne14,15,16
Cena roczna
Pakiet OCR 2000 stron 935,00
Pakiet OCR 6000 stron 1 980,00
Pakiet OCR 10 000 stron 3 300,00

14 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
15Usługa jest dostępna do zakupu przez platformę iZam oraz internetowym Sklepie Comarch - http://sklep.comarch.pl Użytkownik dokonuje zakupu na okres miesiąca (dzień do dnia), z automatycznym, comiesięcznym fakturowaniem do czasu rezygnacji z usługi.
16 Niewykorzystany limit stron przechodzi na kolejny rok.

BI Point17 Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
4 500,0018,19,20 -
BI Point Menadżer - 99,0021

17 Wymaga modułu Analizy BI.
18 Opłata za pierwszy zakup dla 5 użytkowników, uwzględnia rabat 50% na pierwszy zakup, każdy kolejny zakup cena standardowa 7800 PLN. Każdy kolejny użytkownik - 1560 zł stacjonarnie i 65 zł abonamentowo. W ramach tej opłaty użytkownicy otrzymują również prawo używania subskrypcji w zakresie odbioru i wysyłki dowolnej ilości raportów na adresy mailowe każdego z tych 5 użytkowników.
19 Możliwe jest dokupienie pakietu subskrypcji dla 20 użytkowników (tzw. subskrybentów), którzy otrzymują prawo używania subskrypcji, tylko w zakresie odbioru dowolnej ilości raportów na adresy mailowe, nie mają dostępu do Comarch BI Point. Koszt rozszerzenia to 3250 zł stacjonarnie i 260 zł abonamentowo.
20 Możliwe jest opłacanie modułu w miesięcznym trybie abonamentowym w cenie 162 zł. W ramach opłaty Klient nabywa prawo do korzystania z oprogramowania na okres 1 miesiąca. Po upływie pierwszego i każdego kolejnego miesięcznego okresu prawo do korzystania z tego oprogramowania ulega automatycznemu przedłużeniu.
21 Cena obowiązuje przy posiadaniu modułu Analizy BI. Bez modułu Analizy BI cena wynosi 139,00 zł netto za użytkownika. Dostęp dla 5 użytkowników, opłata za każdą bazę powyżej pięciu wynosi 19,00 zł netto na miesiąc.

Comarch HRM Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Samoobsługa pracownicza - pakiet startowy22
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet)
950,00 74,00
Pakiet startowy + Zarządzanie czasem pracy23,26
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet) + (plan pracy, czas pracy, RCP, podzielnik)
1 050,00 81,00
Pakiet startowy + Rozwój pracownika24
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet ) + (ocena pracownika, rekrutacja, szkolenia, Intranet - kariera)
1 050,00 81,00
Pakiet startowy + Zarządzanie czasem pracy + Rozwój pracownika 25,26
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet) + (plan pracy, czas pracy, RCP, podzielnik) + (ocena pracownika, rekrutacja, szkolenia, Intranet - kariera)
1 150,00 88,00

22 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 185,00 zł, w modelu usługowym 16,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry.
23 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 210,00 zł, w modelu usługowym 19,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry.
24 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 210,00 zł, w modelu usługowym 19,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry.
25 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 235,00 zł, w modelu usługowym 22,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry.
26 Funkcja RCP dostępna jest w przypadku posiadania modułu Płace i Kadry Plus.

Comarch TNA27 Opłata jednorazowa Cena miesięczna
Comarch TNA START- pakiet startowy dla 20 użytkowników - 198,00
Comarch TNA-rozszerzenie usługi o dodatkowych 20 pracowników - 38,00
Comarch TNA- rozszerzenie usługi o dodatkowych 100 pracowników
- 98,00
Comarch TNA Gateway 299,00 -
Comarch TNA Gateway Plus (zawiera pakiet 20 kart zbliżeniowych RFID) 399,00 -
Dodatkowy pakiet 20 kart do urządzeniaComarch TNA Gateway Plus 100,00 -

27 Podane ceny dotyczą obsługi jednej działalności gospodarczej.

Comarch
e-Sprawozdania28,29
Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
1 105,00 81,00

28 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
29 Dla Klientów posiadających moduły Kasa / Bank oraz Księga Handlowa / Księga Handlowa Plus lub Księga Handlowa Klasyka na gwarancji.

Comarch PPK30,31,32,33 Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Mikro (do 10 pracowników) 365,00 34,00
Start (do 20 pracowników) 690,00 54,00
Standard (do 50 pracowników) 1 340,00 101,00
Standard Plus (do 100 pracowników) 1 830,00 156,00
Premium (do 250 pracowników) 2 925,00 224,00
Enterprise 500 (do 500 pracowników) 6 500,00 503,00
Enterprise 1000 (do 500 pracowników) 7 550,00 624,00
Enterprise No Limit (bez limitu pracowników) 9 300,00 774,00

30 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
31 Dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz osób posiadających umowy cywilnoprawne obowiązujące na dzień logowania do aplikacji.
32 Dla Klientów posiadających moduły Kasa / Bank oraz Płace i Kadry / Płace i Kadry Plus na gwarancji.
33 Liczba pracowników w danym Pakiecie PPK jest liczona w największej obsługiwanej bazie, nie zaś jako suma pracowników we wszystkich bazach.

Comarch ERP Optima
PAKIETY DLA BIUR RACHUNKOWYCH35
Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Doradca Podatkowy START
(Księga Podatkowa-BR, Faktury-BR, Kasa/Bank, Biuro Rachunkowe, Comarch ERP Menadzer Kluczy35)
955,00 89,00
Doradca Podatkowy
(Księga Handlowa-BR, Księga Podatkowa-BR, Faktury-BR, Kasa/Bank, Biuro Rachunkowe, Comarch ERP Menadzer Kluczy35)
2 715,00 296,00
Doradca Podatkowy Premium
(Księga Handlowa - BR, Księga Podatkowa - BR, Faktury - BR, Płace i Kadry - BR, Środki TrwałeBR, Kasa / Bank, Biuro Rachunkowe, Comarch ERP Menadżer Kluczy35, Pakiet Premium iKsiegowosc2436)
4 340,00 489,00

34 Pakiet może być zakupiony tylko jako pierwszy zakup Comarch ERP Optima. Oferta specjalna, nie łączy się z innymi promocjami.
35 Możliwe jest zabezpieczenie alternatywne w postaci fizycznego Klucza Zabezpieczającego MemoHASP USB w cenie 169,00 zł/szt.
36 Pakiet Premium iKsięgowość24 w pakiecie Doradca Podatkowy Premium dostępny jest dla nowych Klientów przez pierwszy rok użytkowania.

Upgrade Podstawowy
Comarch ERP Optima
Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Dostęp do bezpłatnych uaktualnień
i nowych wersji oprogramowania. Wsparcie
mailowe specjalistów Comarch (poprzez
dedykowany System Obsługi Zgłoszeń).

Dostęp do indywidualnych stron
internetowych.
20% wartości
oprogramowania 37
(opłata roczna)
Obowiązuje cały okres
trwania umowy w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej, w tym także konsultacje telefoniczne. 38

37 Dotyczy Comarch ERP Optima. Przedłużenie Upgrade Podstawowego na kolejne 12 miesięcy to koszt 20% wartości posiadanej instalacji Comarch ERP Optima zgodnie z cennikiem obowiązującym w momencie przedłużenia Upgrade. Oferta dostępna dla Klientów Comarch ERP Optima, którzy w momencie przedłużenia Upgrade w wersji podstawowej posiadają jej aktualną wersję.
38 W przypadku instalacji mieszanych (stacjonarna i w chmurze jednocześnie) do uzyskania konsultacji telefonicznych wymagany zakup Upgrade Premium.

Upgrade Premium
Comarch ERP Optima 39
Stacjonarnie
(niezależnie od liczby stanowisk)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Konsultacje telefoniczne
Szkolenia elektroniczne
- bezpłatny dostęp do wybranych e-szkoleń
2 100,00
(rocznie)
nie dotyczy
Konsultacje telefoniczne
Szkolenia elektroniczne
- bezpłatny dostęp do wybranych e-szkoleń
210,00
(miesięcznie)
nie dotyczy

39 Stała cena, niezależnie od ilości posiadanych stanowisk. Oferta dostępna dla Klientów Comarch ERP Optima, którzy w momencie zakupu Upgrade w wersji Premium posiadają aktualny Upgrade podstawowy.

Promocja biur rachunkowych w internecie
iKsięgowość24
Cena za rok
Pakiet Podstawowy (promocja na portalu, dostęp do bazy ofert, Internetowa Wymiana Dokumentów) bezpłatnie
Pakiet Premium (promocja na portalu, dostęp do bazy ofert, Internetowa Wymiana Dokumentów, promocja w programie Comarch ERP XT, nielimitowana liczba kont dla nowych użytkowników Comarch ERP XT (Faktury) na 12 miesięcy, IBARD - 80 GB) 529,00
Pakiet Premium Plus (promocja na portalu, dostęp do bazy ofert, Internetowa Wymiana Dokumentów, promocja w programie Comarch ERP XT, nielimitowana liczba kont dla nowych użytkowników Comarch ERP XT (Faktury) na 18 miesięcy, IBARD - 120 GB) 829,00

Podane ceny netto (w PLN) nie zawierają podatku VAT.

Publikowane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.

Rozszerzenia

Zakupione w ramach tego cennika moduły pozwalają rozszerzyć funkcjonalności systemu Comarch ERP Optima o nowe możliwości niedostępne w standardowej ofercie Comarch ERP Optima.

(nr 3/2022 - ważny od 01.06.2022 r.)

Produkcja Cena
Produkcja by CTI(wersja stanowiskowa) 3 500,00
Panel Produkcyjny by CTI(wersja stanowiskowa) 2 500,00
Zarządzanie Zasobami by CTI(wersja stanowiskowa) 2 500,00
Ofertowanie by CTI(wersja stanowiskowa) 2 500,00
Kontrola Jakości by CTI(wersja stanowiskowa) 2 500,00
Mini Produkcja by CTI(wersja stanowiskowa) 1 000,00
Magazyn Cena
Zarządzanie magazynem MWS 12 000,00
Zarządzanie magazynem MWS Plus 20 000,00
Inwentaryzacja ST (inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia z wykorzystaniem kolektora danych) 3 000,00
Kontrola wydań/przyjęć (wersja stacjonarna) 1 200,00
Kontrola wydań/przyjęć - MOBILNA (wymagana wersja stacjonarna) 1 200,00
Zamawianie kolektorami (ZD) 1 800,00
Zamawianie kolektorami (RO) 1 800,00
Przyjmowanie kolektorami (PZ) 1 800,00
Przyjmowanie kolektorami (PW) 1 800,00
Wydawanie kolektorami (WZ) 1 800,00
Wydawanie wew. kolektorami (RW) 1 800,00
Wydawanie wew. kolektorami (do SRW) 1 800,00
Przesunięcia kolektorami (MM) 1 800,00
Inwentaryzacja kolektorami towarów (INW) 2 400,00
Obsługa opakowań kaucjonowanych kolektorami (obsługa dokumentów PKA i WKA za pomocą kolektora danych) 1 800,00
Użytkowe Cena
Windykator by CTI(automatyczne powiadamianie klienta o płatnościach) 800,00
Listonosz by CTI(automatyczna wysyłka dokumentów do klienta) 800,00
Narzędziownia by CTI (ewidencja narzędzi wewnątrz firmy, np. wydawanie na budowę, zwrot z budowy) 2 000,00
Wypożyczalnia by CTI (ewidencja sprzętu wypożyczonego na podstawie umów wypożyczenia, dzierżawy lub użyczenia) 3 000,00
Rozliczenia NFZ by CTI 1 000,00
Zbiorcze korekty faktur by CTI(masowe tworzenie korekt ilościowych) 1 200,00
Zarządzanie rabatami by CTI(rozszerzone rabaty) 2 000,00
Powiadomienia SMS 1 200,00
Kurier GLS by CTI 800,00
Kurier RABEN by CTI 800,00
Kurier DPD by CTI 800,00
Kurier UPS by CTI 800,00
Biura rachunkowe i księgowość dla Comarch ERP Optima Cena
PAKIETY ESZOK
PAKIET eSZOK Start(wersja dla BR, wielostanowiskowa; w pakiecie: Kancelaria, OCR, asysta na 1 rok, usługi: instalacja, konfiguracja, szkolenie - do wykorzystania przez 1m-c od daty zakupu) 4 999,00
PAKIET eSZOK Standard(wersja dla BR, wielostanowiskowa, w pakiecie: Kancelaria, OCR, Pulpit Klienta, asysta na 1 rok) 10 999,00
PAKIET eSZOK Premium(wersja dla BR, wielostanowiskowa; w pakiecie: Kancelaria, OCR, Pulpit Klienta; asysta na 2 rok; usługi: instalacja, konfiguracja, szkolenie - do wykorzystania przez 1m-c od daty zakupu) 17 999,00
MODUŁY ESZOK
Pulpit Klienta BR(wersja dla Biur Rachunkowych, wielostanowiskowa) 4 999,00
Pulpit Klienta PLUS BR(wersja dla Biur Rachunkowych, wielostanowiskowa) 9 999,001
Kancelaria BR(wersja dla Biur Rachunkowych, wielostanowiskowa) 3 999,00
OCR do Kancelarii dla BR(wersja dla Biur Rachunkowych, wielostanowiskowa) 3 999,00
Zarządzanie biurem i rozliczenie klienta(wersja dla Biur Rachunkowych, wielostanowiskowa) 4 000,00
POZOSTAŁE MODUŁY
WyDRA by CTI(wysyłanie dokumentów rozliczeniowych i archiwizacja) 2 000,00
PIT/IMIR/Kwitki(wersja jednofirmowa) 2 000,00
PIT/IMIR/Kwitki(wersja dla biur rachunkowych) 3 000,00
Weryfikator VAT(automatyczny weryfikator statusu VAT) 500,00
Modyfikator kategorii(przypisywanie kategorii do kontrahentów na podstawie rejestrów VAT) 750,00
Przypisywanie pracownikom wartości atrybutów(ergonomiczne dodawanie wartości atrybutu na pracownikach) 500,00

1Cena modułu Pulpit Klienta PLUS dla klientów posiadających Pulpit Klienta w wersji standard to 5000 zł netto.

OCR DLA FIRM Cena
Kancelaria dla firm(wersja dla firm, wielostanowiskowa) 1 999,00
OCR do Kancelarii dla firm Promocja!
(wersja dla firm)
3 999,00
Tylko 1,00zł
OCR dla Comarch DMS(w cenie domyślny proces: automatyczne rozpoznawanie treści na fakturach kosztowych) 3 999,002
OCR dla Comarch DMS(modelowanie dowolnego procesu z modyfikacją OCR) od 8 999,002

2Wymagany moduł Comarch DMS.

MOBILNY SYSTEM CRM Cena
eMU Terminarz(kalendarz, wydarzenia, rezerwacje lokalizacji) 1 500,00
eMU Serwis(zlecenia serwisowe, zadania, karty zadaniowe) 3 500,00
eMU CRM(budowanie relacji z klientem, linia sprzedaży) 3 500,00
eMU Oferty(oferty, historyczność, słowniki gratisów, podpis elektroniczny) 2 500,00
eMU Załączniki(dokumenty online, użytkownicy wewnętrzni, kontrahenci zewnętrzni, kategorie załączników) 1 500,00
MOBILNY SYSTEM SPRZEDAŻY Cena
eDetal(zarządzanie sprzedażą, obsługa drukarek fiskalnych, paragony i faktury, rozliczanie płatności, wielojęzyczność) 2 500,00
eRabat i Karty Podarunkowe(rozszerzenie systemu o tworzenie własnych rabatów) 1 000,00
eZwroty(możliwość zwrotów pozycji z paragonów oraz faktur) 1 000,00
E-commerce Cena
Program Lojalnościowy 3 000,00
Panel B2B - Wersja Basic 3 000,00
Panel B2B - Wersja Standard 6 000,00
Panel B2B - Wersja Professional 9 000,00
Panel B2B - Audyt techniczny 1 000,00
Allegro Integrator 2 500,00
BaseLinker Integrator 3 000,00
Shoper Integrator 3 000,00
Shoper Integrator dla Comarch ERP XT 49 zł/m-c
Magento Integrator 3 000,00
Prestashop Integrator 3 000,00
Virtuemart Integrator 3 000,00
eSklep Integrator 3 000,00
Sklepicom Integrator 3 000,00
WooCommerce Integrator 3 000,00
SOTE Integrator 3 000,00
CS-Cart Integrator 3 000,00
RedCart Integrator 3 000,00
ShopGold Integrator 3 000,00
GOshop Integrator 3 000,00
Drupal Integrator 3 000,00
Opcja PREMIUM dla Integrator(2 lata asysty, pakiet usług: konsultacja przedwdrożeniowa, instalacja, konfiguracja, szkolenie - łącznie w wymiarze do 3 godzin do wykorzystania przez 1m-c od daty zakupu) 1 000,00
Automatyzacja procesów dla Comarch ERP Optima Cena
Amazon Importer do Amazon.com (automatyczne tworzenie Rejestrów VAT Sprzedaży lub RO na podstawie pliku z Amazona; niedostępny w wersji z Amazon.pl) 2 500,00
Import RO z plików XML(automatyczne tworzenie dokumentów RO/FS na podstawie pliku XML) 2 500,00
Eksport cennika(eksport cennika z Comarch ERP Optima do pliku Excel na serwer FTP) 1 500,00
Import cennika(import cennika z Comarch ERP Optima do pliku Excel na serwer FTP) 1 500,00
Generowanie MM na brakujący towar(generowanie dokumentu MM na brakujące towary na podstawie RO) 1 200,00
Multipleksacja towarów(automatyczne tworzenie towaru w bazie "córce" po utworzeniu w bazie "matce" i odwrotnie) 1 200,00
Generowanie faktury zakupu na podstawie faktury sprzedaży 1 000,00
Przenoszenie stanów magazynowych(przenoszenie stanów z jednej bazy do atrybutu w drugiej lub generowanie WZ w jednej bazie i PZ w drugiej na podstawie ilości z RO) 1 200,00
Automatyczna kompletacja 2 500,00
Automatyzacja procesów 2 500,00
Importer dokumentów(cena dotyczy jednej struktury pliku) 2 500,00
Automatyczne rozliczanie płatności by CTI (Po kontrahencie i podpisie, FIFO, po pracowniku i kwocie) 200,00
Blokada tworzenia zapisu księgowego w oparciu o datę by CTI 350,00
Moduły konwersji (dla Biur Rachunkowych) dla Comarch ERP Optima Cena
Konwerter dla BR KamSoft - Optima (Apteka by CTI)(konwerter pliku z systemu KamSoft na plik do wczytania do Comarch ERP Optima) 1 000,00
Konwerter dla BR Optima - Symfonia(konwerter dokumentów z Comarch ERP Optima na plik do wczytania w Symfonii) 1 000,00
Konwerter dla BR Enova - Optima(konwerter pliku z systemu Enova na plik do wczytania do Comarch ERP Optima) 1 000,00
Import ewidencji dodatkowej z pliku XLS 300,00
Oprogramowanie w modelu usługowym Cena
Kalkulator Kalorii - 100 receptur(opłata za roczny abonament) 1 000,00
Asysta CTI

Warunki korzystania z oprogramowania i gwarancji na oprogramowanie CTI dedykowane do współpracy z Comarch ERP Optima dostępne są tutaj (kliknij, aby je zobaczyć).

Podane ceny netto (w PLN) nie zawierają podatku VAT.

Publikowane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.

CENNIK COMARCH
E-SPRAWOZDANIA*
STACJONARNIE W CHMURZE
(MIESIĘCZNA OPŁATA ABONAMENTOWA)
Comarch ERP Optima 650 zł 40 zł
Comarch ERP Optima BR 950 zł 60 zł
Comarch ERP Altum i XL 1500 zł 75 zł
Inne
systemy
ERP
Biura rachunkowe 1950 zł -
Pozostałe podmioty 1950 zł -
*ceny netto za licencję serwerową

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania
(nr 6/2019 - ważny od 01.07.2019 r.)

 

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ
Zygmunt Wilder
44-100 Gliwice ; ul. Jałowcowa 35 ; NIP: 631-190-72-77
Tel/Fax 32 279 02 84 ; biuro@cti.org.pl ; www.cti.org.pl

Design and programming (c) 2005