O firmie Wyróżnienia Nowości Praca Oferta Referencje Promocje Demo Kontakt

Comarch ERP Optima Płace i Kadry


Kadry i Płace to moduł, który wydajnie wspomaga obsługę płacowo - kadrową każdej firmy. Dzięki funkcjonalnością oferowanym w programie, praca na nim jest zautomatyzowana przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania pracy. Moduł jest zintegrowany z programem Płatnik, co zapewnia obsługę wszystkich rozliczeń z ZUS.

Formularz danych kadrowych

  Moduł Płace i Kadry pozwala na:
 • ewidencję pracowników z możliwością odnotowania trwania zatrudnienia, w firmie i poza firmą,
 • rozliczenie wypłat z uwzględnieniem czasu pracy, nieobecności, dodatków i akordów,
 • zaimportowanie danych kadrowych pracowników do programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA),
 • rozliczanie nieobecności wraz z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla urlopów, choroby, ekwiwalentu za urlop,
 • kontrole wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika,
 • wybór metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona - wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc),
 • ewidencję i rozliczanie nadgodzin,
 • definiowanie niestandardowych składników wypłat, limitów nieobecności i nieobecności,
 • korygowanie zaksięgowanych list płac z możliwością zachowania w programie pierwotnie naliczonych wypłat,
 • powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, dzięki czemu na wskazanych listach, będą naliczały się automatycznie,
 • podzielenie wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto,
 • rozliczanie wszystkich typów umów cywilnoprawnych, także tych zawieranych z cudzoziemcami,
 • wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracje,
 • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi wzorami formularzy,
 • sporządzenie deklaracji PEFRON (WN-D wraz z załącznikami),
 • tworzenie i przesłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych i deklaracji ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami.

Ewidencja czasu pracy pracownika

  Moduł Płace i Kadry Plus posiada dodatkowe funkcje takie jak:
 • struktura organizacyjna, która pozwala przyporządkować pracowników do poszczególnych wydziałów,
 • opcja powiązania listy płac z wybranym wydziałem,
 • obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek, przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z harmonogramem spłat, raportowanie,
 • rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy za granicą,
 • okresowe, automatyczne naliczanie składników wynagrodzeń,
 • rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc oraz ewidencja odbioru czasu wolnego za nadgodziny,
 • możliwość importu informacji o przepracowanym czasie za pomocą czytników RCP,
 • możliwość odnotowania w kalendarzu obecności pracownika do sześciu wejść/wyjść w ciągu jednej doby,
 • definiowanie dodatków według indywidualnych wzorów klientów,
 • atrybuty (cechy), za pomocą, których można opisać pracowników, wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji.
Moduł Płace i Kadry można zintegrować również z systemem Comarch ERP XL, korzystając z dodatkowego modułu synchronizacji.

Klient sam decyduje jakie funkcjonalności będzie wykorzystywał w swojej pracy w zależności od wymagań i potrzeb. Klient ma możliwość rozszerzenia modułu do wersji Kadry i Płace Plus w dowolnym momencie swojej pracy.

Moduły charakteryzują się prostotą obsługi, przejrzystością informacji, możliwością szybkiego dostosowania się do zmieniających się przepisów oraz stabilną pozycją na rynku.

Lista zapisów kadrowych pracownika

  Korzystając z modułu Kadry i Płace zyskujesz:
 • możliwość zawierania z pracownikami umów na dowolnie wybraną formę zatrudnienia,
 • prowadzenie przejrzystej ewidencji pracowników zatrudnionych na kilku etatach,
 • kontrolę nad nadgodzinami pracowników - automatyczne rozliczanie nadgodzin,
 • sprawną współpracę z programem Płatnik oraz SOD - offline,
 • elastyczność w definiowaniu i naliczaniu wynagrodzeń pracownikom - możliwość uwzględnienia różnych dodatków płacowych,
 • oszczędność czasu dzięki możliwości seryjnego wprowadzania zmian na kartotekach pracowniczych, a także poprzez seryjne naliczanie deklaracji np. PIT-11, PIT-40
 • dostęp do wszystkich formularzy związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika. 

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ
Zygmunt Wilder
44-100 Gliwice ; ul. Jałowcowa 35 ; NIP: 631-190-72-77
Tel/Fax 32 279 02 84 ; biuro@cti.org.pl ; www.cti.org.pl

O firmie Wyróżnienia Aktualności Oferta Referencje Promocje Demo Kontakt
Design and programming (c) 2005