Comarch ERP Optima Faktury


Moduł Faktury to narzędzie, dzięki któremu możemy w prosty i intuicyjny sposób wystawić:
 • Faktury Sprzedaży (dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych),
 • Faktury Zakupu,
 • Faktury Pro Forma i zaliczkowe,
 • Paragony,
 • Faktury RR,
 • Faktury Wewnętrzne Sprzedaży i Zakupu
 • Faktury Korygujące
Dokumenty można wystawiać w złotówkach lub w walucie obcej. Jeżeli prowadzisz transakcje zagraniczne, dzięki temu modułowi masz gwarancję łatwej ewidencji dokumentów w walucie obcej, zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i krajów z poza unii.

Dzięki pełnej integracji systemu Comarch ERP Optima, moduł ten współpracuje z pozostałymi modułami systemu. Dzięki temu dostęp do danych w programie jest nieograniczony, co usprawnia obsługę rozliczeń handlowych oraz prowadzenie księgowości.

Formularz Faktury Sprzedaży
Formularz Faktury Sprzedaży

  Dzięki modułowi Faktury mamy także dostęp do:
 • okna sprzedaży dedykowanej,
 • łatwego zakupu/sprzedaży,
 • internetowej wymiany dokumentów - ECOD.
Okno Sprzedaży Dedykowanej

Dzięki wyposażeniu modułu Faktury w Okno Sprzedaży Dedykowanej, operator ma możliwość obejrzenia informacji związanych z konkretnym kontrahentem, takich jak:
 • zestawienia rabatów (możliwość wydruku indywidualnego cennika),
 • historia kontrahenta (podgląd historyczny dokumentów związanych z kontrahentem),
 • historia płatności kontrahenta uwzględniająca prognozę przyszłych płatności,
 • udzielony limit kredytu kupieckiego, wartości przeterminowanych płatności, pobranych zaliczek, czy zadłużenia,
 • analiza sprzedaży za okres ostatnich trzech miesięcy, w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim,
 • lista wystawionych Faktur Sprzedaży oraz Faktur Proforma z możliwością podglądu nowo wystawionych dokumentów,
 • informacje pochodzące z modułów powiązanych (Serwis, CRM) ; lista zleceń w przypadku Serwisu, oraz lista zadań i kontaktów dotyczących kontrahenta z możliwością rejestracji nowych w przypadku CRM.
Sprzedaż dedykowana
Sprzedaż dedykowana

Łatwa sprzedaż, Łatwe zakupy

Funkcje te pozwalają na ograniczenie czasu związanego z wystawieniem dokumentów do trzech kroków.
 • zaznaczenie i określenie ilości zasobów,
 • wybór rodzaju tworzonego dokumentu (sprzedaż: Faktura Sprzedaży, Paragon, Faktura Proforma, zakup: Faktura Zakupu),
 • wybór kontrahenta na dokumencie.
Łatwa sprzedaż
Łatwa sprzedaż

Przesyłaj dokumenty przez Internet

Comarch ERP Optima jest przystosowany do współpracy z system ECOD, dzięki czemu możliwa jest elektroniczna wymiana dokumentów z partnerami handlowymi. Zarówno eksport faktur jak i import zamówień są realizowane w standardzie EDI (Electronic Data Interchange).

Dzięki Comarch ERP Optima Faktury możemy:
 • przyspieszyć pracę poprzez wykonywanie operacji seryjnych (zbiorcze zatwierdzanie i usuwanie, kopiowanie, oraz drukowanie dokumentów),
 • w szybki sposób uzyskać informację o bieżących cenach oferowanych usług,
 • szczegółowo opisać usługi cechami (atrybutami),
 • prowadzić transakcje walutowe,
 • definiować warunki handlowe (ceny, limity kredytowe, rabaty) indywidualne dla każdego kontrahenta,
 • dostosować wygląd listy dokumentów, m.in. układ kolumn, sortowanie, filtrowanie,
 • personalizować interfejs, udostępniać lub blokować widok poszczególnych funkcji programu operatorom,
 • modyfikować i tworzyć własne wydruki, np. z własnym firmowym logo.


 

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ
Zygmunt Wilder
44-100 Gliwice ; ul. Jałowcowa 35 ; NIP: 631-190-72-77
Tel/Fax 32 279 02 84 ; biuro@cti.org.pl ; www.cti.org.pl

Design and programming (c) 2005