Comarch ERP Optima Płace i Kadry


Kadry i Płace to moduł, który wydajnie wspomaga obsługę płacowo - kadrową każdej firmy. Dzięki funkcjonalnościom oferowanym w programie, praca na nim jest zautomatyzowana przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania pracy. Moduł jest zintegrowany z programem Płatnik, co zapewnia obsługę wszystkich rozliczeń z ZUS.
Formularz danych kadrowych
Formularz danych kadrowych

  Moduł Płace i Kadry pozwala na:
 • ewidencję pracowników z możliwością odnotowania trwania zatrudnienia, w firmie i poza firmą,
 • rozliczenie wypłat z uwzględnieniem czasu pracy, nieobecności, dodatków i akordów,
 • zaimportowanie danych kadrowych pracowników do programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA),
 • rozliczanie nieobecności wraz z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla urlopów, choroby, ekwiwalentu za urlop,
 • kontrole wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika,
 • wybór metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona - wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc),
 • ewidencję i rozliczanie nadgodzin,
 • definiowanie niestandardowych składników wypłat, limitów nieobecności i nieobecności,
 • korygowanie zaksięgowanych list płac z możliwością zachowania w programie pierwotnie naliczonych wypłat,
 • powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, dzięki czemu na wskazanych listach, będą naliczały się automatycznie,
 • podzielenie wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto,
 • rozliczanie wszystkich typów umów cywilnoprawnych, także tych zawieranych z cudzoziemcami,
 • wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracje,
 • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi wzorami formularzy,
 • sporządzenie deklaracji PEFRON (WN-D wraz z załącznikami),
 • tworzenie i przesłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych i deklaracji ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami.
Ewidencja czasu pracy pracownika
Ewidencja czasu pracy pracownika
  Moduł Płace i Kadry Plus posiada dodatkowe funkcje takie jak:
 • struktura organizacyjna, która pozwala przyporządkować pracowników do poszczególnych wydziałów,
 • opcja powiązania listy płac z wybranym wydziałem,
 • obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek, przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z harmonogramem spłat, raportowanie,
 • rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy za granicą,
 • okresowe, automatyczne naliczanie składników wynagrodzeń,
 • rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc oraz ewidencja odbioru czasu wolnego za nadgodziny,
 • możliwość importu informacji o przepracowanym czasie za pomocą czytników RCP,
 • możliwość odnotowania w kalendarzu obecności pracownika do sześciu wejść/wyjść w ciągu jednej doby,
 • definiowanie dodatków według indywidualnych wzorów klientów,
 • atrybuty (cechy), za pomocą, których można opisać pracowników, wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji.
Moduł Płace i Kadry można zintegrować również z systemem Comarch ERP XL, korzystając z dodatkowego modułu synchronizacji.

Klient sam decyduje jakie funkcjonalności będzie wykorzystywał w swojej pracy w zależności od wymagań i potrzeb. Klient ma możliwość rozszerzenia modułu do wersji Kadry i Płace Plus w dowolnym momencie swojej pracy.

Moduły charakteryzują się prostotą obsługi, przejrzystością informacji, możliwością szybkiego dostosowania się do zmieniających się przepisów oraz stabilną pozycją na rynku.
Lista zapisów kadrowych pracownika
Lista zapisów kadrowych pracownika
  Korzystając z modułu Kadry i Płace zyskujesz:
 • możliwość zawierania z pracownikami umów na dowolnie wybraną formę zatrudnienia,
 • prowadzenie przejrzystej ewidencji pracowników zatrudnionych na kilku etatach,
 • kontrolę nad nadgodzinami pracowników - automatyczne rozliczanie nadgodzin,
 • sprawną współpracę z programem Płatnik oraz SOD - offline,
 • elastyczność w definiowaniu i naliczaniu wynagrodzeń pracownikom - możliwość uwzględnienia różnych dodatków płacowych,
 • oszczędność czasu dzięki możliwości seryjnego wprowadzania zmian na kartotekach pracowniczych, a także poprzez seryjne naliczanie deklaracji np. PIT-11, PIT-40
 • dostęp do wszystkich formularzy związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika. 

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ
Zygmunt Wilder
44-100 Gliwice ; ul. Jałowcowa 35 ; NIP: 631-190-72-77
Tel/Fax 32 279 02 84 ; biuro@cti.org.pl ; www.cti.org.pl

Design and programming (c) 2005