Comarch ERP Optima Handel


Handel to moduł służący do pełnej obsługi firmy w zakresie fakturowania oraz prowadzenia magazynu.

Moduł ten zawiera pełną funkcjonalność modułu Faktury, a oprócz tego pozwala na zarządzanie magazynem oraz wystawianie dokumentów zarówno handlowych jak i magazynowych, takich jak: dokument Tax Free, Intrastat, zamówienia i rezerwacje, przyjęcia i wydania zewnętrzne oraz wewnętrzne, arkusze inwentaryzacji oraz wiele innych.
Zestawienie dla dostaw
Zestawienie dla dostaw
  Podstawowa funkcjonalność to:
 • wielomagazynowość - w obrębie jednej firmy można prowadzić kilka lokalnych magazynów,
 • rozliczanie kosztu własnego sprzedaży poprzez jedną z czterech metod:
  • FIFO
  • LIFO
  • AVCO (średnie ważone)
  • QUAN (okresowe naliczanie kosztu własnego z zachowaniem chronologii dostaw zgodnie z wybraną metodą).
 • możliwość wydawania towaru z konkretnej dostawy (w module Handel Plus),
 • obsługa dokumentów zewnętrznych (PZ - Przyjęć Zewnętrznych, WZ - Rozchodów Zewnętrznych)
 • obsługa dokumentów wewnętrznych (PW - Przyjęć Wewnętrznych, RW - Rozchodów Wewnętrznych, MM - Przesunięć Międzymagazynowych). Dokumenty te odzwierciedlają ruch towarów na magazynach firmy.
 • inwentaryzacja,
 • kompletacja - umożliwia wyprodukowanie towaru lub usługi w oparciu o zdefiniowane wcześniej receptury,
 • rezerwacja odbiorcy - dokumenty RO służą do rezerwacji towaru dla wybranego klienta. Na podstawie wystawionych dokumentów RO możemy wystawić dokumenty sprzedażowe lub zamówić towar pod konkretną rezerwację,
 • zamówienia u dostawcy - zamówienie pozwala na utworzenie dokumentu zakupowego (Faktura Zakupu, Przyjęcie Zewnętrzne),
 • rozbudowana karta towarowa - pozwala na przypisanie towaru do wielu grup magazynowych oraz nadać mu specjalne atrybuty, które opisują dany towar (w formie tekstowej, liczbowej lub graficznej),
 • obsługa opakowań kaucjonowanych - dodatkowo istnieje możliwość fakturowania opakowań niezwróconych w terminie,
 • automatyczne generowanie faktur zakupu i sprzedaży na podstawie jednego lub kilku dokumentów WZ/PZ i odwrotnie,
 • współpraca z Comarch ERP e-Sklep - przesyłanie towarów wraz z opisami, atrybutami i zdjęciami do witryny sklepu internetowego, stworzonego w Comarch ERP e-Sklep.
Moduł Handel umożliwia również integrację z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca - aplikację dedykowanym dla przedstawicieli handlowych, która jest niezwykle pomocna w codziennej pracy przedstawiciela handlowego. Znajduje ona zastosowanie zarówno w pre-sellingu jak i w van-sellingu. Aplikacja oparta jest o najnowsze technologie i stworzona jest z myślą o urządzeniach przenośnych, takich jak smartphony czy tablety.

Integracja modułu Handel z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca jest tak skonfigurowana, że możliwe jest wysyłanie danych o towarach i kontrahentach do urządzenia oraz odczytywanie z urządzenia informacji o sprzedaży lub zamówieniu.

Handel Plus

Rozszerzeniem modułu Handel jest Handel Plus. Jest to moduł, który zawiera dodatkowe funkcjonalności pozwalające na prowadzenie obrotu towarami w oparciu o konkretne partie towaru, które są zróżnicowane pod względem opisujących je cech. Dzięki zastosowaniu szczegółowego opisu konkretnych partii towarów mamy możliwość wydawać z magazynu i wprowadzać na dany dokument żądany produkt o konkretnych cechach. Operator sam może zdecydować, z której dostawy, lub który towar chce wydać z magazynu. Moduł jest przeznaczony dla firm prowadzących rozbudowaną obsługę magazynów, które chcę w pełni kontrolować wydawanie towaru z magazynu.
Zestawienie dla dostaw
Zestawienie dla dostaw
Dla firm, które prowadzą sprzedaż zagraniczną przeznaczona jest funkcja umożliwiająca prowadzenie opisów towarów i grup towarowych w języku angielskim i niemieckim. Opcja ta ta jest istotna przy sprzedaży internetowej z wykorzystaniem Comarch ERP e-Sklep. Obcojęzyczne opisy wprowadzone w systemie mogą być wyświetlone w witrynie sklepu.
  Dzięki Comarch ERP Optima Handel mamy:
 • pełną informację o stanach magazynowych,
 • możliwość działania poza granicami kraju,
 • podgląd historii transakcji dla danego towaru lub kontrahenta, dzięki czemu z jednego miejsca można sprawdzić wszystkie transakcje, związane z wybranym kontrahentem lub towarem,
 • możliwość utrzymania płynności finansowej firmy dzięki kontroli płatności przeterminowanych lub blokadzie sprzedaży po wykorzystaniu limitu kredytu,
 • kontrolę nad stanem magazynowym, dzięki czemu unikamy sytuacji, w której brakuje nam potrzebnego towaru, lub dany towar niepotrzebnie zalega na magazynie. Możemy kontrolować stany minimalne i maksymalne.
 • możliwość szczegółowego opisania dostaw towarów, co pozwala na efektywne prowadzenie magazynu,
 • możliwość dotarcia do nowych klientów wykorzystując możliwości sprzedaży poprzez moduł Comarch ERP e-Sklep,
 • możliwość prowadzenia sprzedaży w terenie, dzięki wykorzystaniu integracji modułu Handel z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca. Wpływa to w znacznym stopniu na usprawnienie sprzedaży przez przedstawicieli handlowych, co w efekcie zwiększa skuteczność sprzedaży.


 

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ
Zygmunt Wilder
44-100 Gliwice ; ul. Jałowcowa 35 ; NIP: 631-190-72-77
Tel/Fax 32 279 02 84 ; biuro@cti.org.pl ; www.cti.org.pl

Design and programming (c) 2005