Comarch ERP Optima Księga Handlowa


Księga Handlowa to moduł pozwalający na prowadzenie w firmie pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości.


Plan kont
Plan kont
  Księga Handlowa pozwala na:
 • utworzenie wielopoziomowego planu kont,
 • wykorzystanie funkcji grup kont,
 • księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
 • generowanie dokumentów na dowolny okres obrotów i sald,
 • wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania dokumentów oraz deklaracji,
 • predekretację dokumentów,
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-UE, VAT-7 i VAT-7K, oraz elektroniczne wysyłanie deklaracji do systemu e-deklaracji,
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
 • inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont poprzedniego roku,
 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów takich jak dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp., które nie są fakturami VAT,
 • parowanie dekretów na kontach rozrachunkowych,
 • tworzenie zestawień księgowych: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływ środków pieniężnych, itp.
 • bieżącą analizę planu przychodów i wydatków tj. pozwala porównywać plan wydatków i przychodów z faktycznymi przychodami i wydatkami, które zostały zaksięgowane na kontach przy wykorzystaniu funkcji kontroli budżetu.
  Funkcja ta może być wykorzystana przez jednostki budżetowe jak również inne podmioty gospodarcze, które chcą kontrolować swoje wydatki czy przychody z założonym planem.
Grupy kont
Grupy kont
Księga Handlowa pozwala zautomatyzować generowanie i przesyłanie deklaracji VAT do odpowiedniego urzędu drogą elektroniczną. Wszystkie niezbędne dane pobierane są z bazy danych programu, dzięki czemu użytkownik unika pomyłek. Co więcej system daje możliwość odebrania urzędowego poświadczenia odbioru, który jest gwarancją dotarcia e-deklaracji do urzędu.
Lista elementów schematu księgowego
Lista elementów schematu księgowego
  Moduł Księga Handlowa Plus umożliwia:
 • zakładanie kont walutowych,
 • księgowanie schematami księgowymi na kontach walutowych,
 • przeglądanie dekretów, oraz sald i obrotów w walucie obcej oraz w walucie systemowej,
 • generowanie przeszacowania walut.
Lista dokumentów przeszacowania walut
Lista dokumentów przeszacowania walut
  Wykorzystując moduł Księga Handlowa zyskujesz:
 • bezpieczeństwo w przypadku zmiany przepisów,
 • szybkość operacji, dzięki zastosowaniu schematów księgowych i księgowań okresowych,
 • możliwość sporządzenia niezbędnych deklaracji podatkowych,
 • możliwość wysłania e-deklaracji,
 • możliwość sprawdzenia przyszłego księgowania dokumentu przed jego zaksięgowaniem dzięki predekretacji dokumentów,
 • możliwość planowania księgowań na poszczególnych kontach.


 

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ
Zygmunt Wilder
44-100 Gliwice ; ul. Jałowcowa 35 ; NIP: 631-190-72-77
Tel/Fax 32 279 02 84 ; biuro@cti.org.pl ; www.cti.org.pl

Design and programming (c) 2005