Rozwiązania dedykowane dla Comarch ERP Optima

    Produkcja by CTI  
Moduł w pełni zintegrowany z Comarch ERP Optima
  Produkcja to produkt dedykowany do obsługi procesu produkcji w firmach wykorzystujących system Comarch ERP Optima. Został stworzony w celu efektywnego zarządzania produkcją i jest odpowiedzią na pytania:
 • Jak dobrze zarządzać produkcją?
 • Jak rozliczyć produkcję?
 • Jak zmniejszyć bariery w zarządzaniu produkcją?
Funkcjonalności modułu przyczyniają się do optymalizacji produkcji pod kątem zmniejszenia kosztów, poprawy terminowości realizacji produkcji, poprawy kontroli jakości na produkcji oraz lepszego wykorzystania potencjału firmy, a co najważniejsze jest w pełni zintegrowany z Comarch ERP Optima.  

Program Produkcja by CTI jest rozwijany o nowe funkcje oraz moduły uzupełniające już od ponad 5 lat. Kilkadziesiąt zakończonych sukcesem wdrożeń dało możliwość wypracowania spektrum uniwersalnych funkcjonalności, które spełniają wymagania większości klientów z dowolnej branży. Mimo tego istnieje możliwość modyfikacji pod indywidualne i specyficzne potrzeby klienta. W zależności od zastosowanej konfiguracji programu, można go stosować w produkcji jednostkowej, lub wielkoseryjnej. 


Produkcja - Schemat

Funkcjonalności
  Produkcja by CTI to produkt wielomodułowy. Podstawowym elementem całości jest moduł Produkcja, który w zależności od potrzeb można rozbudować o moduły dodatkowe. Program pozwala m.in. w łatwy sposób rejestrować przebieg produkcji, począwszy od ilości pracowników produkcyjnych, czasu realizacji zlecenia produkcyjnego, zużytych materiałów, aż po produkty uboczne produkcji (odpady). Do najważniejszych funkcji programu należy:
 • Możliwość planowania zlecenia produkcyjnego w czasie.
 • Możliwość tworzenia zaawansowanych kartotek technologicznych.
 • Możliwość przygotowania oferty dla klientów na podstawie kalkulacji wyrobu gotowego.
 • Możliwość wprowadzania rzeczywistych kosztów produkcji.
 • Możliwość monitorowania stopnia zaawansowania zleceń.
 • Możliwość generowania przewodników kart produkcyjnych (karty kontrolne produktu) na podstawie technologii i zleceń produkcyjnych.
 • Możliwość ewidencjonowania kontroli jakości na produkcji.
 • Możliwość ewidencjonowania stanów magazynowych (produkcyjnych).
 • Możliwość wprowadzania technologii oraz określenie parametrów danego procesu produkcyjnego.
 • Możliwość importowania receptur z Optimy.
Opis funkcjonalności znajdą Państwo w sekcji do pobrania.


Panel Produkcyjny by CTI to moduł uzupełniający i wspomagający pracę modułu Produkcja by CTI. Podstawową korzyścią rozwiązania jest możliwość wprowadzania danych bezpośrednio na produkcji poprzez dotykowe panele produkcyjne. Prostota i ergonomia modułu sprawia, że idealnie nadaje się on dla pracowników produkcyjnych.
  Korzyści z rozszerzenia modułu Produkcja by CTI o Panel Produkcyjny by CTI:
 • Dodatkowa oszczędność czasu kadry zarządzającej/kontrolującej.
 • Możliwość poglądu na produkcji dokumentacji technicznej związanej ze zleceniem produkcyjnym.
 • Prosty interfejs dla realizacji zleceń bezpośrednio na produkcji.
 • Możliwość lepszej rejestracji czasu pracy w rozbiciu na konkretne zlecenie/czynność, ilości awarii.
 • W połączeniu z produkcją możliwość przypisywania konkretnych zadań konkretnym pracownikom.
 • Sprawniejsze rozliczanie pracy akordowej.
 • Automatyzacja procesów rozliczania produkcji.
  Moduł posiada następujące funkcjonalności:
 • Rejestracja wykonywania czynności (rozpoczęcie wykonywania czynności, zakończenie wykonywania czynności).
 • Rejestracja ilości wykonywanych czynności.
 • Generowanie dokumentów magazynowych (RW, PW).
 • Wgląd do listy realizowanych zleceń.
 • Zgłaszanie awarii, usterek.
 • Drukowanie etykiet produktów.
 • Wydruk technologii zlecenia.
 • Podgląd dokumentacji technicznej.
 • Logowanie i rejestracja czynności może odbywać się za pomocą systemu RCP, od zeskanowania karty z kodem lub indywidualnym kodem pracownika.
 • Konfiguracja pod pracownika.
Do działania panelu produkcyjnego wymagane jest posiadanie modułu Produkcja by CTI.


Zarządzanie Zasobami by CTI to moduł uzupełniający i wspomagający pracę modułu Produkcja by CTI. Podstawową korzyścią rozwiązania jest możliwość szybkiego i sprawnego planowania produkcji dzięki możliwości zarządzania zasobami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym.
  Moduł posiada następujące funkcjonalności:
 • Przedstawienie planowanych czasów pracy w zleceniu.
 • Możliwość przeplanowania zasobu (zmiana czasu lub długości wykorzystania zasobu).
 • Możliwość przeplanowania zlecenia (zmiana czasu lub długości całego zlecenia).
 • Wyświetlenie konfliktów (gdy w jednym czasie zaplanowane jest więcej zasobów niż powinno być).
 • Wyświetlenie pasku postępu wykonywania danego zasobu (czynności).
 • Możliwość dodania zasobu do zlecenia.
 • Możliwość usunięcia zasobu ze zlecenia.
 • Możliwość dowolnego wyskalowania wykresu (zasoby w czasie).
 • Możliwość filtracji tego, co ma być pokazywanie (np. zlecenia według statusu).

Ofertowanie by CTI to moduł uzupełniający i wspomagający pracę modułu Produkcja by CTI. Podstawową korzyścią rozwiązania jest przede wszystkim możliwość szybkiego wprowadzenia oferty dla klienta i wysłanie jej do Comarch ERP Optima jako dokument Rezerwacja Odbiorcy.
  Moduł Ofertowanie by CTI składa się z dwóch elementów:
 • Kalkulacja
 • Oferta
Kalkulacja to wyliczenie kosztów wykonania wyrobu gotowego uwzględniając koszt materiałów oraz nakładów pracy. Dodatkowo można uwzględnić koszt strat, które mogą wystąpić podczas procesu produkcyjnego. Kalkulację można wykonać zarówno w złotówkach jak i walucie EURO, a dzięki integracji modułu z Comarch ERP Optima ceny zakupu surowców podpowiadają się automatycznie.

Oferta powstaje na podstawie jednej lub wielu kalkulacji. Znajduje się na niej kontrahent, a kalkulacje są jednoznaczne z produktami, które są oferowane klientowi. Na ofercie można określić oczywiście marżę z którą produkt jest oferowany.

Za pomocą jednego kliknięcia na podstawie oferty można wygenerować do Comarch ERP Optima dokument Rezerwacja Odbiorcy, a po zaakceptowaniu oferty przez klienta na podstawie kalkulacji można wygenerować technologię i rozpocząć proces produkcyjny.

Moduł ofertowanie jest bardzo elastyczny, pozwala kalkulacje oraz oferty wielokrotnie wykorzystywać bądź duplikować, dzięki czemu raz stworzoną kalkulację czy ofertę można wykorzystać dla wielu klientów.

 • Panel Produkcyjny - Funkcjonalności oraz zastosowanie modułu
 • (kliknij podwójnie aby otworzyć w pełnym oknie)

 • Prezentacja programu
 • (kliknij podwójnie aby otworzyć w pełnym oknie)

 • Konfiguracja i pola specjalne
 • (kliknij podwójnie aby otworzyć w pełnym oknie)

 • Prezentacja tworzenia procesu produkcyjnego
 • (kliknij podwójnie aby otworzyć w pełnym oknie)

 • Licencjonowanie
 • (kliknij podwójnie aby otworzyć w pełnym oknie)

 • Lista braków
 • (kliknij podwójnie aby otworzyć w pełnym oknie)
  Produkcja by CTI – Ekran główny programu Produkcja by CTI – zasoby produkcyjne dodawane w programie Produkcja by CTI Produkcja by CTI – Szczegóły poglądowego zlecenia produkcyjnego Produkcja by CTI – Realizacja produkcji (dokumenty przyjęcia) Produkcja by CTI – Lista braków surowca do zleceń produkcyjnych Produkcja by CTI – Możliwość dodawania i podglądu plików dodanych do technologii Produkcja by CTI – Przesunięcia międzymagazynowe surowców Zarządzanie zasobami – Ekran główny programu Zarządzanie zasobami – Dodawanie zasobu do zlecenia produkcyjnego Zarządzanie zasobami – Podgląd użycia zasobów Zarządzanie zasobami – Ekran główny programu Ofertowanie - Ekran główny programu Ofertowanie – Szczegóły kalkulacji Ofertowanie – Lista ofert w programie Panel Produkcyjny – Ekran logowania Panel Produkcyjny – Lista zleceń pracownika po zalogowaniu do programu Panel Produkcyjny – Rozpoczynanie czynności z listy czynności w zleceniu produkcyjnym Panel Produkcyjny – Podgląd czynności do wykonania w zleceniu produkcyjnym Panel Produkcyjny – Generowanie RW na surowce Panel Produkcyjny – Generowanie PW na wyrób gotowy Panel Produkcyjny – Generowanie PW na odpad Panel Produkcyjny - Okno ustawień Panelu Produkcyjnego Panel Produkcyjny – Okno wprowadzania ilości wykonanych czynności Panel Produkcyjny – Okno podglądu załączników do danej technologii produkcyjnej   

  CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ
  Zygmunt Wilder
  44-100 Gliwice ; ul. Jałowcowa 35 ; NIP: 631-190-72-77
  Tel/Fax 32 279 02 84 ; biuro@cti.org.pl ; www.cti.org.pl

  Design and programming (c) 2005