Comarch ERP Optima Analizy BI


Coraz większa ilość danych wynikających z prowadzenia firmy, dostarcza na każdym kroku coraz bardziej szczegółowych wiadomości o poszczególnych obszarach przedsiębiorstwa, kontrahentach, kanałach sprzedaży czy asortymencie. Współczesne firmy posiadają ogromną ilość informacji na podstawie, których są w stanie określić co tak naprawdę zwiększa sprzedaż i generuje większy zysk. Analiza tych informacji z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych nie jest już wystarczająca.

Doskonałym rozwiązaniem, które w znacznym stopniu usprawni proces analizy danych firmy jest moduł Analizy BI. Jest to intuicyjne narzędzie dzięki, któremu możemy zbudować raporty i analizy na podstawie informacji wprowadzonych do systemu Comarch ERP Optima.

Moduł Comarch ERP Optima Analizy BI powstał z myślą o właścicielach i osobach zarządzających małymi i średnimi firmami. Dostarcza on niezbędnych informacji, które są potrzebne do analizowania, monitorowania i zarządzania całą firmą, lub jej poszczególnymi obszarami. Dzięki zastosowaniu Analiz BI dostęp do informacji jest szybki i precyzyjny, a zarządzanie firmą jest efektywne. Ponadto, dzięki zastosowaniu Analiz BI eliminujemy konieczność przygotowywania czasochłonnych raportów.
Analiza dłużników i wierzycieli firmy pozwala kontrolować wszelkie zobowiązania i należności
Analiza dłużników i wierzycieli firmy pozwala kontrolować wszelkie zobowiązania i należności

Moduł Analiz BI został stworzony w oparciu o 10-letnie doświadczenie firmy Comarch w budowaniu rozwiązań typu business intelligence dla systemów klasy ERP takich jak Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum, czy też dużych przedsiębiorstw i międzynarodowych korporacji tj. BP, PKN Duda, Stock, Cersanit, Enion czy Atlantic. Dzięki modułowi Analizy BI dogłębnie analizujemy prowadzony biznes, co wpływa na skuteczność zarządzania firmą.

Moduł zawiera kilkadziesiąt gotowych analiz podzielonych na kilka obszarów tematycznych, co znacznie ułatwia odszukanie potrzebnej analizy. Ponadto możliwa jest wizualizacja raportów i analiz za pomocą jednego z wielu typów wykresów.Kliknij na obrazek, aby powiększyć


W systemie dostępnych jest ponad 100 gotowych raportów, dzięki czemu można szybko uzyskać informacje i analizy o poniesionych kosztach, wielkości sprzedaży czy skuteczności nowych kanałów dystrybucji. Ponad to w prosty sposób można samodzielnie edytować raporty, np. raport dotyczący porównania sprzedaży rok do roku z miesięcznej na kwartalną lub roczną. Moduł pozwala na prezentowanie raportów i analiz w postaci tabel lub wykresów, których typy można swobodnie kształtować. Ponad to istnieje możliwość wysyłania raportów w postaci subskrypcji w postaci wiadomości e-mail do określonych adresatów.

    Posiadania modułu Analiz BI to wiele wymiernych korzyści, takich jak:
  • szczegółowy wgląd w działalność przedsiębiorstwa - szybka, rzetelna i aktualna informacja o wielu aspektach swojego biznesu,
  • sprawny procesu podejmowania decyzji - dostęp do czytelnych i przejrzystych danych w postaci analiz i raportów wpływa na łatwiejsze podejmowanie decyzji, a także podjęcie odpowiednich kroków w celu osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych,
  • obniżenie kosztów pozyskania analizy - metoda "przeciągnij i upuść" pozwala na błyskawiczne zbudowanie własnej analizy, sprawozdania, czy nawet grupy sprawozdań,
  • oszczędność czasu - dzięki subskrypcji wybrane analizy i raporty mogą być samoczynnie wysyłane do wskazanych osób. Dzięki temu wszystkie niezbędne informacje pozwalające na zdiagnozowanie bieżącej sytuacji w firmie docierają do odpowiednich osób regularnie i na czas.
  • weryfikacja realizacji planów firmy - korzystając z jednego sprawozdania, można odczytać stopień realizacji planu i prześledzić aktualny trend, dla każdego z kluczowych wskaźników efektywności.


 

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ
Zygmunt Wilder
44-100 Gliwice ; ul. Jałowcowa 35 ; NIP: 631-190-72-77
Tel/Fax 32 279 02 84 ; biuro@cti.org.pl ; www.cti.org.pl

Design and programming (c) 2005