Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera


Pulpit Menadżera to narzędzie, dzięki któremu z każdego miejsca na świecie właściciel firmy lub kadra kierownicza mogą mieć dostęp do danych na temat swojej firmy (finansowych, kadrowych, handlowych) poprzez przeglądarkę internetową.
  Po zalogowaniu się do Pulpitu Menadżera mamy dostęp m.in. do:
 • analiz zasobów magazynowych,
 • analiz przychodów i kosztów wg kontrahentów i towarów,
 • analiz ABC, XYZ itp.
Analiza ABC
Analiza ABC
 • raportów płatności,
 • raportów wierzycieli i dłużników,
 • struktury wiekowej należności i zobowiązań,
Struktura wiekowa należności
Struktura wiekowa należności
 • raportów kadrowo/płacowych,
 • raportów związanych z rejestrami VAT,
 • raportów księgowych np. zestawień księgowych, zapisów księgowych, zapisów KPiR, bilansu aktualnego, zapisów w ewidencji ryczałtowej,
Aktualny bilans w Księdze Podatkowej
Aktualny bilans w Księdze Podatkowej
 • danych słownikowych, takich jak kartoteki pracowników czy kontrahentów,
 • statystyk dotyczących ilości wprowadzonych do systemu dokumentów,
 • funkcji definiowania dostępu do analiz i usprawnień dla użytkowników (tylko administrator),
 • opcji eksportu wybranych danych do arkusza kalkulacyjnego,
  Korzystając z modułu Pulpit Menadżera zyskujesz:
 • dostęp do danych firmy 24h/dobę, z każdego miejsca na świecie przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej,
 • możliwość przeglądania raportów niezbędnych do właściwego zarządzania firmą.


 

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ
Zygmunt Wilder
44-100 Gliwice ; ul. Jałowcowa 35 ; NIP: 631-190-72-77
Tel/Fax 32 279 02 84 ; biuro@cti.org.pl ; www.cti.org.pl

Design and programming (c) 2005