Comarch ERP Optima Księga Podatkowa


Księga Podatkowa to moduł pozwalający na obsługę księgową firmy, która rozlicza się z fiskusem na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów lub na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od testów i usług (rejestr VAT).
Księga podatkowa
Księga podatkowa

Oprócz podstawowych ewidencji księgowych (rejestr VAT, ewidencja ryczałtowa, księga przychodów i rozchodów) moduł pozwala na prowadzenie ewidencji pomocniczych wymaganych przy tej formie księgowości, takich jak spis z natury, ewidencja wynagrodzeń i ewidencja na potrzeby rozliczenia przejazdów samochodem prywatnym. Zebrane w systemie informacje pozwalają na przygotowanie i wydrukowanie lub złożenie w formie elektronicznej deklaracji podatkowych: VAT-7, VAT-UE oraz zaliczek na: PIT-36, PIT-36L, PIT-4R oraz PIT-28.
  Podstawowa funkcjonalność to:
 • naliczenie zaliczek na podatek dochodowy, oraz sporządzanie deklaracji rocznych i wysyłanie ich do systemu e-deklaracji,
 • możliwość agregowania danych z kilku działalności na jedną zaliczkę na deklaracji PIT-36 lub PIT-36L
 • możliwość sporządzenia deklaracji VAT-7 i VAT-UE oraz wysłanie ich do systemu e-deklaracji,
 • księgowanie do bufora,
 • przeksięgowanie zapisów z bufora do księgi,
 • zamykanie zapisów księgowych na dany dzień,
 • sporządzanie i księgowanie spisów z natury.
Deklaracja roczna z ikonką eksportu do systemu e-Deklaracje
Deklaracja roczna z ikonką eksportu do systemu e-Deklaracje
  Dzięki modułowi Księga Podatkowa możemy prowadzić:
 • zapisy księgi przychodów i rozchodów,
 • rejestr VAT,
 • ewidencję dodatkową,
 • ewidencję wynagrodzeń,
 • ewidencję przebiegu pojazdu,
 • spis z natury,
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzać deklaracje podatkowe.
Moduł Księga Podatkowa, współpracuje z pozostałymi modułami Comarch ERP Optima, dzięki czemu dekretacja dokumentów w księdze podatkowej bądź w ewidencji ryczałtowej zachodzi automatycznie.
  Księga Podatkowa dzięki współpracy z poniższymi modułami umożliwia:
 • Faktury - wystawione faktury są bezpośrednio przenoszone do odpowiednich rejestrów księgi podatkowej, a następnie przeksięgowywane do odpowiednich kolumn w księdze podatkowej lub ewidencji ryczałtowej,
 • Kasa/Bank - przeniesienie z modułu Księga Podatkowa - rejestry VAT, zapisów do rejestrów kasowo/bankowych oraz przyszłych płatności do Preliminarza Płatności,
 • Środki Trwałe - przeksięgowanie odpisów amortyzacyjnych do Księgi Podatkowej,
 • Kadry i Płace - ujęcie w Księdze Podatkowej wynagrodzeń oraz składek ZUS płaconych przez pracodawcę umożliwia szybkie zaksięgowanie listy płac pracowników.
Lista spisów z natury
Lista spisów z natury
  Księga Podatkowa to także:
 • całkowita zgodność z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów
 • księgowanie do bufora (bufor to wstępne ujęcie zapisów z możliwością wprowadzenia zmian),
 • możliwość nadawania praw pracownikom i ograniczania dostępu do funkcjonalności programu,
 • możliwość agregowania danych z kilku firm na jedną zaliczkę na deklracji PIT-36 lub PIT-36L.
  Korzystając z Księgi Podatkowej zyskujesz:
 • pełne bezpieczeństwo i wsparcie w przypadku zmiany w przepisach,
 • automatyczne księgowanie dokumentów z pozostałych modułów systemu,
 • możliwość sporządzania deklaracji podatkowych,
 • możliwość wysyłania e-deklaracji
 • rozliczania ewidencji przebiegu pojazdów.


 

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ
Zygmunt Wilder
44-100 Gliwice ; ul. Jałowcowa 35 ; NIP: 631-190-72-77
Tel/Fax 32 279 02 84 ; biuro@cti.org.pl ; www.cti.org.pl

Design and programming (c) 2005