Aktualne cenniki dla rozwiązań z grupy Comarch ERP Optima

Firma

Zakupione w ramach tego cennika moduły umożliwiają obsługę jednej firmy (jeden NIP, jedna baza danych).

(nr 2/2023- ważny od 01.02.2023 r.)

Comarch ERP Optima Comarch ERP Optima
Stacjonarnie (opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Robotyzacja (RPA)1 bezpłatnie bezpłatnie
Sztuczna Inteligencja (AI)1 bezpłatnie bezpłatnie
Moduł dostępowy2,3 225,00 bezpłatnie4
Moduł dostępowy Plus2 375,00 bezpłatnie
Faktury 165,00 28,003
Detal5,6 985,00 87,00
Handel 1 315,00 121,004
Handel Plus 2 390,00 121,00
Księga Handlowa 2 465,00 158,004
Księga Handlowa Plus 2 990,00 158,00
Księga Podatkowa 490,00 63,00
Środki Trwałe 655,00 51,00
Płace i Kadry 1 790,00 121,004
Płace i Kadry Plus 2 990,00 121,00
CRM 655,00 51,004
CRM Plus 825,00 51,00
Analizy Business Intelligence 1 790,007 139,00
Analizy Business Intelligence Plus 2 990,00 -
Serwis 990,00 87,00
Obieg Dokumentów 825,00 70,00
Comarch ERP Optima - Opis analityczny8 2 750,00 288,00
Comarch ERP Menadżer Kluczy9 1,00 -

1 Wybrane funkcjonalności wymagają wykorzystania innych modułów systemu Comarch ERP Optima.
2 Wymagany do modułów: Detal, Faktury, Handel, Handel Plus, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus.
3 Wymaga co najmniej jednego modułu oprócz Moduł dostępowy, Moduł dostępowy Plus.
4 W chmurze Standard Comarch ERP Optima moduły dostępne są w wersjach Plus.
5 Każdy moduł wymaga zakupu modułu Moduł dostępowy.
6 Wymaga minimum jednego modułu Handel.
7 Opłata za równoczesny dostęp dla dwóch użytkowników. Większa liczba użytkowników - patrz analizy Business Intelligence Plus.
8 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
9 Możliwe jest zabezpieczenie alternatywne w postaci fizycznego Klucza Zabezpieczającego MemoHASP USB w cenie 169,00 zł/szt.

Comarch e-Commerce Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Comarch Shipping – pakiet startowy dla 2 użytkowników nazwanych/rok 900,00
600,00
75,00
50,00
Comarch Shipping – rozszerzenie pakietu o 2 użytkowników nazwanych/rok 600,00
400,00
50,00
33,00
e-Sale - 75,00
e-Sklep Standard - sklep internetowy - 175,00
e-Sklep Enterprise - sklep internetowy 10 - 455,00
e-Sklep B2B - sklep internetowy - 695,00
Sprzedaż i promocja na portalu wszystko.pl bezpłatnie bezpłatnie

10 Każdy kolejny e-Sklep Enterprise w cenie – 50%.

Comarch IBARD Pakiet roczny
10GB 240,00
100GB 780,00
Comarch DMS11 Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Comarch DMS 11 6 200,00
3 800,00
275,00
225,00
Comarch DMS Lite 12 2 000,00 125,00
Comarch DMS Premium13 7 400,00
4 800,00
-
Comarch DMS + Repozytorium14 7 700,00
5 000,00
-
Comarch DMS Premium + Repozytorium15 9 000,00
5 500,00
-

11 Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko - 620,00 zł stacjonarnie i 39,00 zł ASP.
12 Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko – 350 zł stacjonarnie i 22 zł ASP.
13 Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko – 740,00 zł stacjonarnie.
14 Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko - 770,00 zł stacjonarnie.
15 Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko - 900,00 zł stacjonarnie.

Comarch OCR
Pakiety startowe15,16,17
Cena miesięczna
Demo19(do 50 stron) 0,00
Mikro(do 250 stron) 130,00
Start(do 500 stron) 195,00
Start Plus(do 1 000 stron) 390,00
Standard(do 2 500 stron) 710,00
Premium(do 5 000 stron) 1 095,00
Enterprise(do 10 000 stron) 2 125,00
Indywidualny(powyżej 10 000 stron) Cena indywidualnie ustalana

16 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
17 Usługa jest dostępna do zakupu w internetowym Sklepie Comarch - https://sklep.comarch.pl Użytkownik dokonuje zakupu na okres miesiąca (dzień do dnia), z automatycznym, comiesięcznym fakturowaniem do czasu rezygnacji z usługi.
18 Niewykorzystany limit stron przechodzi na kolejny miesiąc. Użytkownik może również wykupić rozszerzenie o dodatkowe 250 stron w cenie 130 zł.
19 Miesięczny okres testowy, można z niego skorzystać tylko raz.

Comarch OCR
Pakiety roczne19,20,21
Cena roczna
Pakiet OCR 2000 stron 1 095,00
Pakiet OCR 6000 stron 2 320,00
Pakiet OCR 10 000 stron 3 860,00

20 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
21Usługa jest dostępna do zakupu przez platformę iZam oraz internetowym Sklepie Comarch - http://sklep.comarch.pl Użytkownik dokonuje zakupu na okres miesiąca (dzień do dnia), z automatycznym, comiesięcznym fakturowaniem do czasu rezygnacji z usługi.
22Niewykorzystany limit stron przechodzi na kolejny rok.

Comarch HRM Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Samoobsługa pracownicza - pakiet startowy23
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet)
1 045,00 81,00
Pakiet startowy + Zarządzanie czasem pracy24,27
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet) + (plan pracy, czas pracy, RCP, podzielnik)
1 155,00 89,00
Pakiet startowy + Rozwój pracownika25
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet ) + (ocena pracownika, rekrutacja, szkolenia, Intranet - kariera)
1 155,00 89,00
Pakiet startowy + Zarządzanie czasem pracy + Rozwój pracownika 26,27
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet) + (plan pracy, czas pracy, RCP, podzielnik) + (ocena pracownika, rekrutacja, szkolenia, Intranet - kariera)
1 265,00 97,00

23 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 200,00 zł, w modelu usługowym 18,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry.
24 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 230,00 zł, w modelu usługowym 21,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry.
25 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 230,00 zł, w modelu usługowym 21,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry.
26 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 260,00 zł, w modelu usługowym 24,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry.
27 Funkcja RCP dostępna jest w przypadku posiadania modułu Płace i Kadry Plus.

BI Point25 Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
3 850,0029,30,31 -
BI Point Menadżer - 99,0032

28 Dla Klientów Comarch ERP Optima.
29 Opłata za pierwszy zakup dla 5 użytkowników, uwzględnia rabat 50% na pierwszy zakup, każdy kolejny zakup cena standardowa 7 700 PLN. Każdy kolejny użytkownik - 1 550 zł stacjonarnie i 110 zł abonamentowo. W ramach tej opłaty użytkownicy otrzymują również prawo używania subskrypcji w zakresie odbioru i wysyłki dowolnej ilości raportów na adresy mailowe każdego z tych 5 użytkowników.
30 Możliwe jest dokupienie pakietu subskrypcji dla 20 użytkowników (tzw. subskrybentów), którzy otrzymują prawo używania subskrypcji, tylko w zakresie odbioru dowolnej ilości raportów na adresy mailowe, nie mają dostępu do Comarch BI Point. Koszt rozszerzenia to 3 200 zł stacjonarnie i 260 zł abonamentowo.
31 Możliwe jest opłacanie modułu w miesięcznym trybie abonamentowym w cenie 265 zł. W ramach opłaty Klient nabywa prawo do korzystania z oprogramowania na okres 1 miesiąca. Po upływie pierwszego i każdego kolejnego miesięcznego okresu prawo do korzystania z tego oprogramowania ulega automatycznemu przedłużeniu.
32 Cena obowiązuje przy posiadaniu modułu Analizy BI. Bez modułu Analizy BI cena wynosi 139,00 zł netto za użytkownika. Dostęp dla 5 użytkowników, opłata za każdą bazę powyżej pięciu wynosi 19,00 zł netto na miesiąc.

Comarch TNA32 Opłata jednorazowa Cena miesięczna
Comarch TNA START- pakiet startowy dla 20 użytkowników - 240,00
Comarch TNA START (współpraca z HRM)33- pakiet startowy dla 20 użytkowników - 360,00
Comarch TNA-rozszerzenie usługi o dodatkowych 20 pracowników - 45,00
Comarch TNA (współpraca z HRM)34-rozszerzenie usługi o dodatkowych 20 pracowników - 75,00
Comarch TNA- rozszerzenie usługi o dodatkowych 100 pracowników
- 120,00
Comarch TNA (współpraca z HRM)34-rozszerzenie usługi o dodatkowych 100 pracowników - 180,00
Comarch TNA Gateway Mobile 35-pakiet dla 1 urządzenia - 45,00
Comarch TNA Gateway 400,00 -
Comarch TNA Gateway Plus (zawiera pakiet 20 kart zbliżeniowych RFID) 550,00 -
Dodatkowy pakiet 20 kart do urządzeniaComarch TNA Gateway Plus 150,00 -

33 Podane ceny dotyczą obsługi jednej działalności gospodarczej.
34 Wymagane posiadanie modułu Comarch HRM (dla Płace i Kadry Plus) z opcją Zarządzanie Czasem Pracy.
35 Wymagane posiadanie pakietu Comarch TNA START lub Comarch TNA – współpraca z Comarch HRM. Pakiet umożliwia podłączenie 1 urządzenia mobilnego (telefon lub tablet z NFC) jako czytnik RCP w Comarch TNA.

Comarch PPK35,36,37 Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Mikro (do 10 pracowników) 290,00 22,00
Start (do 20 pracowników) 545,00 45,00
Standard (do 50 pracowników) 1 060,00 82,00
Standard Plus (do 100 pracowników) 1 445,00 120,00
Premium (do 250 pracowników) 2 310,00 187,00
Enterprise 500 (do 500 pracowników) 5 115,00 404,00
Enterprise 1000 (do 1000 pracowników) 7 040,00 583,00
Enterprise No Limit (bez limitu pracowników) 9 020,00 733,00

36 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
37 Dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz osób posiadających umowy cywilnoprawne obowiązujące na dzień logowania do aplikacji.
38 Dla Klientów posiadających moduły Kasa / Bank oraz Płace i Kadry / Płace i Kadry Plus na gwarancji.

Comarch e-Sprawozdania38,39 Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
825,00 60,00

39 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
40 Dla Klientów posiadających moduły Kasa / Bank oraz Księga Handlowa / Księga Handlowa Plus lub Księga Handlowa Klasyka na gwarancji.

Dodatkowe opcje programu
Comarch ERP Optima
Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Comarch Mobile Zarządzanie
(moduł na użytkownika)
1 595,00 118,00
Comarch Mobile Sprzedaż40
(moduł na urządzenie)
1 345,00 114,00
Comarch Mobile Monitorowanie40,41,42
(moduł na urządzenie, dostęp roczny)
675,00 64,00
Sprzedaż i promocja na portalu wszystko.pl bezpłatnie bezpłatnie
Moduł do obsługi drukarek fiskalnych przez terminal43 825,00 bezpłatnie
Comarch ERP Optima (opcja współpracy z kasami fiskalnymi)44 825,00 bezpłatnie
Comarch ERP Optima (opcja eksportu w formacie ECOD/EDI) 825,00 bezpłatnie
1 GB dodatkowej przestrzeni dyskowej - 10,00
1 GB dodatkowej pamięci RAM dla Analizy BI - 10,00

41 Wymaga co najmniej jednego modułu Moduł dostępowy oraz Handel.
42 Zawiera aplikację mobilną oraz dostęp przez przeglądarkę internetową.
43 Wymagane posiadanie modułu Comarch Mobile Sprzedaż dla każdego modułu Comarch Mobile Monitorowanie. Do przeglądania tras, które są zarejestrowane przez moduł Comarch Mobile Monitorowanie, wymagane jest posiadanie modułu Comarch Mobile Zarządzanie. .
44Jeden moduł obsługuje jedną drukarkę fiskalną.
45 Opłata umożliwia współpracę z dowolną ilością kas fiskalnych.

Comarch ERP Optima
PAKIETY DLA FIRM45
Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
START Mikrofirma (Faktury, Kasa/Bank, Comarch ERP Menadżer Kluczy46) 235,00 -
START Mała Firma (Faktury, Kasa/Bank, Księga Podatkowa, Comarch ERP Menadżer Kluczy46) 455,00 63,00
START Firma (Handel, Kasa/Bank, CRM, Wszystko.pl, Comarch ERP Menadżer Kluczy46)
1 535,00 151,00
e-Handel (Handel Plus, Kasa/Bank Plus, e-Sklep Standard, wszystko.pl)
- 260,00

46 Pakiet może być zakupiony tylko jako pierwszy zakup Comarch ERP Optima. Oferta specjalna, nie łączy się z innymi promocjami.
47 Możliwe jest zabezpieczenie alternatywne w postaci fizycznego Klucza Zabezpieczającego MemoHASP USB w cenie 169,00 zł/szt.

Upgrade Podstawowy
Comarch ERP Optima
Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Dostęp do bezpłatnych uaktualnień
i nowych wersji oprogramowania. Wsparcie
mailowe specjalistów Comarch (poprzez
dedykowany System Obsługi Zgłoszeń).

Dostęp do indywidualnych stron
internetowych.
20% wartości
oprogramowania
47
(opłata roczna)
Obowiązuje cały okres
trwania umowy w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej, w tym także konsultacje telefoniczne. 48

48 Dotyczy Comarch ERP Optima. Przedłużenie upgrade podstawowego na kolejne 12 miesięcy to koszt 20% wartości posiadanej instalacji Comarch ERP Optima zgodnie z cennikiem obowiązującym w momencie przedłużenia Upgrade. Oferta dostępna dla Klientów Comarch ERP Optima, którzy w momencie przedłużenia Upgrade w wersji podstawowej posiadają jej aktualną wersję.
49 W przypadku instalacji mieszanych (stacjonarna i w chmurze jednocześnie) do uzyskania konsultacji telefonicznych wymagany zakup Upgrade Premium.

Upgrade Premium
Comarch ERP Optima 49
Stacjonarnie
(niezależnie od liczby stanowisk)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Konsultacje telefoniczne
Szkolenia elektroniczne
- bezpłatny dostęp do wybranych e-szkoleń
2 100,00
(rocznie)
nie dotyczy
Konsultacje telefoniczne
Szkolenia elektroniczne
- bezpłatny dostęp do wybranych e-szkoleń
210,00
(miesięcznie)
nie dotyczy

50 Stała cena, niezależnie od ilości posiadanych stanowisk. Oferta dostępna dla Klientów Comarch ERP Optima,którzy w momencie zakupu Upgrade w wersji premium posiadają aktualny Upgrade podstawowy.

COMARCH KSeF DLA COMARCH ERP OPTIMA W MODELU STACJONARNYM Liczba dokumentów/rok* Cena roczna*
100 150,00
300 300,00
1500 600,00
5000 900,00
10 000 1200,00
30 000 2400,00
powyżej 30 000 Cena indywidualnie ustalana

* Pierwszy okres trwa do dnia Upgrade systemu Comarch ERP. Cena w pierwszym okresie skalkulowana jest proporcjonalnie do pozostałej ilości miesięcy do Upgrade

Podmioty Powiązane

Zakupione w ramach tego cennika moduły umożliwiają obsługę firm wzajemnie powiązanych (do 5 NIPów w cenie, powyżej z dopłatą).

(nr 2/2023 - ważny od 01.02.2023 r.)

Comarch ERP Optima Stacjonarnie1,2
(opłata za stanowisko 2-5 baz)
Robotyzacja (RPA)3 bezpłatnie
Sztuczna Inteligencja (AI)3 bezpłatnie
Moduł dostępowy4,5 330,00
Moduł dostępowy Plus5 490,00
Faktury 245,00
Detal6,7 1 405,00
Handel 2 090,00
Handel Plus 3 440,00
Księga Podatkowa 750,00
Księga Handlowa 3 285,00
Księga Handlowa Plus 3 735,00
Środki Trwałe 975,00
Płace i Kadry 2 450,00
Płace i Kadry Plus 3 735,00
CRM 945,00
CRM Plus 1 185,00
Analizy Business Intelligence Plus 3 190,008
Serwis 1 405,00
Obieg Dokumentów 1 185,00
Comarch ERP Optima Opis Analityczny9 2 750,00
Comarch ERP Menadżer Kluczy 1,00

1 Rozszerzenie instalacji o kolejne działalności gospodarcze wiąże się z dopłata 10% wartości całej instalacji za każda kolejna działalność powyżej piątej, która ma być uprawniona do Comarch ERP Optima.
2 Zgodnie z regulaminem oferty Comarch ERP Optima w modelu usługowym dla Podmiotów Powiązanych, Klientowi końcowemu przysługuje 20% rabatu na abonament każdego z powiązanych podmiotów, które spełnia warunki oferty.
3 Wybrane funkcjonalności wymagają wykorzystania innych modułów systemu Comarch ERP Optima
4 Wymagany do modułów: Detal, Faktury, Handel, Handel Plus, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus.
5 Wymaga co najmniej jednego modułu oprócz Moduł dostępowy, Moduł dostępowy Plus.
6 Każdy moduł wymaga zakupu modułu Moduł dostępowy.
7 Wymaga minimum jednego modułu Handel.
8 Opłata za równoczesny dostęp dla nieograniczonej liczby użytkowników.
9 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.

10 Możliwość obsługi tylko jednej bazy. Do obsługi kolejnych firm konieczność zakupu oddzielnych modułów.

Comarch e-Commerce Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Comarch Shipping – pakiet startowy dla 2 użytkowników nazwanych/rok 10 900,00
600,00
Comarch Shipping – rozszerzenie pakietu o 2 użytkowników nazwanych/rok 10 600,00
400,00
Comarch IBARD Pakiet roczny
10GB 240,00
100GB 780,00
Comarch DMS10 Stacjonarnie16
(opłata za dwa stanowiska)
6 200,00
3 800,00
Comarch DMS Lite12 2 000,00
Comarch DMS Premium13 7 400,00
4 800,00
Comarch DMS + Repozytorium14 7 700,00
5 000,00
Comarch DMS Premium + Repozytorium15 9 000,00
5 500,00

11 Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko - 620,00 zł stacjonarnie.
12 Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko - 350,00 zł stacjonarnie.
13 Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko - 740,00 zł stacjonarnie.
14 Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko - 770,00 zł stacjonarnie.
15 Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko - 900,00 zł stacjonarnie.
16 Rozszerzenie instalacji o kolejne działalności gospodarcze wiąże się z dopłatą 10% wartości całej instalacji za każdą kolejną działalność powyżej piątej, która ma być uprawniona do Comarch DMS.

Comarch OCR
Pakiety startowe17,18,19
Cena miesięczna
Demo20 (do 50 stron) 0,00
Mikro (do 250 stron) 130,00
Start (do 500 stron) 195,00
Start Plus (do 1 000 stron) 390,00
Standard (do 2 500 stron) 710,00
Premium (do 5 000 stron) 1 095,00
Enterprise (do 10 000 stron) 2 125,00
Indywidualny (powyżej 10 000 stron) Cena indywidualnie ustalana

17 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
18 Usługa jest dostępna do zakupu w internetowym Sklepie Comarch - https://sklep.comarch.pl Użytkownik dokonuje zakupu na okres miesiąca (dzień do dnia), z automatycznym, comiesięcznym fakturowaniem do czasu rezygnacji z usługi.
19 Użytkownik może wykupić rozszerzenie o dodatkowe 250 stron w cenie 130 zł.
20 Miesięczny okres testowy, można z niego skorzystać tylko raz.

Comarch OCR
Pakiety roczne21,22,23
Cena roczna
Pakiet OCR 2000 stron 1 095,00
Pakiet OCR 6000 stron 2 320,00
Pakiet OCR 10 000 stron 3 860,00

21 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
22Usługa jest dostępna do zakupu przez platformę iZam oraz internetowym Sklepie Comarch - http://sklep.comarch.pl Użytkownik dokonuje zakupu na okres miesiąca (dzień do dnia), z automatycznym, comiesięcznym fakturowaniem do czasu wypowiedzenia z umowy.
23 Niewykorzystany limit stron przechodzi na kolejny rok.

BI Point24 Stacjonarnie25
4 950,0026,27,28
BI Point Menadżer -

24 Wymaga modułu Analizy BI.
25 Rozszerzenie instalacji o kolejne działalności gospodarcze wiąże się z dopłatą 10% wartości całej instalacji za każdą kolejną działalność powyżej piątej, która ma być uprawniona do Comarch BI Point.
26 Opłata za pierwszy zakup dla 5 użytkowników, uwzględnia rabat 50% na pierwszy zakup, każdy kolejny zakup cena standardowa 9 900 PLN. Każdy kolejny użytkownik - 1 995 zł stacjonarnie i 145 zł abonamentowo. W ramach tej opłaty użytkownicy otrzymują również prawo używania subskrypcji w zakresie odbioru i wysyłki dowolnej ilości raportów na adresy mailowe każdego z tych 5 użytkowników.
27 Możliwe jest dokupienie pakietu subskrypcji dla 20 użytkowników (tzw. subskrybentów), którzy otrzymują prawo używania subskrypcji, tylko w zakresie odbioru dowolnej ilości raportów na adresy mailowe, nie maja dostępu do Comarch BI Point. Koszt rozszerzenia to 4 150 zł stacjonarnie i 330 zł abonamentowo.
28 Możliwe jest opłacanie modułu w miesięcznym trybie abonamentowym w cenie 355 zł. W ramach opłaty Klient nabywa prawo do korzystania z oprogramowania na okres 1 miesiąca. Po upływie pierwszego i każdego kolejnego miesięcznego okresu prawo do korzystania z tego oprogramowania ulega automatycznemu przedłużeniu.

Comarch HRM Stacjonarnie29
(opłata za stanowisko)
Samoobsługa pracownicza - pakiet startowy 30
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet)
1 045,00
Pakiet startowy + Zarządzanie czasem pracy 31,24
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet) + (plan pracy, czas pracy, RCP, podzielnik)
1 155,00
Pakiet startowy + Rozwój pracownika 32
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet ) + (ocena pracownika, rekrutacja, szkolenia, Intranet - kariera)
1 155,00
Pakiet startowy + Zarządzanie czasem pracy + Rozwój pracownika 33,34
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet) + (plan pracy, czas pracy, RCP, podzielnik) + (ocena pracownika, rekrutacja, szkolenia, Intranet - kariera)
1 265,00

29 Rozszerzenie instalacji o kolejne działalności gospodarcze wiąże się z dopłatą 10% wartości całej instalacji za każdą kolejną działalność powyżej piątej, która ma być uprawniona do Comarch HRM.
30 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 200,00 zł. Wymaga modułu Płace i Kadry
31 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 230,00 zł. Wymaga modułu Płace i Kadry
32 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 230,00 zł. Wymaga modułu Płace i Kadry
33 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 260,00 zł. Wymaga modułu Płace i Kadry
34 Funkcja RCP dostępna jest w przypadku posiadania modułu Płace i Kadry Plus.

Comarch TNA35 Opłata jednorazowa Cena miesięczna
Comarch TNA START- pakiet startowy dla 20 użytkowników - 240,00
Comarch TNA START (współpraca z HRM)36- pakiet startowy dla 20 użytkowników - 360,00
Comarch TNA-rozszerzenie usługi o dodatkowych 20 pracowników - 45,00
Comarch TNA (współpraca z HRM)36-rozszerzenie usługi o dodatkowych 20 pracowników - 75,00
Comarch TNA- rozszerzenie usługi o dodatkowych 100 pracowników
- 120,00
Comarch TNA (współpraca z HRM)36-rozszerzenie usługi o dodatkowych 100 pracowników - 180,00
Comarch TNA Gateway Mobile37-pakiet dla 1 urządzenia - 45,00
Comarch TNA Gateway 400,00 -
Comarch TNA Gateway Plus (zawiera pakiet 20 kart zbliżeniowych RFID) 550,00 -
Dodatkowy pakiet 20 kart do urządzeniaComarch TNA Gateway Plus 150,00 -

35 Podane ceny dotyczą obsługi jednej działalności gospodarczej.
36 Wymagane posiadanie modułu Comarch HRM (dla Płace i Kadry Plus) z opcją Zarządzanie Czasem Pracy.
37 WWymagane posiadanie pakietu Comarch TNA START lub Comarch TNA – współpraca z Comarch HRM. Pakiet umożliwia podłączenie 1 urządzenia mobilnego (telefon lub tablet z NFC) jako czytnik RCP w Comarch TNA.
Comarch
e-Sprawozdania38,39
Stacjonarnie40
(niezależnie od liczby stanowisk)
1 220,00

38 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
39 Dla Klientów posiadających moduły Kasa/Bank oraz Księga Handlowa / Księga Handlowa Plus lub Księga Handlowa Klasyka na gwarancji.
40 Rozszerzenie instalacji o kolejne działalności gospodarcze wiąże się z dopłatą 10% wartości całej instalacji za każdą kolejną działalność powyżej piątej, która ma być uprawniona do Comarch e-Sprawozdania.

Comarch PPK41,42,43,44 Stacjonarnie45
(niezależnie od liczby stanowisk)
Mikro (do 10 pracowników) 405,00
Start (do 20 pracowników) 760,00
Standard (do 50 pracowników) 1 475,00
Standard Plus (do 100 pracowników) 2 015,00
Premium (do 250 pracowników) 3 220,00
Enterprise 500 (do 500 pracowników) 7 150,00
Enterprise 1000 (do 500 pracowników) 8 305,00
Enterprise No Limit (bez limitu pracowników) 10 230,00

41 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
42 Dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz osób posiadających umowy cywilnoprawne obowiązujące na dzień logowania do aplikacji.
43 Dla Klientów posiadających moduły Kasa / Bank oraz Płace i Kadry / Płace i Kadry Plus na gwarancji.
44 Liczba pracowników w danym Pakiecie PPK jest liczona w największej obsługiwanej bazie, nie zaś jako suma pracowników we wszystkich bazach.
45 Rozszerzenie instalacji o kolejne działalności gospodarcze wiąże się z dopłatą 10% wartości całej instalacji za każdą kolejną działalność powyżej piątej, która ma być uprawniona do Comarch PPK.

DODATKOWE OPCJE PROGRAMU
COMARCH ERP OPTIMA
Stacjonarnie
Comarch Mobile Zarządzanie51 1 595,00
Comarch Mobile Sprzedaż46,51 1 345,00
Comarch Mobile Monitorowanie46,47,48,51 675,00
Sprzedaż i promocja na portalu wszystko.pl bezpłatnie
Moduł do obsługi drukarek fiskalnych przez terminal49 1 185,00
Comarch ERP Optima opcja współpracy z kasami fiskalnymi50 1 185,00
Comarch ERP Optima opcja eksportu w formacie ECOD/EDI 1 185,00

46 Wymaga co najmniej jednego modułu Moduł dostępowy oraz Handel.
47 Zawiera aplikację mobilną oraz dostęp przez przeglądarkę internetową.
48 Wymagane posiadanie modułu Comarch Mobile Sprzedaż dla każdego modułu Comarch Mobile Monitorowanie. Do przeglądania tras, które są zarejestrowane przez moduł Comarch Mobile Monitorowanie, wymagane jest posiadanie modułu Comarch Mobile Zarządzanie.
49 Jeden moduł obsługuje jedną drukarkę fiskalną.
50 Opłata umożliwia współpracę z dowolną ilością kas fiskalnych.
51 Możliwość obsługi tylko jednej bazy. Do obsługi kolejnych firm konieczność zakupu oddzielnych modułów.

Upgrade Podstawowy
Comarch ERP Optima
Stacjonarnie
Dostęp do bezpłatnych uaktualnień
i nowych wersji oprogramowania. Wsparcie
mailowe specjalistów Comarch (poprzez
dedykowany System Obsługi Zgłoszeń).

Dostęp do indywidualnych stron
internetowych.
20% wartości
oprogramowania
52
(opłata roczna)

52 Dotyczy Comarch ERP Optima. Przedłużenie Upgrade Podstawowego na kolejne 12 miesięcy to koszt 20% wartości posiadanej instalacji Comarch ERP Optima zgodnie z cennikiem obowiązującym w momencie przedłużenia Upgrade. Oferta dostępna dla Klientów Comarch ERP Optima, którzy w momencie przedłużenia Upgrade w wersji podstawowej posiadają jej aktualną wersję.

Upgrade Premium
Comarch ERP Optima 46
Stacjonarnie
(niezależnie od liczby stanowisk)
Konsultacje telefoniczne
Szkolenia elektroniczne
- bezpłatny dostęp do wybranych e-szkoleń
2 500,00
(rocznie)
Konsultacje telefoniczne
Szkolenia elektroniczne
- bezpłatny dostęp do wybranych e-szkoleń
250,00
(miesięcznie)

53 Stała cena, niezależnie od ilości posiadanych stanowisk. Oferta dostępna dla Klientów Comarch ERP Optima, którzy w momencie zakupu Upgrade w wersji Premium posiadają aktualny Upgrade podstawowy.

Podane ceny netto (w PLN) nie zawierają podatku VAT.

Publikowane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.

Biura Rachunkowe

Zakupione w ramach tego cennika moduły umożliwiają obsługę biura rachunkowego oraz klientów biura (wiele baz danych).

(nr 2/2023 - ważny od 01.02.2023 r.)

Comarch ERP Optima
WERSJA DLA BIUR RACHUNKOWYCH
Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Robotyzacja (RPA)1 bezpłatnie bezpłatnie
Sztuczna Inteligencja (AI)1 bezpłatnie bezpłatnie
Biuro Rachunkowe2 630,00 63,00
Moduł dostępowy2,3 225,00 bezpłatnie4
Moduł dostępowy Plus2 375,00 bezpłatnie
Faktury-BR 380,00 57,002
Handel-BR 2 550,00 238,004
Handel Plus-BR 3 825,00 238,00
Księga Podatkowa-BR 630,00 81,00
Księga Handlowa-BR 2 775,00 256,004
Księga Handlowa Plus-BR 3 230,00 256,00
Środki Trwałe-BR 825,00 63,00
Płace i Kadry-BR 2 100,00 203,004
Płace i Kadry Plus-BR 3 230,00 203,00
CRM 655,00 51,004
CRM Plus 825,00 51,00
Analizy Business Intelligence-BR 2 990,005 175,00
Obieg dokumentów 825,00 70,00
Comarch ERP Optima Opis Analityczny6 2 745,00 288,00
Comarch ERP Menadżer Kluczy7 1,00 -

1 Wybrane funkcjonalności wymagają wykorzystania innych modułów systemu Comarch ERP Optima
2 Wymaga co najmniej jednego modułu oprócz Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus.
3 Wymagany do modułów: Detal, Faktury, Handel, Handel Plus, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus. Wymienione moduły w wersji BR również wymagają modułu Kasa / Bank lub Kasa / Bank Plus.
4 W chmurze Comarch ERP Optima moduły dostępne są w wersjach Plus.
5 Daje możliwość pracy dla nieograniczonej liczby użytkowników i baz
6 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
7 Możliwe jest zabezpieczenie alternatywne w postaci fizycznego Klucza Zabezpieczającego MemoHASP USB w cenie 169,00 zł/szt.

8 Możliwe jest zabezpieczenie alternatywne w postaci fizycznego Klucza Zabezpieczającego MemoHASP USB w cenie 169,00 zł/szt.

Comarch e-Commerce Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Comarch Shipping BR – pakiet startowy dla 2 użytkowników nazwanych/rok8 900,00
600,00
75,00
50,00
Comarch Shipping BR – rozszerzenie pakietu o 2 użytkowników nazwanych/rok8 600,00
400,00
50,00
33,00
Comarch ERP Optima
OBSŁUGA BAZ DANYCH
W chmurze
(miesieczna opłata abonamentowa)
Opłata za każdą bazę powyżej drugiej 11,00
Comarch ERP Optima
W chmurze
(miesieczna opłata abonamentowa)
1 GB dodatkowej przestrzeni dyskowej 10,00
Comarch IBARD Pakiet roczny
10GB 240,00
100GB 780,00
Comarch DMS9 Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
6 200,00
3 800,00
275,00
225,00
Comarch DMS Premium11 7 400,00
4 800,00
-
Comarch DMS Lite10 2 000,00 125,00
Comarch DMS + Repozytorium12 7 700,00
5 000,00
-
Comarch DMS Premium + Repozytorium12 9 000,00
5 500,00
-

9 Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko - 620,00 zł stacjonarnie i 39,00 zł ASP.
10 Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko – 350 zł stacjonarnie i 22 zł ASP.
11 Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko - 740,00 zł stacjonarnie.
12 Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko - 770,00 zł stacjonarnie.
13 Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko - 900,00 zł stacjonarnie.

Comarch OCR
Pakiety startowe14,15,16
Cena miesięczna
Demo17(do 50 stron) 0,00
Mikro(do 250 stron) 130,00
Start(do 500 stron) 195,00
Start Plus(do 1 000 stron) 390,00
Standard(do 2 500 stron) 710,00
Premium(do 5 000 stron) 1 095,00
Enterprise(do 10 000 stron) 2 125,00
Indywidualny(powyżej 10 000 stron) Cena indywidualnie ustalana

14 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
15 Usługa jest dostępna do zakupu w internetowym Sklepie Comarch - https://sklep.comarch.pl Użytkownik dokonuje zakupu na okres miesiąca (dzień do dnia), z automatycznym, comiesięcznym fakturowaniem do czasu rezygnacji z usługi.
16 Użytkownik może wykupić rozszerzenie o dodatkowe 250 stron w cenie 130 zł.
17 Miesięczny okres testowy, można z niego skorzystać tylko raz.

Comarch OCR
Pakiety roczne18,19,20
Cena roczna
Pakiet OCR 2000 stron 1 095,00
Pakiet OCR 6000 stron 2 320,00
Pakiet OCR 10 000 stron 3 860,00

18 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
19Usługa jest dostępna do zakupu przez platformę iZam oraz internetowym Sklepie Comarch - http://sklep.comarch.pl Użytkownik dokonuje zakupu na okres miesiąca (dzień do dnia), z automatycznym, comiesięcznym fakturowaniem do czasu rezygnacji z usługi.
20 Niewykorzystany limit stron przechodzi na kolejny rok.

BI Point19 Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
4 950,0022,23,24 -
BI Point Menadżer - 99,0025

21 Dla Klientów Comarch ERP Optima.
22 Opłata za pierwszy zakup dla 5 użytkowników, uwzględnia rabat 50% na pierwszy zakup, każdy kolejny zakup cena standardowa 9 900 PLN. Każdy kolejny użytkownik - 1 995 zł stacjonarnie i 145 zł abonamentowo. W ramach tej opłaty użytkownicy otrzymują również prawo używania subskrypcji w zakresie odbioru i wysyłki dowolnej ilości raportów na adresy mailowe każdego z tych 5 użytkowników.
23 Możliwe jest dokupienie pakietu subskrypcji dla 20 użytkowników (tzw. subskrybentów), którzy otrzymują prawo używania subskrypcji, tylko w zakresie odbioru dowolnej ilości raportów na adresy mailowe, nie mają dostępu do Comarch BI Point. Koszt rozszerzenia to 4 150 zł stacjonarnie i 330 zł abonamentowo.
24 Możliwe jest opłacanie modułu w miesięcznym trybie abonamentowym w cenie 335 zł. W ramach opłaty Klient nabywa prawo do korzystania z oprogramowania na okres 1 miesiąca. Po upływie pierwszego i każdego kolejnego miesięcznego okresu prawo do korzystania z tego oprogramowania ulega automatycznemu przedłużeniu.
25 Cena obowiązuje przy posiadaniu modułu Analizy BI. Bez modułu Analizy BI cena wynosi 139,00 zł netto za użytkownika. Dostęp dla 5 użytkowników, opłata za każdą bazę powyżej pięciu wynosi 19,00 zł netto na miesiąc.

Comarch HRM Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Samoobsługa pracownicza - pakiet startowy26
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet)
1 045,00 81,00
Pakiet startowy + Zarządzanie czasem pracy27,30
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet) + (plan pracy, czas pracy, RCP, podzielnik)
1 155,00 89,00
Pakiet startowy + Rozwój pracownika28
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet ) + (ocena pracownika, rekrutacja, szkolenia, Intranet - kariera)
1 155,00 89,00
Pakiet startowy + Zarządzanie czasem pracy + Rozwój pracownika 29,30
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet) + (plan pracy, czas pracy, RCP, podzielnik) + (ocena pracownika, rekrutacja, szkolenia, Intranet - kariera)
1 265,00 97,00

26 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 200,00 zł, w modelu usługowym 18,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry.
27 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 230,00 zł, w modelu usługowym 21,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry.
28 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 230,00 zł, w modelu usługowym 21,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry.
29 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 260,00 zł, w modelu usługowym 24,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry.
30 Funkcja RCP dostępna jest w przypadku posiadania modułu Płace i Kadry Plus.

Comarch TNA31 Opłata jednorazowa Cena miesięczna
Comarch TNA START- pakiet startowy dla 20 użytkowników - 240,00
Comarch TNA START (współpraca z HRM)32- pakiet startowy dla 20 użytkowników - 360,00
Comarch TNA-rozszerzenie usługi o dodatkowych 20 pracowników - 45,00
Comarch TNA (współpraca z HRM)32-rozszerzenie usługi o dodatkowych 20 pracowników - 75,00
Comarch TNA- rozszerzenie usługi o dodatkowych 100 pracowników
- 120,00
Comarch TNA (współpraca z HRM)32-rozszerzenie usługi o dodatkowych 100 pracowników - 180,00
Comarch TNA Gateway Mobile33 - 45,00
Comarch TNA Gateway 400,00 -
Comarch TNA Gateway Plus (zawiera pakiet 20 kart zbliżeniowych RFID) 550,00 -
Dodatkowy pakiet 20 kart do urządzeniaComarch TNA Gateway Plus 150,00 -

31 Podane ceny dotyczą obsługi jednej działalności gospodarczej.
32 Wymagane posiadanie modułu Comarch HRM (dla Płace i Kadry Plus) z opcją Zarządzanie Czasem Pracy.
32 Wymagane posiadanie pakietu Comarch TNA START lub Comarch TNA – współpraca z Comarch HRM. Pakiet umożliwia podłączenie 1 urządzenia mobilnego (telefon lub tablet z NFC) jako czytnik RCP w Comarch TNA.

Comarch e-Sprawozdania34,35 Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
1 220,00 90,00

34 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
35 Dla Klientów posiadających moduły Moduł dostępowy oraz Księga Handlowa / Księga Handlowa Plus lub Księga Handlowa Klasyka na gwarancji.

Comarch PPK36,37,38,39 Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Mikro (do 10 pracowników) 405,00 38,00
Start (do 20 pracowników) 760,00 60,00
Standard (do 50 pracowników) 1 475,00 112,00
Standard Plus (do 100 pracowników) 2 015,00 172,00
Premium (do 250 pracowników) 3 220,00 247,00
Enterprise 500 (do 500 pracowników) 7 150,00 554,00
Enterprise 1000 (do 500 pracowników) 8 305,00 687,00
Enterprise No Limit (bez limitu pracowników) 10 230,00 852,00

36 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
37 Dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz osób posiadających umowy cywilnoprawne obowiązujące na dzień logowania do aplikacji.
38 Dla Klientów posiadających moduły Kasa / Bank oraz Płace i Kadry / Płace i Kadry Plus na gwarancji.
39 Liczba pracowników w danym Pakiecie PPK jest liczona w największej obsługiwanej bazie, nie zaś jako suma pracowników we wszystkich bazach.

Comarch ERP Optima
PAKIETY DLA BIUR RACHUNKOWYCH40
Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Doradca Podatkowy START
(Księga Podatkowa-BR, Faktury-BR, Kasa/Bank, Biuro Rachunkowe, Comarch ERP Menadzer Kluczy41)
1 055,00 98,00
Doradca Podatkowy
(Księga Handlowa-BR, Księga Podatkowa-BR, Faktury-BR, Kasa/Bank, Biuro Rachunkowe, Comarch ERP Menadzer Kluczy41)
2 990,00 326,00
Doradca Podatkowy Premium
(Księga Handlowa - BR, Księga Podatkowa - BR, Faktury - BR, Płace i Kadry - BR, Środki TrwałeBR, Moduł dostępowy, Biuro Rachunkowe, Comarch ERP Menadżer Kluczy40, Pakiet Premium iKsiegowosc2442)
4 775,00 538,00

40 Pakiet może być zakupiony tylko jako pierwszy zakup Comarch ERP Optima. Oferta specjalna, nie łączy się z innymi promocjami.
41 Możliwe jest zabezpieczenie alternatywne w postaci fizycznego Klucza Zabezpieczającego MemoHASP USB w cenie 169,00 zł/szt.
42 Pakiet Premium iKsięgowość24 w pakiecie Doradca Podatkowy Premium dostępny jest dla nowych Klientów przez pierwszy rok użytkowania.

Upgrade Podstawowy
Comarch ERP Optima
Stacjonarnie
(opłata za stanowisko)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Dostęp do bezpłatnych uaktualnień
i nowych wersji oprogramowania. Wsparcie
mailowe specjalistów Comarch (poprzez
dedykowany System Obsługi Zgłoszeń).

Dostęp do indywidualnych stron
internetowych.
20% wartości
oprogramowania 43
(opłata roczna)
Obowiązuje cały okres
trwania umowy w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej, w tym także konsultacje telefoniczne. 44

43 Dotyczy Comarch ERP Optima. Przedłużenie Upgrade Podstawowego na kolejne 12 miesięcy to koszt 20% wartości posiadanej instalacji Comarch ERP Optima zgodnie z cennikiem obowiązującym w momencie przedłużenia Upgrade. Oferta dostępna dla Klientów Comarch ERP Optima, którzy w momencie przedłużenia Upgrade w wersji podstawowej posiadają jej aktualną wersję.
44 W przypadku instalacji mieszanych (stacjonarna i w chmurze jednocześnie) do uzyskania konsultacji telefonicznych wymagany zakup Upgrade Premium.

Upgrade Premium
Comarch ERP Optima 45
Stacjonarnie
(niezależnie od liczby stanowisk)
W chmurze
(miesięczna opłata abonamentowa)
Konsultacje telefoniczne
Szkolenia elektroniczne
- bezpłatny dostęp do wybranych e-szkoleń
2 500,00
(rocznie)
nie dotyczy
Konsultacje telefoniczne
Szkolenia elektroniczne
- bezpłatny dostęp do wybranych e-szkoleń
250,00
(miesięcznie)
nie dotyczy

45 Stała cena, niezależnie od ilości posiadanych stanowisk. Oferta dostępna dla Klientów Comarch ERP Optima, którzy w momencie zakupu Upgrade w wersji Premium posiadają aktualny Upgrade podstawowy.

Promocja biur rachunkowych w internecie
iKsięgowość24
Cena za rok
Pakiet Podstawowy (promocja na portalu, dostęp do bazy ofert, Internetowa Wymiana Dokumentów) bezpłatnie
Pakiet Premium (promocja na portalu, dostęp do bazy ofert, Internetowa Wymiana Dokumentów, promocja w programie Comarch ERP XT, nielimitowana liczba kont dla nowych użytkowników Comarch ERP XT (Faktury) na 12 miesięcy, IBARD - 80 GB) 585,00
Pakiet Premium Plus (promocja na portalu, dostęp do bazy ofert, Internetowa Wymiana Dokumentów, promocja w programie Comarch ERP XT, nielimitowana liczba kont dla nowych użytkowników Comarch ERP XT (Faktury) na 18 miesięcy, IBARD - 120 GB) 915,00
COMARCH KSeF DLA COMARCH ERP OPTIMA W MODELU STACJONARNYM Liczba dokumentów/rok* Cena roczna*
100 150,00
300 300,00
1500 600,00
5000 900,00
10 000 1200,00
30 000 2400,00
powyżej 30 000 Cena indywidualnie ustalana

* Pierwszy okres trwa do dnia Upgrade systemu Comarch ERP. Cena w pierwszym okresie skalkulowana jest proporcjonalnie do pozostałej ilości miesięcy do Upgrade

Podane ceny netto (w PLN) nie zawierają podatku VAT.

Publikowane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.

Rozszerzenia

Zakupione w ramach tego cennika moduły pozwalają rozszerzyć funkcjonalności systemu Comarch ERP Optima o nowe możliwości niedostępne w standardowej ofercie Comarch ERP Optima.

(nr 2/2023 - ważny od 01.02.2023 r.)

Produkcja Cena
Produkcja(wersja stanowiskowa) 3 500,00
Panel Produkcyjny(wersja stanowiskowa) 2 500,00
Zarządzanie Zasobami(wersja stanowiskowa) 2 500,00
Ofertowanie(wersja stanowiskowa) 2 500,00
Kontrola Jakości(wersja stanowiskowa) 2 500,00
Kolektor produkcja 2 500,00
Mini Produkcja(wersja stanowiskowa) 1 000,00
Magazyn Cena
Zarządzanie magazynem MWS 12 000,00
Zarządzanie magazynem MWS Plus 20 000,00
Inwentaryzacja ST (inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia z wykorzystaniem kolektora danych) 3 000,00
Kontrola wydań i przyjęć (wersja stacjonarna) 1 200,00
Kontrola wydań i przyjęć - Mobilna (wersja mobilna na kolektory) 1 200,00
Kurier GLS 800,00
Kurier RABEN 800,00
Kurier DPD 800,00
Kurier UPS 800,00
Mobilny magazynier Cena
Zamawianie kolektorami (ZD) 1 800,00
Zamawianie kolektorami (RO) 1 800,00
Przyjmowanie kolektorami (PZ) 1 800,00
Przyjmowanie kolektorami (PW) 1 800,00
Wydawanie kolektorami (WZ) 1 800,00
Wydawanie wew. kolektorami (RW) 1 800,00
Wydawanie wew. kolektorami (do SRW) 1 800,00
Przesunięcia kolektorami (MM) 1 800,00
Inwentaryzacja kolektorami towarów (INW) 2 400,00
Obsługa opakowań kaucjonowanych kolektorami (obsługa dokumentów PKA i WKA za pomocą kolektora danych) 1 800,00
Biura rachunkowe i księgowość dla Comarch ERP Optima Cena
PAKIETY ESZOK
PAKIET eSZOK Start(wersja dla BR, wielostanowiskowa; w pakiecie: Kancelaria, OCR, asysta na 1 rok, usługi: instalacja, konfiguracja, szkolenie - do wykorzystania przez 1m-c od daty zakupu) 4 999,00
PAKIET eSZOK Standard(wersja dla BR, wielostanowiskowa, w pakiecie: Kancelaria, OCR, Pulpit Klienta, usługi: instalacja, konfiguracja, szkolenie - do wykorzystania przez 1m-c od daty zakupu; asysta na 1 rok 10 999,00
PAKIET eSZOK Premium(wersja dla BR, wielostanowiskowa; w pakiecie: Kancelaria, OCR, Pulpit Klienta Plus; asysta na 2 rok; usługi: instalacja, konfiguracja, szkolenie - do wykorzystania przez 1m-c od daty zakupu) 17 999,00
MODUŁY ESZOK
Pulpit Klienta BR(wersja dla Biur Rachunkowych, wielostanowiskowa) 4 999,00
Pulpit Klienta PLUS BR(wersja dla Biur Rachunkowych, wielostanowiskowa) 9 999,001
Kancelaria BR(wersja dla Biur Rachunkowych, wielostanowiskowa) 3 999,00
OCR do Kancelarii dla BR(wersja dla Biur Rachunkowych, wielostanowiskowa) 3 999,00
Zarządzanie biurem i rozliczenie klienta(wersja dla Biur Rachunkowych, wielostanowiskowa) 4 000,00
POZOSTAŁE MODUŁY
WyDRA(wysyłanie dokumentów rozliczeniowych i archiwizacja) 2 000,00
PIT/IMIR/Kwitki(wersja jednofirmowa) 2 000,00
PIT/IMIR/Kwitki(wersja dla biur rachunkowych) 3 000,00

1Cena modułu Pulpit Klienta PLUS dla klientów posiadających Pulpit Klienta w wersji standard to 5000 zł netto.

OCR DLA FIRM Cena
Kancelaria dla firm(wersja dla firm, wielostanowiskowa) 1 999,00
OCR do Kancelarii dla firm Promocja!
(wersja dla firm)
3 999,00
Tylko 1,00zł
OCR dla Comarch DMS(w cenie domyślny proces: automatyczne rozpoznawanie treści na fakturach kosztowych) 3 999,002
OCR dla Comarch DMS(modelowanie dowolnego procesu z modyfikacją OCR) od 8 999,002

2Wymagany moduł Comarch DMS.

MOBILNY SYSTEM CRM Cena
eMU Terminarz(kalendarz, wydarzenia, rezerwacje lokalizacji) 1 500,001
eMU Serwis(zlecenia serwisowe, zadania, karty zadaniowe) 3 500,001
eMU CRM(budowanie relacji z klientem, linia sprzedaży) 3 500,001
eMU Oferty i Zamówienia(historyczność, integracja, plan sprzedaży, mapa sprzedaży, własne szablony) 3 000,001
eMU Dysk(repozytorium plików, własna struktura plików, mobilność) 1 500,001
eMU Projekty(planowanie i kontrolowanie realizacji projektów usprawniające komunikację oraz zarządzaniem budżetem) 3 500,001

1W cenie modułu klient otrzymuje 5 jednoczesnych dostępów. Wykupienie dostępu dla każdego kolejnego Użytkownika to 10% wartości modułu bazowego.

MOBILNY SYSTEM SPRZEDAŻY Cena
eDetal(zarządzanie sprzedażą, obsługa drukarek fiskalnych, paragony i faktury, rozliczanie płatności, wielojęzyczność) 2 500,00
eRabat i Karty Podarunkowe(rozszerzenie systemu o tworzenie własnych rabatów) 1 000,00
eZwroty(możliwość zwrotów pozycji z paragonów oraz faktur) 1 000,00
Program lojalnościowy(konfigurator nagród i wyróżnianie lojalnych klientów) 6 000,00
E-commerce Cena
Panel B2B - Wersja Basic 3 000,00
Panel B2B - Wersja Standard 6 000,00
Panel B2B - Wersja ProfessionalCena analizy przedwdrożeniowej nie jest zawarta w panelu B2B i wynosi 4 000,00 dla Comarch ERP Optima lub 5 000 dla Comarch ERP XL. Analiza ma na celu określenie czy klient kwalifikuje się pod rozwiązanie standardowe, czy wymagane jest wykonanie dla niego projektu indywidualnego. 9 000,00
Panel B2B - Analiza przedwdrożeniowa 4 000,00
Program lojalnościowy dla Comarch ERP Optima 6 000,00
Program lojalnościowy do B2B Professional (Comarch ERP Optima) 6 000,00
Allegro Integrator 2 500,00
BaseLinker Integrator 3 000,00
Shoper Integrator 3 000,00
Magento Integrator 3 000,00
Prestashop Integrator 3 000,00
Virtuemart Integrator 3 000,00
eSklep Integrator 3 000,00
Sklepicom Integrator 3 000,00
WooCommerce Integrator 3 000,00
SOTE Integrator 3 000,00
CS-Cart Integrator 3 000,00
RedCart Integrator 3 000,00
ShopGold Integrator 3 000,00
GOshop Integrator 3 000,00
Drupal Integrator 3 000,00
Opcja PREMIUM dla E-commerce Integrator(2 lata asysty, pakiet usług: konsultacja przedwdrożeniowa, instalacja, konfiguracja, szkolenie - łącznie w wymiarze do 3 godzin do wykorzystania przez 1m-c od daty zakupu) 1 000,00
Optymalizacja pracy - Automaty Cena
Automatyczne rozliczanie płatności(Po kontrahencie i podpisie, FIFO, po pracowniku i kwocie) *funkcja dodatkowa 600,00
Automatyczna kompletacja 2 500,00
Automatyczne przetwarzanie dokumentów 2 500,003
Generowanie faktury zakupu na podstawie faktury sprzedaży 2 500,00
Automatyczne rozliczanie płatności z pliku(rozliczanie płatności na podstawie zestawienia w plikach, obsługiwane pliki: Allegro, DHL, InPost, DPD, DPD2, INGMoje, PayPal, PayU, InpostXLS, eBay, P24_PayU (Przelewy24), Przelewy 24, Empik, Wapro, eBay, Paynow) *cena dotyczy jednego rodzaju plików 2 500,00
Automatyzacja stanów magazynowych towarów złożonych 2 500,00
Windykator(automatyczne powiadamianie klienta o płatnościach) 800,00
Listonosz(automatyczna wysyłka dokumentów do klienta) 800,00
Multipleksacja towarów(automatyczne tworzenie towaru w bazie "córce" po utworzeniu w bazie "matce" i odwrotnie, kopiowanie kontrahentów między bazami) 2 500,00
Powiadomienia SMS (SQL) 1 200,00

3Cena modułu bazowego 2500 netto. Każdy kolejny automat 500zł netto. Lista dostępnych automatów na stronie produktowej.


Optymalizacja pracy - Importy Cena
Import ewidencji dodatkowej z pliku XLS 300,00
Import cennika(import cennika z pliku Excel na serwerze FTP do Comarch ERP Optima) 1 500,00
Amazon Importer do Amazon.com (automatyczne tworzenie Rejestrów VAT Sprzedaży lub RO na podstawie pliku z Amazona; niedostępny w wersji z Amazon.pl) *niezbędna jest weryfikacja importowanego pliku, każdorazowo przed zakupem 2 500,00
Import RO z plików XML(automatyczne tworzenie dokumentów RO/FS na podstawie pliku XML) 2 500,00
Import cen zakupu towarów z Excel do Comarch ERP Optima(cena dotyczy jednej struktury pliku) 1 500,00
Import rejestru VAT z plików XML(cena dotyczy jednej struktury pliku) 2 500,00
Import JPK_FA 2 500,00
Import JPK_FA_BR 4 500,00
Import dokumentów z pliku XML 2 500,00
Import dokumentów z pliku XLS, TXT(cena dotyczy jednego formatu pliku) 2 500,00
Optymalizacja pracy - Eksporty Cena
Eksport cennika(eksport cennika z Comarch ERP Optima do pliku Excel na serwer FTP) 1 500,00
Przenoszenie stanów magazynowych(przenoszenie stanów z jednej bazy do atrybutu w drugiej lub generowanie WZ w jednej bazie i PZ w drugiej na podstawie ilości z RO) 1 500,00
Eksport dokumentów do plików XML 2 500,00
Eksporter SQLeksport danych za pomocą zapytania SQL 2 500,00
Optymalizacja pracy - Konwertery Cena
Konwerter dla BR KamSoft - Optima (Apteka)(konwerter pliku z systemu KamSoft na plik do wczytania do Comarch ERP Optima) 1 000,00
Konwerter dla BR Optima - Symfonia(konwerter dokumentów z Comarch ERP Optima na plik do wczytania w Symfonii) 1 000,00
Konwerter dla BR Enova - Optima(konwerter pliku z systemu Enova na plik do wczytania do Comarch ERP Optima) 1 000,00
Optymalizacja pracy - Pozostałe Cena
Rozliczenia NFZ 1 000,00
Zbiorcze korekty faktur(masowe tworzenie korekt ilościowych) 1 200,00
Weryfikator VAT(automatyczny weryfikator statusu VAT) 500,00
Asysta CTI

Warunki korzystania z oprogramowania i gwarancji na oprogramowanie CTI dedykowane do współpracy z Comarch ERP Optima dostępne są tutaj (kliknij, aby je zobaczyć).

Podane ceny netto (w PLN) nie zawierają podatku VAT.

Publikowane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.

CENNIK COMARCH
E-SPRAWOZDANIA*
STACJONARNIE W CHMURZE
(MIESIĘCZNA OPŁATA ABONAMENTOWA)
Comarch ERP Optima 650 zł 40 zł
Comarch ERP Optima BR 950 zł 60 zł
Comarch ERP Altum i XL 1500 zł 75 zł
Inne
systemy
ERP
Biura rachunkowe 1950 zł -
Pozostałe podmioty 1950 zł -
*ceny netto za licencję serwerową

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania
(nr 6/2019 - ważny od 01.07.2019 r.)

 

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ
Zygmunt Wilder
44-100 Gliwice ; ul. Jałowcowa 35 ; NIP: 631-190-72-77
Tel/Fax 32 279 02 84 ; biuro@cti.org.pl ; www.cti.org.pl

Design and programming (c) 2005