Oferta usługowa


Świadczony przez CTI zakres usług jest szeroki, tak jak szerokie są potrzeby współczesnych przedsiębiorstw. Skuteczne wdrożenie oprogramowania i jego późniejsze wykorzystanie, zależy od wielu czynników. Jednym z nich są świadczone na rzecz klienta usługi. W dzisiejszych czasach tylko kompleksowe podejście firmy wdrażającej do klienta daje gwarancję optymalnego wykorzystania zakupionego oprogramowania. Czas potrzebny na przygotowanie raportów, czas ewidencji dokumentów, ilość obsłużonych zamówień, czy czas ich realizacji to tylko niektóre kluczowe elementy, które możemy usprawnić wdrażając system klasy ERP. Aby efekt wdrożenia był maksymalnie korzystny, trzeba więc podejść do niego kompleksowo. Takie właśnie podejście reprezentuje firma CTI.

Nasza oferta usługowa to:

 • Analizy przedwdrożeniowe
  Przeanalizowanie sytuacji w jakiej znajduje się klient, określenie pożądanych celów i zaproponowanie rozwiązań.
 • Instalacje, konfiguracje, wdrożenia
  Spersonalizowanie oprogramowania pod indywidualne wymagania, wytyczne i potrzeby klienta.
 • Szkolenia i warsztaty
  Teoretyczne i praktyczne przeszkolenie użytkowników systemu pod kątem efektywnego wykorzystania oprogramowania.
 • Opieka wdrożeniowa i powdrożeniowa
  Wsparcie klienta podczas newralgicznego momentu jakim jest uruchomienie systemu i dni/tygodni następujące po jego uruchomieniu.
 • Doradztwo i konsultacje
  Zaspokajanie bieżących potrzeb w zakresie wykorzystywania oprogramowania z uwzględnieniem porad związanych z przepisami polskiego prawa, w trakcie całego okresu trwania współpracy.
 • Centrum Szkoleniowe CTI (NOWOŚĆ)
  Realizacja szkoleń w oparciu o profesjonalnie przygotowane plany szkoleniowe. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu jest uwieńczone otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę.


Centrum Szkoleniowe


Jedną z naszych podstawowych działalności są usługi szkoleniowe, które od początku istnienia firmy w sposób nierozerwalny wiążą się z podstawowym profilem naszej działalności jakim jest wdrażanie systemów klasy ERP. Tysiące roboczogodzin szkoleń, warsztatów i pracy z klientem sprawiły, że jesteśmy jednym z najbardziej cenionych partnerów firmy Comarch w zakresie realizacji usług wdrożeniowo-szkoleniowych związanych z wdrażaniem systemów Comarch ERP. Nasza kadra składa się z ekspertów wyspecjalizowanych we wszystkich dziedzinach jakie obecnie można spotkać w nowoczesnych i prężnie działających firmach.

W 2016 roku wprowadziliśmy do oferty usługi doradcze, które stanowią doskonałe uzupełnienie usług szkoleniowych. Dzięki wiedzy, biegłości i doświadczeniu jakim dysponujemy, przed przystąpieniem do projektu doradzamy klientom optymalne rozwiązania, maksymalizując tym samym efekty późniejszych prac. Oprócz analizowania potrzeb i proponowania optymalnych rozwiązań nowym klientom, usługi doradztwa bardzo chętnie wykorzystywane są przez stałych klientów, którzy na bieżąco korzystają z porad z zakresu podatkowo-skarbowego czy kadrowo-płacowego.

Szkoląc klientów, pamiętamy również o sobie. Nasi pracownicy cyklicznie uczestniczą w warsztatach produktowych, szkoleniach tematycznych i egzaminach certyfikacyjnych związanych z produktami firmy Comarch. Stałe podnoszenie naszych kwalifikacji jest gwarancją jakości świadczonych przez nas usług. Zostało to docenione przez firmę Comarch, która w tym roku udzieliła nam status autoryzowanego Partnera Szkoleniowego Comarch. Status ten uprawnia nas do realizacji szkoleń w oparciu o programy szkoleniowe Centrum Szkolenia Comarch.

Od listopada br. oprócz wysokiej jakości usług, możemy zaproponować również preferencyjne warunki finansowania. W listopadzie 2017r zostaliśmy zarejestrowani w bazie usług rozwojowych (BUR) i otrzymaliśmy certyfikat VCC. Zostaliśmy tym samym uprawnieni do realizacji projektów szkoleniowych z maksymalnym dofinansowaniem 80% kosztów szkolenia.

Szkolenia UE


W ramach Centrum Szkoleniowego CTI oferujemy organizację szkoleń dofinansowanych z UE. Proponujemy szkolenia otwarte (dla uczestników indywidualnych z różnych firm), oraz szkolenia zamknięte (dla uczestników z jednej firmy). Szkolenia mają charakter warsztatów, w których teoria przeplata się z praktyką. Dzięki takiemu podejściu, każdy z uczestników ma możliwość natychmiastowego przećwiczenia przekazanej wiedzy a praktyce. Szkolenia odbywają się w kameralnych grupach (do 9 osób), przez osoby z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowo-wdrożeniowym. Oferta skierowana jest tylko i wyłącznie dla osób zatrudnionych w firmie zarejestrowanej na terenie województwa śląskiego.

Szkolenia UE - informacje formalne


W ramach Centrum Szkoleniowego CTI oferujemy organizację szkoleń dofinansowanych z UE. Proponujemy szkolenia otwarte (dla uczestników indywidualnych z różnych firm), oraz szkolenia zamknięte (dla uczestników z jednej firmy). Szkolenia mają charakter warsztatów, w których teoria przeplata się z praktyką. Dzięki takiemu podejściu, każdy z uczestników ma możliwość natychmiastowego przećwiczenia przekazanej wiedzy a praktyce. Szkolenia odbywają się w kameralnych grupach (do 9 osób), przez osoby z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowo-wdrożeniowym. Oferta skierowana jest tylko i wyłącznie dla osób zatrudnionych w firmie zarejestrowanej na terenie województwa śląskiego.


Poziom dofinansowania i kryterium grupowania:

 • Mikroprzedsiębiorstwa - maksymalne dofinansowanie 80%
  mniej niż 10 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większa niż 2 mln EUR.
 • Małe przedsiębiorstwo - maksymalne dofinansowanie 70%
  mniej niż 50 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większe niż 10 mln EUR.
 • Średnie przedsiębiorstwo - maksymalne dofinansowanie 50%
  mniej niż 250 zatrudnionych pracowników oraz obrót nie większy niż 50 mln EUR bądź suma bilansowa nie większa niż 43 mln EUR.

Maksymalne dofinansowanie na firmę:

100 000,00zł


Maksymalne dofinansowanie na osobę:

Zmienna kwota przeliczeniowa, średnia przeliczeniowa 7.500 zł na osobę (nie jest to stała kwota na 1 osobę). Może być tak że jedna osoba uzyska np. 15 tyś dofinansowania łącznie a pozostałe dwie osoby odpowiednio np. 3 tyś i 2 tyś - i rozliczając je razem średnia na osobę będzie wynosić 7.000 zł na osobę.


Sposób dystrybucji dofinansowania:

Metoda opiera się na systemie kont przedpłacanych, czyli klient wpłaca przed szkoleniem kwotę niepodlegającą dofinansowaniu do jednego z operatorów obsługujących program. W zależności od kategorii firmy, klient wpłaca niedofinansowaną część wartości szkolenia + 100% kwoty VAT za szkolenie (chyba, że jest z niego zwolniony). Rozliczenie końcowe odbywa się między operatorem a CTI. Po zakończeniu szkolenia, zdaniu egzaminu i otrzymaniu certyfikatu, operator dotacyjny dokonuje zapłaty wynagrodzenia na rzecz CTI.


Ograniczenia:

Oferta skierowana jest tylko dla firm zarejestrowanych na terenie województwa Śląskiego. Szkolenia powinny odbywać się na terenie województwa Śląskiego, w przeciwnym razie od szkolenia realizowanego w innym województwie niż siedziba przedsiębiorstwa odejmowane jest 20% dofinansowania do takiego szkolenia.


Rejestracja na szkolenie


 1. Przedsiębiorca rejestruje się bezpłatnie w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).
  1. Należy założyć konto indywidualne, a następnie profil uczestnika instytucjonalnego
   (chcę pracować jako uczestnik instytucjonalny - dodaj profil uczestnika instytucjonalnego- należy uzupełnić wszystkie niezbędne dane).
  2. Każdy pracownik, który będzie uczestniczył w szkleniu musi również posiadać swoje konto indywidualne.
  3. Następnie na profilu uczestnika instytucjonalnego należy dodać konta pracowników
   (chcę pracować jako uczestnik instytucjonalny - na karcie podmiotu wybieramy niebieskie kółko "pracuj jako" - po lewej stronie znajduje się moduł użytkownika i wybieramy: pracownicy - dodaj pracownika - uzupełniamy podstawowe dane).

  Link do logowania i rejestracji:
  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/users/login


 2. Przedsiębiorca wyszukuje w BUR usługi rozwojowe dopasowane do potrzeb firmy.
  1. Po założeniu konta uczestnika instytucjonalnego i dodaniu pracowników można wyszukiwać szkolenia - należy kliknąć w napis baza usług rozwojowych w lewym górnym rogu, lub przejść do linku podanego niżej - pojawia się katalog szkoleń, aby ułatwić sobie wyszukiwanie można je zatężyć ustawiając kategorię, województwo lub sposób dofinansowania - proponuję zapisać sobie numer usługi (szkolenia), z którego będą chcieli Państwo skorzystać.

  Link do katalogu szkoleń:
  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/


 3. Przedsiębiorca wypełnia i składa dokumenty zgłoszeniowe do operatora.
  1. Wybranych zostało 6 operatorów działających równolegle na terenie całego województwa śląskiego. Każdy z operatorów, ma kilka punktów na terenie woj. śląskiego w których można składać wnioski. Wnioski (dostępne na stronie operatora) należy składać minimum 30 dni przed planowanym szkoleniem.
  2. Operator wylicza wkład własny i podpisuje z Przedsiębiorcą Umowę Wsparcia.
  3. Przedsiębiorca wpłaca wkład własny na wskazane przez Operatora konto i zapisuje się na wybraną usługę w BUR.

 4. Uczestnik bierze udział w szkoleniu.
  1. Po ukończonym szkoleniu uczestnik wypełnia ankietę oceniającą szkolenie, otrzymuje certyfikat oraz fakturę.
  2. Wniosek rozliczeniowy wraz z fakturą należy złożyć u operatora.

 5. Operator płaci firmie szkoleniowej fakturę Przedsiębiorcy, ze środków dofinansowania i wniesionego wkładu własnego.

Lista operatorów


Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna

nr tel. 32 72 85 807,     32 72 85 819,     32 72 85 841,     32 72 85 861,
email: bur@oddzial.fgsa.pl
strona internetowa: https://www.fgsa.pl/pl/News/Show/159,Dofinansowanie-uslug-szkoleniowych-i-doradczych-dla-MSP-


Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki Spółka Komandytowa

nr tel. 32 370 12 92,
email: dotacje@dr-kurnicki.eu
strona internetowa: http://www.dr-kurnicki.eu/


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna

nr tel. 34 360 56 88,     34 360 57 47,
email: arr@arr.czestochowa.pl
strona internetowa: http://www.arr.czestochowa.pl/12-aktualnosci/aktualnosci-zwykle/748-z-sukcesem-dla-przedsiebiorcow


Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

nr tel. 32 231 99 79,
email: sekretariat@riph.com.pl
strona internetowa: http://www.riph.com.pl/start


Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

nr tel. 32 202 50 34,
email: wst@wst.com.pl
strona internetowa: http://www.wst.com.pl/


Górnośląska Agencja Przeciębiorczości i Rozwoju Sp.z.o.o.

nr tel. 534 657 310,
email: psf.zit@gapr.pl
strona internetowa: http://www.psf.gapr.pl/


Szkolenia UE - informacje merytoryczne


W ramach Centrum Szkoleniowego CTI oferujemy organizację szkoleń dofinansowanych z UE. Proponujemy szkolenia otwarte (dla uczestników indywidualnych z różnych firm), oraz szkolenia zamknięte (dla uczestników z jednej firmy). Szkolenia mają charakter warsztatów, w których teoria przeplata się z praktyką. Dzięki takiemu podejściu, każdy z uczestników ma możliwość natychmiastowego przećwiczenia przekazanej wiedzy a praktyce. Szkolenia odbywają się w kameralnych grupach (do 9 osób), przez osoby z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowo-wdrożeniowym. Oferta skierowana jest tylko i wyłącznie dla osób zatrudnionych w firmie zarejestrowanej na terenie województwa śląskiego.Forma:

Szkolenia mają formę wykładów, lub warsztatów (teoria przeplatana praktyką). W zależności od zakresu tematycznego, zajęcia są jednodniowe lub dwudniowe (8 lub 16 godzi zegarowych). Każde szkolenie kończy się egzaminem po zadaniu którego uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Szkolenie odbywa się w małych grupach (maksymalnie 9 osób), co daje gwarancję indywidualnego podejścia prowadzącego do grupy.


Zakres tematyczny:

 • Księgowość i rozrachunki (Moduł Księga Handlowa) - Link
 • Księgowości i rozrachunki (Moduł Księga Podatkowa) - Link
 • Kadry i płace (Moduł Kadry i Płace) - Link
 • Sprzedaż (Moduł Handel) - Link
 • Produkcja (Moduł Produkcja) - Link
 • Crystal Reports (Obsługa i tworzenie wydruków dla systemów Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL przy wykorzystaniu programu Crystal Reports) - Link

Cena:

 • Szkolenie jednodniowe (8h) - 500zł netto/osoba (Maksymalne dofinansowanie 400zł netto)
 • Szkolenie dwudniowe (16h) - 1000zł netto/osoba (Maksymalne dofinansowanie 800zł netto)

Miejsce:

 • Centrum Szkoleniowe CTI (Gliwice, Świętojańska 35)

Najbliższe terminy:

 • MARZEC:
 • 18-19.03 - Crystal Reports (Obsługa i tworzenie wydruków dla systemów Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL przy wykorzystaniu programu Crystal Reports)
 • 21-22.03 - Comarch ERP Optima- kadry i płace
 • 26-27.03 - Comarch ERP Optima- księga handlowa (pełna księgowość)
 • 29.03 - Comarch ERP Optima- księga podatkowa (księgowość uproszczona KPiR)
 • KWIECIEŃ:
 • 02-03.04 - Comarch ERP Optima - handel
 • 15-16.04 - Comarch ERP Optima- kadry i płace
 • 25.04 - Comarch ERP Optima- księga podatkowa (księgowość uproszczona KPiR)
 • 29-30.04 - Comarch ERP Optima- księga handlowa (pełna księgowość)


Certyfikaty


     Naszą główną dewizą jest SOLIDNOŚĆ. Dzięki temu zapewniamy najlepsze rozwiązania IT, które zawsze dostosowujemy do indywidualnych preferencji klienta. Profesjonalizm naszej firmy, oraz wysokie kwalifikacje pracowników gwarantują najwyższy poziom oferowanych usług.

Jesteśmy autoryzowanym, doświadczonym i wielokrotnie nagradzanym Partnerem firmy Comarch. Posiadamy bardzo szerokie kompetencje z zakresu systemów Comarch ERP Optima, oraz Comarch ERP XL. Stawia nas to w czołówce Polskich firm wdrażających oprogramowanie wspmagające zarządzanie małym, średnim i dużym biznesem.

     Dowodem naszej staranności w wykonywaniu powierzonych zadań są certyfikaty oraz wyróżnienia otrzymane od firmy Comarch.

Wyróżnienie Account Manager w 2004 rokuż

Wyróżnienie
Account Manager

Certyfikat posiadania statusu Srebrny Partner w 2006 roku


W 2006 roku

Kompetencje - CDN O! w 2008 roku


"Kompetencje - CDN O!"

Certyfikat posiadania statusu Srebrny Partner w 2008 roku


W 2008 roku

Certyfikat posiadania statusu Srebrny Partner w 2009 roku


W 2009 roku

Certyfikat posiadania statusu Złoty Partner w 2010 roku


W 2010 roku

Certyfikat posiadania statusu Złoty Partner w 2012 roku


W 2012 roku

Certyfikat posiadania statusu Autoryzowany Partner Handlowy firmy Action S.A.


W 2016 roku

Certyfikat posiadania statusu Partner Comarch w 2016 roku


W 2016 roku

Certyfikat posiadania statusu Autoryzowanego Partner Comarch w 2017 roku


W 2017 roku

Certyfikat potwierdzający status Partnera Szkoleniowego Comarch


W 2017 roku

Certyfikat potwierdzający status Autoryzowanego Partnera Comarch


W 2018 roku

Certyfikat potwierdzający status Autoryzowanego Partnera Comarch


W 2019 roku

Certyfikat potwierdzający status Autoryzowanego Partnera Comarch


W 2020 roku

Certyfikat potwierdzający status Autoryzowanego Partnera Comarch


W 2021 roku

Certyfikat potwierdzający status Autoryzowanego Partnera Comarch


W 2022 roku

Certyfikat potwierdzający status Autoryzowanego Partnera Comarch


W 2023 roku


Certyfikacja VCC

Vocational Competence Certificate (VCC) to system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Pozostaje w zgodzie z krajowymi i europejskimi standardami i wytycznymi w zakresie kształcenia zawodowego i potwierdzania kwalifikacji, w szczególności z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej "Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy" (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.


Nasze certyfikaty VCC Moduły VCC

  New Competences umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu. Zawody będące przedmiotem certyfikacji zgodne są z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. Aby otrzymać certyfikat VCC New Competences należy zdać egzaminy obejmujące następujące obszary:

 • zawodowe teoretyczne (ok. 80 godzin),
 • zawodowe praktyczne (ok. 80 godzin),
 • językowe (ok. 60 godzin),
 • informatyczne (ok. 40 godzin).

Kompletna ścieżka szkolenia i certyfikacji obejmuje od 260-300 godzin szkoleniowych. Wybierając szkolenie można zdecydować się na cały cykl, bądź jedynie na jedną z kompetencji.

   Select Competences ukierunkowany na kwalifikacje cząstkowe, dopełniające. Dedykowany jest dla osób dokształcających się, które pragną rozwijać się i podnosić kwalifikacje. Obejmuje system krótkich kursów doskonalących, zakończonych certyfikacją.

Informacje o fundacji:
VCC FOUNDATION
ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin
tel.: +48 81 527 01 00 , fax: +48 81 527 01 01
info@vccsystem.eu
www.vccsystem.eu

 

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ
Zygmunt Wilder
44-100 Gliwice ; ul. Jałowcowa 35 ; NIP: 631-190-72-77
Tel/Fax 32 279 02 84 ; biuro@cti.org.pl ; www.cti.org.pl

Design and programming (c) 2005