Rozwiązania dedykowane dla Comarch ERP Optima

    Inwentaryzacja Środków Trwałych i Wyposażenia by CTI (ISTiW by CTI)  
Inwentaryzacja jest nieodłącznym procesem związanym z prowadzeniem firmy. Często zdarza si? że ze względu na ilość środków trwałych i wyposażenia, inwentaryzacja staje si?niezwykle skomplikowana i uciążliwa. Mając tego świadomość, przygotowaliśmy rozwiązanie, które uprości proces inwentaryzacji do niezbędnego minimum i sprawi, że inwentaryzacja będzie szybka i skuteczna.

ISTiW by CTI to zestaw narzędzi służących do szybkiego i rzetelnego inwentaryzowania środków trwałych i wyposażenia. Korzystając z programu, kolektora danych i drukarki etykiet, możemy sprawi?że proces inwentaryzacji w naszej firmie zostanie zautomatyzowany, a dzięki temu będzie szybki i dokładny

Lista arkuszy
  W skład oprogramowania do inwentaryzacji wchodz?trzy kluczowe elementy:

 • Program do importu wyposażenia
  Służy do importu wyposażenia z arkusza Excel do programu Comarch ERP Optima.

 • Wydruk etykiet
  W celu wykonania inwentaryzacji z użyciem kolektora danych, niezbędne jest przygotowanie etykiet, które zostan?naklejone na środki trwałe i wyposażenie.

 • Program do inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia
  Umożliwia inwentaryzacj?za pomoc?kolektora danych. W programie inwentaryzacyjnym użytkownik tworzy dokument inwentaryzacyjny na konkretny dzie? Do stworzonego dokumentu pobierane s?z Optimy pozycje dla których chcemy zrobi?inwentaryzacj?- mog?to by?zarówno środki trwałe jak i wyposażenie. Następnie skanujemy za pomoc?kolektora danych środki trwałe i wyposażenie, które po podłączeniu kolektora do komputera wczytujemy do programu inwentaryzacyjnego. Program automatycznie porówna dane ściągnięte z Optimy z danymi wczytanymi z kolektora i wyliczy różnice inwentaryzacyjne.
  Dokumenty po wypełnieniu będzie można wydrukowa?w dwóch opcjach: - Jako spis z natury z widocznymi elementami wprowadzonymi w kolumnie "stan bieżący" - Różnice inwentaryzacyjne na którym będ?podane rozbieżności wynikające z różnicy między "ilość wg. spisu", a "stan bieżący"
  Dokument różnic inwentarzowych będzie podstaw?do wprowadzenia odpowiednich (aktualnych) informacji do Optimy.

  Arkusz środków trwałych


 

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ
Zygmunt Wilder
44-100 Gliwice ; ul. Jałowcowa 35 ; NIP: 631-190-72-77
Tel/Fax 32 279 02 84 ; biuro@cti.org.pl ; www.cti.org.pl

Design and programming (c) 2005